PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 51 | nr 2 | 37--70
Tytuł artykułu

Strategie morskie Indii, Chin i USA w regionie Oceanu Indyjskiego : analiza w kategoriach realizmu ofensywnego

Warianty tytułu
Maritime strategies of India, China and the United States in the Indian Ocean region : an analysis based on offesive realism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza zbrojeń morskich w regionie Oceanu Indyjskiego. Objaśnienie i zrozumienie tego przedmiotu wymaga zbadania w pierwszej kolejności deklarowanych oraz realizowanych na tym obszarze strategii morskich Indii, Chin i Stanów Zjednoczonych. Teoretycznym narzędziem zastosowanym w tym studium przypadku jest realizm ofensywny, który stanowi jedną z najlepiej zidentyfikowanych i ustrukturalizowanych wersji teorii realizmu. O wyborze takiego narzędzia badawczego przesądzają jego założenia z zakresu ontologii i epistemologii. Podkreśla się w nich znaczenie aktywnych strategii międzynarodowych, podejmowanych przez państwa w anarchicznym środowisku międzynarodowym w celu zwiększenia parametrów potęgi, jako warunku przetrwania i zapewnienia bezpieczeństwa. Artykuł nie służy weryfikacji założeń realizmu ofensywnego poprzez empiryczny test wyprowadzanych z niego hipotez, ale wykorzystanie go jako heurystycznego narzędzia dla zbadania strategii morskich mocarstw w regionie Oceanu Indyjskiego. Mając powyższe na uwadze, przyjęto następującą strukturę artykułu. W pierwszej części przedstawiono ogólne założenia metodologiczno-analityczne. W drugiej części omówiono jako studium przypadku - wraz z uzasadnieniem wyboru - region Oceanu Indyjskiego. W trzeciej części przedstawiono analizę aktywności trzech mocarstw na tym obszarze: Indii, Chin i USA, w kategoriach istotnych zmiennych, odnoszących się do czynników materialnych i niematerialnych. W podsumowaniu artykułu zawarto wnioski w formie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse the development of naval capabilities in the Indian Ocean region. In order to explain and understand this issue we first have to examine the maritime strategies declared and implemented in this area by India, China and the United States. The theoretical instrument used in this case study is offensive realism, which is one of the best defined and structured versions of the theory of realism. The choice of this instrument is determined by its ontological and epistemological principles, which emphasise the significance of active international strategies that states undertake in the anarchic international environment in order to improve their parameters of power as the condition of survival and ensuring security. It is not the purpose of this article to verify the principles of offensive realism by empirically testing the hypotheses inferred from it. It is instead to be used as a heuristic instrument for examining the maritime strategies of major actors in the Indian Ocean region. With the above in mind, the article has been designed as follows. The first part presents the general methodological principle of the analysis. The second part discusses the Indian Ocean region in form of a case study and justifies the choice of this specific area as the subject of the study. The third part analyses the activity of India, China and the United States in the region in terms of important variables concerning material and non-material factors. The last part of the article is a summary and contains the conclusions presented in the form of answers to the research questions at the source of this analysis. (original abstract)
Rocznik
Tom
51
Numer
Strony
37--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • J. Gerring, What Is a Case Study and What Is It Good For, "American Political Science Review" 2004, nr 2, s. 341-354.
 • L. Hooghe, Several Roads Lead to International Norms, But Few via International Socialization: A Case Study of the European Commission, "International Organization" 2005, nr 4, s. 861-898.
 • E. Haliżak, Problem postępu naukowego w badaniach stosunków międzynarodowych, w: J. Zajączkowski, M.F. Gawrycki, A. Bógdał-Brzezińska (red.), Re-Wizje i Re-Orientacje: Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2012, s. 244-268.
 • P. Evans, Contribution to Symposium. The Role ofTheory in Comparative Politics, "World Politics" 1995, nr 1, s. 3-10.
 • E. Haliżak, Przedmiot, teoria i metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2015, nr 1, s. 11-34.
 • J. Zajączkowski, Poziom analizy regionalnej w nauce o stosunkach międzynarodowych, w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 1, Warszawa 2013, s. 65-88.
 • P.T. Jackson, The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics, London 2011, s. 112-156.
 • K. Waltz, Theory of International Politics, McGraw Hill, New York, 1979.
 • J. Synder, Myths ofEmpire: Domestic Politics and International Ambition, Ithaca 1991.
 • J.J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York 2001.
 • A. Tomczyńska, Realizm ofensywny Johna J. Mearsheimera a hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki po zimnej wojnie, w: E. Haliżak, J. Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych: założenia i zastosowania badawcze, Warszawa 2014, s. 346.
 • R.L. Schweller, Neo-realisms Status-Quo Bias: What Security Dilemma?, "Security Studies" 1996, nr 3, s. 91.
 • D. Beach, Analyzing Foreign Policy, New York 2012, s. 43.
 • F. Zakaria, Realism and Domestic Politics: A Review Essay, "International Security" 1992, nr 1, s. 177-198.
 • Y.-H. Lim, China's Naval Power - An Offensive Realist Approach, Farnham, Burlington, Ashgate, 2014, s. 31.
 • C.S. Gray, R.W. Barnett, Introduction, w: C.S. Gray, R.W. Barnett (red.), Seapower and Strategy, Annapolis 1989, s. ix-xiv.
 • H. Richmond, Statesmen and Sea Power, Westport 1974, s. 336.
 • C.S. Gray, The Leverage of Sea Power, New York 1992, s. 289.
 • J.S. Corbett, Principles of Maritime Strategy, Mineola 2004, s. 94.
 • A.T. Mahan, The Influence of Sea Power Upon History, New York 2007, s. 205.
 • G. Till, Maritime Strategy and the Nuclear Age, New York 1984, s. 26.
 • G. Till, Seapower, London 2004.
 • G. Modelski, W.R. Thompson, Sea Power in Global Politics, 1494-1993, Houndmills 1988.
 • K.A. Rasler, W.R. Thompson, The Great Powers and Global Struggle, 1490-1990, Lexington 1994.
 • E.J. Grove, The Future of Sea Power, Annapolis 1990.
 • R. Menon, Maritime Strategy and Continental Wars, London 1998.
 • Ch. Gloser, The Security Dilemma Revisted, "World Politics" 1997, nr 1, s. 169-193.
 • J. J. Mearsheimer, Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War, "International Security" 1990, nr 1, s. 5-56.
 • Ch. Bouchard, Geographical Setting of the Indian Ocean Region, "Journal of the Indian Ocean Studies" 2003, nr 2, s. 214-233.
 • Ch. Bouchard, France and United Kingdom as the 37th and the 38th Indian Ocean States, "Indian Ocean Survey" 2007, nr 1-2, s. 36-52.
 • Ch. Bouchard, Emergence of a New Geopolitical Era in the Indian Ocean: Characteristics, Issues, and Limitations of the Indianoceanic order, w: D. Rumley, S. Chaturvedi (red.), Geopolitical Orientations, Regionalism and Security in the Indian Ocean, New Delhi 2004, s. 92.
 • Ch. Bouchard, W. Crumplin, Neglected No Longer: The Indian Ocean at the Forefront of World Geopolitics and Global Geostrategy, "Journal of the Indian Ocean Region", 2010, nr 1, s. 37.
 • A.D.D. Gordon, Security and Security Building in the Indian Ocean Region, Canberra 1996, s. 11-15.
 • R.D. Kaplan, Center Stage for the Twenty-First Century, "Foreign Affairs" 2009, nr 2, s. 16-32.
 • D.L. Berlin, Neglected No Longer: Strategic Rivalry in the Indian Ocean, "Harvard International Review" 2002, nr 2, s. 28.
 • D. Rumley, S. Chaturvedi (red.), Energy Security and the Indian Ocean Region, South Asian Publishers, New Delhi 2005.
 • S.A. Emerson, V.S. Mathur, The Indian Ocean: Geographic Center ofthe Global Oil Market, (w:) J. Garofano, A.J. Dew (red.), Deep Currents and Rising Tides: The Indian Ocean and International Security, Georgetown University Press, Waszyngton 2003, s. 5.
 • US Energy Information Administration, World Oil Transit Chokepoints, Washington, DC 2008, s. 32.
 • D.L. Berlin, Sea Power, Land Power and the Indian Ocean, "Journal of the Indian Ocean Region" 2010, nr 1, s. 52-67.
 • Indian Navy, Indian Maritime Doctrine, INBR 8, Ministry of Defence, 25.04.2004.
 • Indian Navy, Indian Maritime Doctrine, INBR 8, Ministry of Defence, Sivakasi 2009.
 • Freedom to Use the Seas: India's Maritime Military Strategy, Indian Navy, Integrated Headquarters, Ministry of Defence, 2007.
 • J. Zajączkowski, India's Foreign Policy following the end of the Cold War, w: J. Zajączkowski, J. Schottli, M. Thapa (red.), India in the Contemporary World: Polity, Economy and International Relations, London-New York-New Delhi 2014, s. 265-307.
 • D.L. Berlin, The Rise of India and the Indian Ocean, "Journal of the Indian Ocean Region" 2011, nr 1, s. 1-32.
 • N.D. Weimar, Sino-Indian Power Preponderance in Maritime Asia: A (Re-) Source of Conflict in the Indian Ocean and South China Sea, "Global Change, Peace & Security" 2013, nr 1, s. 5-26.
 • D. Scott, India's Role in the South China Sea: Geopolitics and Geoeconomics in Play, "India Review" 2013, nr 2, s. 51-69.
 • Ministry of Defence, Government of India, Annual Report 2004-2005, s. 7, http://www.mod.nic.in/writereaddata/MOD-English2005.pdf (data dostępu: 1.04.2015)
 • Ministry of Defence, Government of India, Annual Report 2007-2008, s. 6, http://www.mod.nic.in/writereaddata/AR-eng-2008.pdf (data dostępu: 20.03.2015)
 • G.V.C. Naidu, Prospects for IOR-ARC Regionalism: An Indian Perspective, "Journal of the Indian Ocean Region" 2012, nr 1, s. 21-36.
 • D. Brewster, India's Ocean: The Story of India's Bidfor Regional Leadership, London-New York 2014.
 • India Seeks Edge Over China as Modi Visit Sri Lanka, Reuters z 13.03.2015, http://in.reuters.com/article/2015/03/13/sri-lanka-india-idINKBN0M919820150313 (data dostępu: 15.03.2015).
 • Modi's Indian Ocean Tour, "The Hindu" z 16.03.2015, http://www.thehindu.com/news/national/modis-indian-ocean-tour/article6982840.ece (data dostępu: 17.03.2015).
 • K.S.L. Collin, ASEAN Perspectives on Naval Cooperation with India: Singapore and Vietnam, "India Review" 2013, nr 3, s. 186-203.
 • P.K. Jha, India-Indonesia: Emerging Strategic Confluence in the Indian Ocean Region, "Strategic Analysis" 2008, nr 3, s. 439-458.
 • D. Brewster, Indian Strategic Thinking about East Asia, "Journal of Strategic Studies" 2011, nr 6, s. 825-852..
 • D. Scott, The "Indo-Pacific" - New Regional Formulations and New Maritime Frameworks for US-India Strategic Convergence, "Asia-Pacific Review" 2012, nr 2, s. 97-101.
 • A. Phillips, Australia and the Challenges of Order-Building in the Indian Ocean Region, "Australian Journal of International Affairs" 2013, nr 2, s. 125-140.
 • D. Rajendram, Collaborating across the Indian Ocean, "Pragati" z 14.09.2014, http://pragati.nationalinterest.in/2014/09/collaborating-across-the-indian-ocean (data dostępu: 20.11.2014).
 • Ministry of External Affairs, Government of India, Tokyo Declaration for India-Japan Special Strategic and Global Partnership, 1.09.2014, http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/23965/Tokyo+Declaration+for+India+Japan+Special+Strategic+and+Global+Partnership (data dostępu: 5.03.2015).
 • D. Scott, India's Aspirations and Strategy for the Indian Ocean - Securing the Waves?, "The Journal of Strategic Studies" 2013, nr 4, s. 484.
 • V.K. Shrivastava, Indian Army 2020: A Vision Statement on Strategy and Capability, "Strategic Analysis" 2001, nr 6, s. 759-760.
 • R. Roy-Chaudhury, Indian Naval Expenditure in the 1990s, "Strategic Analysis" 1998, nr 5, s. 675-690.
 • P.S. Suryanarayana, India's Ambitions, "The Hindu" z 20.01.2003.
 • The Andaman Islands: From Outpost to Springboard, "The Economist" z 13.09.2014, s. 54.
 • W.C. Ladwig, Drivers of Indian Naval Expansions, w: H.V. Pant, The Rise of the Indian Navy, Farnham 2012, s. 22.
 • International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2015, rozdz. 6.
 • K. Venkatshamy, The Indian Ocean Region in India's Strategic Futures: Looking out to 2030, "Journal of Indian Ocean Region" 2013, nr 1, s. 17-41.
 • T.V. Parasuram, India to Build Military Bases in Andaman and Nicobar: Report, "Hindustan Times" z 20.10.1998.
 • R. Ramachandran, Indian Navy on the Crest of a Wave, "Asia Times" z 18.06.2005.
 • R.Vasan, Strategic Significance of the Naval Base INS Kadamba, "SAAG Paper" z 4.06.2005, nr 1404.
 • R. Maitra, India Bids to Rule the Waves, "Asia Times" z 19.10.2005.
 • Seabird Phase II: Nation's Naval Might Gets a Fillip, "The Times of India" z 10.06.2014.
 • A. Mathur, Growing Importance of the Indian Ocean in Post-Cold War Era and Its Implications for India, "Strategic Analyses" 2002, nr 4, s. 550-551.
 • C.U. Bhaskar, The Navy as an Instrument of Foreign Policy, H.V. Pant, The Rise of the Indian Navy, Farnham 2012, s. 41-55.
 • P.K. Ghosh, Indian Ocean Naval Symposium: Uniting the Maritime Indian Ocean Region, "Strategic Analysis" 2012, nr 3, s. 352-357.
 • W.C. Ladwig, A Cold Start for Hot Wars?: The Indian Army's New Limited War Doctrine, "International Security" 2007/2008, nr 3, s. 158-190.
 • G.V.C. Naidu, India, Africa and the Indian Ocean, "Journal of the Indian Ocean Region" 2013, nr 2, s. 200-204.
 • H.V. Pant, India in the Indian Ocean: Growing Mismatch Between Ambitions and Capabilities, "Pacific Affairs" 2009, nr 2, s. 279-297.
 • J.R. Holmes, A.C. Winner, T. Yoshihara, Indian Naval Strategy in the Twenty-first Century, London-New York 2009, s. 170-177.
 • D. Brewster, India as an Asia Pacific Power, London-New York 2012, s. 156-164.
 • D. Scott, India's 'Grand Strategy' for the Indian Ocean: Mahanian Visions, "Asia- Pacific Review" 2006, nr 2, s. 97-129.
 • J.R. Holmes, T. Yoshihara, Chinese Naval Strategy in the 21st Century, London-New York, s. 27-34.
 • T. Yoshihara, Chinese Views of India in the Indian Ocean: A Geopolitical Perspectives, "Strategic Analysis" 2012, nr 3, s. 489-500.
 • B. Zhang, Chinese Perception of US Return to Southeast Asia and the Prospects of China's Peaceful Rise, "Journal of Contemporary China" 2015, nr 91, s. 176-195.
 • Earnestly Step Up Ability Building within CPC Organizations of Armed Forces, "Liberation Army Daily" z 13.12.2004.
 • L. Mingfu et al., The Historical Mission of the People's Army Once Again Advances with the Times, "Liberation Army Daily" z 8.12.2005.
 • "People's Navy" z 28.12.2006.
 • Chinese President Calls for Strengthened, Modernized Army, "People's Daily" z 27.12.2006.
 • Information Office of the State Council, People's Republic of China, China's National Defence in 2006, 29.12.2006.
 • W. Shengli, H. Yanlin, Building a Powerful People's Navy That Meets the Requirements of the Historical Mission for Our Army, "Seeking Truth" z 16.07.2007, nr 14.
 • P. Ghosh, Sea Dragon at the Doorstep: PLA(N) Modernization and the Indian Navy, w: H.V. Pant, The Rise of the Indian Navy, Farnham 2012., s. 109-110.
 • A. Kumar, Chinese Engagement with the Maldives: Impact on Security Environment in the Indian Ocean Region, "Strategic Analysis" 2012, nr 2, s. 276-289.
 • R.D. Kaplan, China's String of Pearls, "Stratfor" z 13.02.2013.
 • D. Kostecka, The Chinese Navy's Emerging Support Network in the Indian Ocean, "China Brief" 2010, nr 5, s. 3-5.
 • D. Kostecka, Hambantota, Chittagong and the Maldives - Unlikely Pearls for the Chinese Navy, "China Brief' 2010, nr 23, s. 8.
 • J.P. Panda, China's Tryst with the IORA: Factoring India and the Indian Ocean, "Strategic Analysis" 2014, nr 5, s. 668-687.
 • A.S. Erickson, The Growth of China's Navy: Implications for Indian Ocean Security, "Strategic Analysis" 2008, nr 4, s. 656-675.
 • J. Holslag, The Reluctant Pretender: China's Evolving Presence in the Indian Ocean, "Journal of the Indian Ocean Region" 2013, nr 1, s. 42-52.
 • D. Walgreen, China in the Indian Ocean Region: Lessons in PRC Grand Strategy, "Comparative Strategy" 2006, nr 1, s. 55-73.
 • A. S. Erickson, Rising Tide, Dispersing Waves: Opportunities and Challenges for Chinese Seapower Development, "Journal of Strategic Studies" 2014, nr 3, s. 372-402.
 • P. Dombrowski, A.C. Winner, Introduction, w: P. Dombrowski, A.C. Winner (red.), The Indian Ocean and US Grand Strategy, Washington 2014, s. 3-5.
 • T.C. Shaffer, The Indian Ocean: Protecting Access to a Volatile Powerhouse, w: P. Dombrowski, A.C. Winner (red.), The Indian Ocean and US Grand Strategy, Washington 2014, s. 157-176.
 • S. Zhao, A New Model of Big Power Relations? China-US Strategic Rivalry and Balance of Power in the Asia-Pacific, "Journal of Contemporary China" 2014, s. 1-21, http://dx.doi.org/10.1080/10670564.2014.953808 (data dostępu: 20.02.2015).
 • J.R. Holmes, T. Yoshihara, China and the United States in the Indian Ocean: An Emerging Strategic Triangle?, "Naval War College Review" 2008, nr 3, s. 41-60.
 • US Navy, Marine Corps, Coast Guard, A Cooperative Strategy for Twenty-First Century Seapower, Washington 2007, s. 9.
 • Department of Defense, United States of America, Quadrennial Defense Review 2010, Washington 2010, s. 60.
 • R. Willard, U.S. Admiral's Briefing on Asia-Pacific Military Issues, "Asia-Pacific U.S. Military Overview" z 27.01.2012.
 • N. Powell, Statement (to Senate Foreign Affairs Committee) z 7 lutego 2012 r.
 • H. Clinton, America's Pacific Century, "Foreign Policy" z 11.10.2011, http://www.state.gov./secretary/rm/2011/10/175215.htm (data dostępu: 20.03.2015).
 • Department of Defense, United States of America, Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, Washinghton 2012, s. 2.
 • Department of Defense, United States of America, Quadrennial Defense Review 2014, Washington 2014, s. 17.
 • White House, National Security Strategy 2015, Washington 2015, s. 24-25.
 • A. Jarczewska, Skazany na Wizerunku, "Rocznik Strategiczny" 2013/14, t. 19, s. 210-211.
 • A. Jarczewska, Stany Zjednoczone - stopniowy powrót do formy w coraz bardziej niespokojnym świecie, "Rocznik Strategiczny" 2014/15, t. 20, s. 206-209.
 • D. Scott, The "Indo-Pacific" - New Regional Formulations and New Maritime Frameworks for US-India Strategic Convergence, "Asia-Pacific Review" 2012, nr 2, s. 85-109.
 • J.R. Holmes, The US-India Naval Cooperation: Moving BeyondRhetoric, w: H.V. Pant, The Rise of the Indian Navy, Farnham 2012, s. 139-156.
 • J.V. Hastings, The Fractured Geopolitics of the United States in the Indian Ocean Region, "Journal of the Indian Ocean Region" 2011, nr 2, s. 192-197.
 • A.S. Erickson, W.C. Ladwig, J.D. Mikolay, Diego Garcia and the United States' Emerging Indian Ocean Strategy, "Asian Security" 2010, nr 3, s. 214-237.
 • T. Yoshihara, The US Navy's Indo-Pacific Challenge, "Journal of the Indian Ocean Region" 2013, nr 1, s. 102.
 • R.D. Kaplan, Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power, New York 2010.
 • C. Layne, The 'Poster Child for Offensive Realism': America as a Global Hegemon, "Security Studies" 2002, nr 2, s. 130.
 • Ministry of Defence, Government of India, Annual Report 2014-2015, New Delhi 2015, s. 1-11, http://www.mod.nic.in/writereaddata/AR1415.pdf (data dostępu: 25.03.2015).
 • P. Chacko, The Rise of the Indo-Pacific: Understanding Ideational Change and Continuity in India's Foreign Policy, "Australian Journal of International Affairs" 2014, nr 4, s. 433-452.
 • R.K. Bhatia, V. Sakhuja (red.), Indo-Pacific Region: Political and Strategic Prospects, New Delhi 2014.
 • E. Haliżak, Funkcje regionalizmu w stosunkach międzynarodowych, J. Kukułka (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, Warszawa 1988, s. 132-147.
 • A.E. Abdenur, D.M. de Souza Neto, Region-Building By Rising Powers: The South Atlantic and Indian Ocean Rims Compared, "Journal of the Indian Ocean Region" 2014, nr 1, s. 1-17.
 • D. Brewster, Beyond the "String ofPearls": Is There Really a Sino-Indian Security Dilemma in the Indian Ocean?, "Journal of the Indian Ocean Region" 2014, nr 2, s. 133-149.
 • K. Noguchi, Bringing Realism Back In: Explaining China's Strategic Behavior in the Asia-Pacific, "Asia-Pacific Review" 2011, nr 2, s. 60-85.
 • E.B. Montgomery, Competitive Strategies Against Continental Powers: The Geopolitics of Sino- Indian-AmericanRelations, "Journal of Strategic Studies" 2013, nr 1, s. 76-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.