PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1(38) | 23--33
Tytuł artykułu

Sustensywne kształtowanie antropopresji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Shaping of Anthropopressure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W rozwiniętych państwach demokratycznych dąży się do tego, aby rozwój nie był przypadkowy i spełniał pewne ustalone cele i ograniczenia. Wynikają one z istoty rozwoju sustensywnego, który stał się obecnie fundamentalną kategorią cywilizacyjną. Kierowany proces rozwojowy warunkowany jest zbiorem zasad, które winien przestrzegać każdy podmiot rozwoju. Zasady te wypływają z jestestwa sustensywnego działania (podtrzymywania, utrzymywania, istnienia), czyli takiego traktowania, które zapewnia długie, wielopokoleniowe trwanie, a tworzą one trzy filary, wywodzące się wprost z kanonicznych elementów kultury: wartości i etyki, praw przyrody i fizyki oraz sprawności i wydajności gospodarowania. W pracy przedstawiony jest zbiór dyrektyw i instrumentów konceptualnych ram sustensywnego działania podmiotu rozwoju, którego przedmiotem jest zarówno dobre zdrowie ludzi, trwała i pełna jakość ich życia, jak i wzrost gospodarczy, innowacyjność i efektywność działania sektora gospodarczego, a także permanentne zapewnianie odpowiedniego poziomu konsumpcji dla każdego członka globalnej wspólnoty, jak i powiększanie ilości i polepszanie jakości zasobów środowiskowych oraz pomnażanie dóbr kulturowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Developed democratic countries seek to ensure that development is not accidental and meets certain established goals and limitations. These arise from the nature of sustainable development, which has now become a fundamental category for civilization. The development process is driven and conditioned by a set of rules that must be complied with by any developing entity. These principles derive from the inherent characteristics and qualities of sustainable activities (support, maintenance, and existence) which provide for a long, multi-generational existence. They also form the three pillars derived directly from the canons of culture: values and ethics, laws of nature and physics, and economic efficiency and performance management. The work presents a set of directives and instruments which form the conceptual framework of an entity's sustainable development activities, the object of which is: good human health; a durable and high quality of life; economic growth and innovation, and efficiency in the economic sector; the permanent provision of an adequate level of consumption for each member of the global community; as well as increasing the quantity and improving the quality of environmental resources and the multiplication of cultural goods. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Bibliografia
 • Bjørn A., Hauschild M. Z. (2013), Absolute versus Relative Environmental Sustainability, Journal of Industrial Ecology, 17(2), 321-332.
 • Buckeridge J. (2014), Environmental ethics: an overview, assessing the place of bioscientists in society, supplemented with selected Australian perspectives. Integrative Zoology, 9(1), 14-23.
 • Carter N. H., Shrestha B. K., Karki J. B., Pradhan N., Jianguo L. (2012), Coexistence between wildlife and humans at fine spatial scales. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America, 109(38), 15360-15365.
 • Chin A., Florsheim J., Wohl E., Collins B. (2014). Feedbacks in Human-Landscape Systems, Environmental Management, 53(1), 28-41. doi:10.1007/s00267-013-0031-y
 • Janikowski R. (2006), Zrównoważony rozwój lokalny. Teoria i praktyka, Polska Akademia Nauk, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, Tom IV, Warszawa-Katowice.
 • Janikowski R. (2007), Ekoinowacyjność - wyzwaniem dla europejskiego przedsiębiorcy, [w:] K. Jędralska (red.) Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Janikowski R. (2007), Sustensologia a zrównoważony rozwój, [w:] B. Poskrobko, G. Dobrzański (red.) Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Janikowski R. (2009), Kultura osią zrównoważonego rozwoju, [w:] R. Janikowski, K. Krzysztofek, (red.), Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo, Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa.
 • Janikowski R. (2010), Wymiary zrównoważonego rozwoju. Rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław-Poznań.
 • Janikowski R. (2011), Die Bedeutung des Kulturkapitals für nachhaltige Entwicklung, [w:] G. Banse, R. Janikowski, A. Kiepas (red.), Nachhaltige Entwicklung - transnational. Sichten und Erfahrungen aus Mitteleuropa, Edition Sigma, Berlin.
 • Janikowski R., Krzysztofek K. (red.) (2009), Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo, Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa.
 • Knights, A. M., Koss, R. S., Robinson, L. A. (2013). Identifying common pressure pathways from a complex network of human activities to support ecosystem-based management. Ecological Applications, 23(4), 755-765.
 • Kostecka J. (2010), Retardacja materialnego przekształcania zasobów przyrodniczych jako element zrównoważonego rozwoju, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 242, 27-49.
 • Kostecka J. (red.) (2010), Retardacja materialnego przekształcania zasobów przyrodniczych, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 242, Warszawa.
 • Kronenberg J., Bergier, T. (red.) (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Menzel S., Green T. L. (2013), Sovereign Citizens and Constrained Consumers: Why Sustainability Requires Limits on Choice. Environmental Values, 22(1), 59-79.
 • Michalski K. (2007), Interdyscyplinarność - transdyscyplinarność - multidyscyplinarność nowy paradygmat w nauce i badaniach, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, t. 235, z.16, s. 83-100.
 • Pettit C., Chung W., Sharifi V., Chalabi Z., Fletcher T., Cleall P., Azapagic A. (2011), Sustainable management of urban pollution: an integrated approach. Building Services Engineering Research & Technology, 32(1), 21-34.
 • Pleil J. D. (2012), Categorizing Biomarkers of the Human Exposome and Developing Metrics for Assessing Environmental Sustainability. Journal of Toxicology & Environmental Health: Part B, 15(4), 264-280.
 • Schmidt J. H. (2008), Development of LCIA characterisation factors for land use impacts on biodiversity. Journal of Cleaner Production, 16(18), 1929-1942.
 • Siikamäki J., Wernstedt K. (2008), Turning Brownfields into Greenspaces: Examining Incentives and Barriers to Revitalization, Journal Of Health Politics, Policy & Law, 33(3), 559-593.
 • Simion I., Ghinea C., Maxineasa S., Taranu N., Bonoli A., Gavrilescu M. (2013), Ecological Footprint Applied in the Assessment of Construction and Demolition Waste Integrated Management, Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ), 12(4), 779-788.
 • Tukker A., Jansen B. (2006), Environmental impacts of products: A detailed review of studies, Journal of Industrial Ecology, 10(3) 159-182.
 • WCED (1987) Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Oxford, University Press, Oxford.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171414979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.