PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 41 Potencjał kulturowy i społeczny oraz zasoby ludzkie w procesach zarządzania | 133--146
Tytuł artykułu

Współczesna praca a praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w opiniach pracowników sądownictwa

Warianty tytułu
Transformation of Work and Human Resource Management Practices in the Perspective of the Judiciary's Workers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy przedstawiają problem postrzegania przez pracowników sądownictwa praktyk zarządzania zasobami ludzkimi oraz kierunków przemian pracy. Określają wymiary badawcze oraz prezentują wyniki badań ankietowych i statystycznych. Prezentują wnioski i referencje do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors present a problem of perception by workers of judiciary the human resource management practices and alternatively directions of work. They define the dimensions of research and present the results of questionnaire and statistical data. The authors present conclusions and references for further study. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baalen van P., Dupain W, Engels R., Go E, Heck van E., Kieboom E, Legerstee M., Nunen van J., Oosterhout van M., Vermeulen V. (2007), Worlds of Work. Results from the New Worlds of Work Research Report, Erasmus University, Rotterdam School of Management.
 • Baron-Wiaterek M. (2008), Organizacja zatrudnienia tymczasowego i telepracy - warunki i cechy charakterystyczne, Organizacja i Kierownictwo, nr 4.
 • Bartkowiak G. (2009), Człowiek w pracy: od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Birdi K., Clegg Ch., Patterson M., Robinson A., Stride Ch.B., Wall T.D., Wood S.J. (2008), The impact of human resource and operational management practices on company productivity: a longitudinal study, PERSONNEL PSYCHOLOGY, Volume 61.
 • Boxall P, Macky K. (2007), High-performance work systems and organisational performance: Brid- ging theory and practice, Asia Pacific Journal of Human Resources, Volume 45, Number 3.
 • Burgess J., Connell J. (2006), Temporary work and human resources management: issues, challenges and responses, Personnel Review, Volume 35, Issue 2.
 • Cullinane S.J., Bosak J., Flood P.C., Demerouti E. (2013), Job design under lean manufacturing and its impact on employee outcomes, Organizational Psychology Review Volume. 3, Number 1.
 • DeVaro J., Farnham M. (2011), Two perspectives on multiskilling and product-market volatility, Labour Economics, Volume 18, Issue 6.
 • Dworak J. (2014), Średnia arytmetyczna jako wyznacznik pozycjonowania rynkowego przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 35, tom 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 810, Uniwersytet Szczeciński.
 • Guest D.E. (2000), HR and the Bottom Line: Has the Penny Droped? People Management, Number 20.
 • Horbury C., Wright M. (2001), Development of a multiskilling life cycle model, HSE Books, Nor- wich 2001.
 • Hornowska E., Paluchowski WJ. (2007), Praca - skrywana obsesja: wyniki badań nad zjawiskiem pracoholizmu, Bogucki wydawnictwo naukowe Poznań.
 • Hudson M. (2002), Disappearing pathways and the struggle for a fair day's pay, [w:] Job Insecurity and Work Intensification, Burchell B., Ladipo D., Wilkinson F. (red.), Routledge, London and New York.
 • Karwowski W., Chase B. (2005), System Integration in Advanced Manufacturing Technology, [w:] The Essentials of the New Workplace - A Guide to the Human Impact of Modem Working Practices, Holman D., Clegg Ch.W., Wall T.D., Sparrow R, Howard A. (red.), John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.
 • Kepes S., Delery J.E. (2007), HRM Systems and the Problem of Internal Fits, [w:] The Oxford Hand- book of Human Resource Management, Boxall R, Purcell J., Wright P. (red.), Oxford University Press, Oxford.
 • Kinnie N., Hutchinson S., Purcell J., Rayton B., Swart J. (2005), Satisfaction with HR practices and commitment to the organisation: why one size does not fit all, Human Resource Management Journal, Volume 15, Number 4.
 • Lawler III E.E., (2004), From Human Resource Management to Organizational Effectiveness, CEO PUBLICATION G 04-9 (461), Center for Effective Organizations, Marshall School of Business, University of Southern California.
 • Levine E.L., Sanchez J.I. (2007), Evaluating work analysis in the 21st century, "Ergometrika" Vol. 4, No 1.
 • Mączyńska E. (2009), Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Fierla A. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Messersmith J.G., Patel P.C., Lepak D.P. (2011), Unlocking the Black Box: Exploring the Link Between High-Performance Work Systems and Performance, Journal of Applied Psychology, Volume 96, Number 6.
 • Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, (2004), red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Paré G., Tremblay M. (2007), The Influence of High-Involvement Human Resources Practices, Procedural Justice, Organizational Commitment, and Citizenship Behaviors on Information Technology Professionals' Turnover Intentions, Group & Organization Management, Volume 32, Number 3.
 • Pfeffer J. (1998), The Human Equation: Buikding Profits by Putting People First, Harvard Business School Press, Boston.
 • Phillips J.J., Connell A.O. (2003), Managing Employee Retention. A Strategic Accountability Approach, Elsevier, Butterworth-Heinamann.
 • Rymaniak J. (2006), Koszty pracy w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw (potrzeby praktyki a zaawansowanie teorii), [w:] Restmkturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego. Cz. Glinkowski (red.), AE, Szczecin -Poznań.
 • Rymaniak J. (2014), Model elastycznej organizacji pracy w instytucji budżetowej: studium przypadku sądu rejonowego, [w:] J. Dworak, M. Boguszewicz-Kreft, E. Megier-Łakomy (red.), Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 37/2014, WSB w Gdańsku, CeDeWu, Warszawa 2014.
 • Rymaniak J. (2015), Współczesne cechy pracy w teorii i praktyce. Referat na jubileuszową konferencję naukową z okazji 70-tych urodzin prof. zw. dr hab. Arkadiusza Potockiego "Zachowania organizacyjne w gospodarce opartej na wiedzy" UE Kraków 23.09.2015 (w druku).
 • Rymaniak J., Surmacz B. (2015), Zarządzanie pracą czyli zasobami ludzkimi? Współczesne dylematy sądownictwa i sfery budżetowej, referat na konferencję katedr ZZL - UE Poznań (w druku).
 • Sławecki B. (2011), Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Turekk D. (2012), Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji: przejawy, uwarunkowania, ograniczanie, Difin, Warszawa.
 • Wojdyło K. (2010), Pracoholizm. Perspektywa poznawcza, Difin, Warszawa.
 • Wieczorkowska-Wierzbińska G., Wierzbiński J., Król G. (2015), Metody ilościowe, [w:] Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, M. Kostera (red.), SEDNO, Warszawa.
 • Wood S., Albanese M.T. (1995), Can we speak of a high commitment management on the Shop Floor?Journal of Management Studies, Volume 32.
 • Wood S.J., Bryson A. (2008), The Rise of High Involvement Management in Britain, National Institute of Economic and Social Research, Discussion Paper No 319, London.
 • Wright P.M., McMahan G.C. (2011), Exploring human capital: putting human back into strategic human resource management, Human Resource Management Journal, Volume 21, Number 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171415101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.