PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 410 Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Nadzór i kontrola zarządcza | 111--131
Tytuł artykułu

Wpływ algorytmu podziału środków finansowych na możliwość realizacji zadań wojewódzkich oddziałów narodowego funduszu zdrowia

Autorzy
Warianty tytułu
The Influence Of Financial Resources Sorting Algorithm on The Task-Fulfillment Capability of The National Health Fund's Voivodeship Divisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacja każdego państwa opiera się na funkcjonowaniu systemów, które mają zapewniać społeczeństwu określone cele rozwoju społeczno-ekonomicznego. Jednym z nich jest system ochrony zdrowia, którego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego państwa. Politykę zdrowotną powinna charakteryzować przejrzystość decyzji oraz metod kontroli. Przejrzystość ta powinna być zachowana także, a może przede wszystkim, w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną. Celem artykułu jest pokazanie zmian w zakresie konstrukcji algorytmu podziału środków pomiędzy regionalne oddziały NFZ i wpływu tych zmian na zasobność finansową oddziałów, a tym samym na działalność podmiotów leczniczych(abstrakt oryginalny)
EN
The organisation of any state is based on systems which aim to supply the society with specific products of socioeconomic progress. One of these is a healthcare system, the purpose of which is to ensure the country's medical safety. Health policy should include a transparent decision process and control methods. This transparency should extend as well - or indeed especially - to the process of amassing and spending financial resources. The article aims to showcase the changes in the construction of the algorithm used to divide resources between regional sections of the National Health Fund (NFZ), and the influence of these changes on the sections' affluence, which in turn influences the functioning of healthcare agents(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Misiąg W., 2005, Koncepcja i wskaźniki budżetu zadaniowego a bilans potrzeb pomocy społecznej, IBnGR, Warszawa.
 • Sowada Ch., Finansowanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemów publicznych - przykłady rozwiązań europejskich, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Christoph Sowada.pdf.
 • Wasem J., 2001, Wyrównanie finansowe między Kasami Chorych w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Zadanie 1 projekty Banku Światowego. Wersja końcowa, UNUZ, Warszawa.
 • OECD Health Data, 2010.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. nr 28, poz. 153, art. 135.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej wanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu, Dz.U. nr 134, poz. 874 z dnia 30.10.1998 r.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. z 2003 r., nr 45, poz. 391, art. 118, ust 4.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, Dz.U. nr 210, poz. 2135; nowelizacja z dnia 25 września 2009 r., Dz.U. nr 178, poz. 1374.
 • Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, Dz.U. nr 148, poz. 1232.
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, Dz.U. z 2006 roku, nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 roku, nr 64, poz. 430.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. nr 133, poz. 922.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, Dz.U. nr 134, poz. 874, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, Dz.U. nr 193, poz. 1495.
 • www.nik.gov.pl.
 • www.oecd.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171415079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.