PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 410 Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Nadzór i kontrola zarządcza | 93--110
Tytuł artykułu

Mierniki dokonań w działalności podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zarządczej

Warianty tytułu
Performance Indicators in Health Care Entities with Particular Emphasis On Management Control
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zasad konstrukcji mierników dokonań i ich podstawowych atrybutów dla zarządzania podmiotem leczniczym, w tym głównie w ramach systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Obok zdefiniowania pojęcia mierników i wskazania różnych kryteriów ich klasyfikacji z perspektywy specyfiki działalności w ochronie zdrowia, przedstawiono przykładowe mierniki stosowane w ramach kontroli zarządczej w publicznych podmiotach leczniczych. Mierniki te zidentyfikowano w dwóch grupach - z perspektywy kontroli zarządczej jako systemu pomiaru i oceny dokonań oraz na potrzeby oceny jakości konstrukcji wewnętrznej tego systemu. Wskazano również problemy i ograniczenia w budowie i wykorzystaniu mierników do zarządzania podmiotem leczniczym. W artykule zastosowano metodę badań literaturowych, analizę opisową w powiązaniu z metodą obserwacji i metodą dedukcji(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the design rules of performance indicators and their basic attribute for the management of health care organization, mainly for their use in management control in public sector entities. Apart from defining the concept of indicator and showing various criteria of its classification in health care sector, some examples of indicators used in management control in public health care organizations are presented. In this area, two ranges of indicators usage are shown: for management control as a system of measurement and performance evaluation and for the quality assessment of internal structure of that system. The article also describes problems and limitations in construction and the use of indicators for the public health care organization management. The paper uses the method of literature research, descriptive analysis connected with the method of deduction(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bela A., 2011, Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Warszawa.
 • Chodurski A., 2013, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4/2013, Infor, Warszawa.
 • Curtright J.W., Stolp-Smith S.C., Edell E.S., 2000, Strategic performance management: development of a performance measurement system at the mayo clinic, Journal of Healthcare Management, Jan/Feb, 45,1.
 • Fatemi M., Behmanesh M.R., 2012, New public management approach and accountability, International Journal of Management, Economics and Social Sciences, vol. 1(2).
 • Franceschini F., Galetto M., Maisano D., 2007, Management by Measurement. Designing Key Indicators and Performance Measurement Sytstems, Springer, Berlin.
 • Freeman T., 2010, Pomiar wyników i wdrażanie ulepszeń, [w:] Walshe K., Smith J. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
 • Kludacz M., 2011, Specyfika systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali, [w:] Hass-Symotiuk M. (red.), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer sp. z o.o., Warszawa.
 • Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz.U. MF, poz. 56.
 • Kowalak R., 2014, Mierniki dokonań w sprawozdawczości zarządczej, [w:] Lelusz H. (red.), Metodyczne aspekty badań w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Mazurek A., Knedler K., 2010, Kontrola zarządcza - ujęcie praktyczne, Handicap, Warszawa.
 • Michalak J., 2008, Pomiar dokonań: od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
 • Mućko P., 2011, Rachunkowość jako podstawa systemu oceny dokonań szpitali [w:] Hass-Symotiuk M. (red.), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer sp. z o.o., Warszawa.
 • Nita B., 2012, Raportowanie wewnętrzne w przedsiębiorstwie, [w:] Nowak E. (red.), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa.
 • Sobol E. (red.), 2003, Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stewart L.J., Lockamy A., III, 2001, Improving competitiveness through performance measurement systems, Healthcare Financial Management, Dec., 55, 12.
 • Stoner J.A.F., Wankel C., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Strąk T., 2012, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 157, poz. 1240 ze zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171415073

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.