PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 410 Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Nadzór i kontrola zarządcza | 69--83
Tytuł artykułu

Benchmarking w ograniczaniu ryzyka w podmiotach leczniczych

Autorzy
Warianty tytułu
Benchmarking In Reducing Risk In Medical Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu określono przydatność benchmarkingu w zarządzaniu, w tym w zarządzaniu ryzykiem w podmiotach leczniczych. Wskazano na benchmarking jako sposób zarządzania ryzykiem, zorientowany na zapewnienie sprawnego działania, ocenianego przez pryzmat dwóch wielkości krytycznych: zapewnienia nieujemnej rentowności finansowej i co najmniej przeciętnej jakości świadczenia zabezpieczenia zdrowotnego(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the usefulness of benchmarking management, including risk management in medical entities. It pointed out benchmarking as a means of risk management, focused on ensuring efficient operation, assessed through the prism of two critical values: to ensure the financial non-negative profitability and at least the average quality of the provision of health protection(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brillman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Ciżkowicz P., Ciżkowicz M., 2009, Wielkość, forma własności, efektywność - analiza szpitali w Polsce z zastosowaniem stochastycznej granicznej funkcji kosztu, Myśl Ekonomiczna i Prawna, nr 1 (24).
 • Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Martyniak Z., 1998, Benchmarking jako metoda uczenia się od najlepszych, [w:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE, Kraków.
 • Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., 2002, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa.
 • Durand-Zaleski I., Szkolenia projektu TF PL2005/IB/SO/02.
 • Grudzewski W.M., 2000, Benchmarking w przedsiębiorstwie, [w:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 • Jajuga K. (red.), 2007, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jedynak P., 2007, Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Joumard I., Andre C., Nicq C., 2010, Healthcaresystems: efficiency and institutions, OECD Economic Department, Working Paper, no.769.
 • Kludacz M., 2012, Model karty dokonań na potrzeby zintegrowanego systemu oceny działalności szpitali, "Materiały konferencyjne - Przekształcenia jako reakcja na nową dynamikę rynku ochrony zdrowia", konferencja Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Pułtusk.
 • Lisiecka K., Romańczyk T., 2005, Projekty benchmarkingowe w ochronie zdrowia, [w:] S. Doroszewicz, A. Zwierzchowska (red.), Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, SGH, Warszawa.
 • Łyszczarz B., 2009, Efektywność wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej w Polsce - perspektywa regionalna, Myśl Ekonomiczna i Prawna, nr 1(24).
 • Mazurkiewicz A., 2011, Sprawność działania - interpretacja teoretyczna pojęcia, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 20.
 • Nojszewska E., 2011, System ochrony zdrowia w Polsce, WoltersKluwer Business, Warszawa.
 • Podręcznik zarządzania jakością, Lock D. (red.), 2002, PWN, Warszawa.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M., 2001, Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, art. 59.
 • Węgrzyn A., 2000, Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, Wrocław-Kluczbork.
 • www.portretyszpitali.pl - data pobrania: 10.10.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171415065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.