PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 10, cz. 3 Zarządzanie w ochronie zdrowia - wybrane aspekty | 123--132
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie poradni ginekologiczno-położniczych w systemie ochrony zdrowia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning of Gynecological and Obstetric Clinics in the Health System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podmioty, które realizują świadczenia zdrowotne to: zakłady opieki zdrowotnej, osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub grupową praktykę lekarską czy grupową praktykę pielęgniarek i położnych. Osoba fizyczna ma możliwość utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, np. poradni ginekologiczno-położniczej czy prywatnej praktyki lekarskiej, co stwarza większe możliwości świadczenia usług medycznych. Aby jednostka taka mogła funkcjonować powinny zostać spełnione odpowiednie wymagania prawne (wpis do rejestru podmiotów leczniczych, spełnienie standardów organizacyjnych, wypełnienie wniosku o wpis do wojewody, itp.).(fragment tekstu)
EN
The article presents the principles of working gynecological and obstetric clinic. The functioning of health care services is carried out in accordance with applicable laws. Centers that implement health benefits are: health care, natural medical practitioners or physician group practice or group practice of nurses and midwives. Gynecology and obstetrics' consulting rooms, as a specialized doctor's offices can provide the clinics, the team outpatient clinics, healthcare facility or be an independent entity in the form of public or non-public. In a society operate certain standards and expectations for the performance of medical services. Currently, health care offers consumers a range of health services with high quality, carried out in a conventional manner at relatively low prices, while maintaining a high level of innovation. Improving health care has been significantly associated with better social policy. Positive evaluation of the functioning of gynecological and obstetrical clinic by patients is particularly important due to the inability to avoid competition between health units in the quality of medical services.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny Lublin
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Bibliografia
 • Białas T., Czapiewski M., Nogalski B. (2002), Biznes plan jako narzędzie projektowania przedsięwzięć kapitałowych. [w:] Nogalski B., Rybicki J.M (red.), Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Podręcznik dla studentów studiów podyplomowych, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 373-391.
 • Bleich S.N., Ozaltin E., Murray C.JL. (2009), How does satisfaction with the health-care system relate to patient experience?, ,,The Bulletin of the World Health Organization", 87, 4, 271-278.
 • Bogusz R., Kunc R. (2010), Zdrowie i zachowania zdrowotne kobiet. Socjologiczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych kobiet. Przyczynek do praktycznych aplikacji socjologii zdrowia. [w:] Popielski K., Skrzypek M., Albińska E (red.), Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym, Wydawnictwo KUL, Lublin, 273-277.
 • Bojar I., Holecki T., Wdowiak L. (2009), Availability of health care in the Regions of Lublin and Katowice in opinions of patients with diagnosis of pathology of uterine cervix, ,,Zdrowie Publiczne", 119, 4, 378-382.
 • Bojar I., Wdowiak L., Kwiatosz-Muc M. (2006), Functioning of primary health care In opinion of managers of primary health care units, ,,Advances in Medical Sciences", 51, 237-241.
 • Bojar I., Wdowiak L., Miotła P., Strzemecka J. (2006), Satysfakcja pacjentek z usług publicznych i niepublicznych poradni ginekologiczno-położniczych na terenie miasta Lublina, ,,Zdrowie Publiczne", 116, 1, 189-191.
 • Bojar I., Woźnica I., Holecki T., Diatczyk J. (2010), Dostępność, jakość i sprawność funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce w opinii pacjentek korzystających i niekorzystających z prywatnej opieki ginekologicznej, ,,Medycyna Ogólna", 16, 2, 152-161.
 • Borek-Wojciechowska R., Kłokow S. (2007), Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej jako jeden z aspektów jakości opieki, ,,Zdrowie Publiczne", 117, 3, 381-385.
 • Dyk D., Gutysz-Wojnicka A. (2010), Satysfakcja chorego z opieki medycznej. [w:] Krajewska- Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K. (red.), Problemy wielokulturowości w medycynie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 190-194.
 • Gruszczak A., Dudzińska M., Piątkowski W., Siwiec J. (2007), The accessibility to medical services in patients`opinions, ,,Zdrowie Publiczne", 117, 4, 440-443.
 • Grywalska E., Derkacz M., Chmiel-Perzyńska I., Radomska K., Makuch A. (2010), Kompetencje zawodowe lekarza w opinii pacjentów, ,,Family Medicine & Primary Care Review" ,12, 2, 194-198.
 • Grywalska E., Derkacz M., Chmiel-Perzyńska I., Radomska K., Makuch A. (2010), Jak postrzegana jest dostępność do opieki medycznej wśród pacjentów Lubelszczyzny?, ,,Family Medicine & Primary Care Review", 12, 2, 190-193.
 • Lenartowicz H. (2004), Zakład opieki zdrowotnej jako przykład organizacji. [w:] Ksykiewicz- Dorota A (red.), Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 30-34.
 • Paszkowska M. (2007), Finansowanie świadczeniodawców rynku usług medycznych w Polsce, ,,e-Finanse" 1, 1-16.
 • Paszkowska M. (2009), Public relations gabinetu POZ-cz. I., ,,Lekarz", 4: 18-20.
 • Paszkowska M. (2009), Public relations gabinetu POZ-cz. II., ,,Lekarz", 5, 18-21.
 • Paszkowska M. (2010), Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych jako źródło finansowania zakładu opieki zdrowotnej, ,,e-Finanse" 6, 3, 76-94.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2006 Nr.56 poz. 397).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 Nr. 31 poz. 158).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz szczegółowych warunków jej udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2003 r. Nr.147 poz.1437).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2006 Nr.56 poz.397).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 Nr. 31 poz. 158).
 • Rybarczyk A., Marczak M. (2011), Quality assessment of health care services in patients` and medical staff`s opinion, ,,Zdrowie Publiczne", 121, 2, 111-116.
 • Tyszko P., Kowalska J., Demidowicz J. (2011), Marketing w realizacji programów zdrowotnych, ,,Family Medicine & Primary Care Review", 13, 1, 95-101.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).
 • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654).
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 658).
 • Wdowiak L., Czubek A., Bojar I., Steć A. (2006), Kierunki rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce a koncepcja społeczeństwa informacyjnego, ,,Zdrowie Publiczne", 116, 4, 543-547.
 • Wdowiak L., Walkowska K., Szpak A. (2005), Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych, ,,Zdrowie Publiczne", 115, 1, 105-107.
 • Wroński K., Cywiński J., Bocian R. (2008), Jakość usług medycznych, ,,Ginekologia Praktyczna", 2, 97, 42-45.
 • Wrześniewska-Wal I. (2009), Zakład opieki zdrowotnej- publiczny czy niepubliczny?, ,,Lekarz", 6, 16-18.
 • Victoria C.G., Matijasevich A., Silveira M. F., Santos I.S., Barros A.J.D, Barros F.C. (2010), Socio-economic and ethnic group inequities in antenatal care quality in the public and private sector in Brazil, ,,Health Policy Plan", 25, 4,253-261.
 • Zimna T. (2010), Odpowiedzialność NFZ za kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej, ,,Lekarz Rodzinny" ,15, 9: 769-773.
 • Zimna T. (2010), Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej w 2011 roku, ,,Lekarz Rodzinny",15, 12, 1095-1097.
 • Żelichowski M. (2008), Zakład Opieki Zdrowotnej, ,,Medycyna Prewencyjna- Ginekologia i Położnictwo", 4: 110-111.
 • Żelichowski M. (2008), Utworzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, ,,Medycyna Prewencyjna- Ginekologia i Położnictwo", 6, 113-116.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.