PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 410 Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Nadzór i kontrola zarządcza | 149--169
Tytuł artykułu

Menedżer ryzyka jako funkcja wspomagająca zarządzanie podmiotem leczniczym świadczącym usługi szpitalne

Warianty tytułu
Risk Manager as a Function Supporting Hospital Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie ryzykiem w podmiotach ochrony zdrowia wymaga profesjonalnego podejścia. Menedżerowie ryzyka są reprezentantami tej profesji, którzy zapewniają efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem. Są oni w stanie w sposób właściwy wypełniać tę funkcję przede wszystkim ze względu na znajomość metodyki zarządzania ryzykiem w podmiotach ochrony zdrowia. Kwestie te stanowią przedmiot zasadniczych rozważań w artykule, którego celem jest przedstawienie miejsca i roli menedżerów ryzyka w podmiotach ochrony zdrowia. Artykuł ma charakter rozważań teoretycznych. Przede wszystkim rozważania odnoszą się do polskich organizacji ochrony zdrowia (szpitali komercyjnych)(abstrakt oryginalny)
EN
Risk management in health care entities requires a professional approach. Risk managers are the representatives of this profession, who ensure comprehensive and effective risk management. First of all, they have the appropriate background to perform this function, especially in terms of risk management methods in health care organizations. These issues are addressed by the paper, which aims to discuss the place and role of risk managers in health care entities. Therefore, the paper has theoretical character. In particular, the deliberations concern the presence of risk managers in the Polish health care organizations (commercial hospitals)(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice
 • Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej
Bibliografia
 • AIRMIC/ALARM/IRM, 2004, A Risk Management Standard, London.
 • Berkeley D., Humphreys C.P., Thomas D.R., 2001, Project risk action management, Construction Management and Economics, vol. 9, no. 1.
 • Bizon-Górecka J., 2001, Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Boothroyd C., Emmett J., 1996, Risk Management, Witherby & Co. Ltd., London.
 • Brown L., Osborne P.S., 2013, Risk and Innovation: towards a framework for risk governance in public services, Public Management Review, vol. 15, no. 2.
 • Buła P., 1994, Polityka ryzyka w przedsiębiorstwie, Przegląd Organizacji, nr 7.
 • Carmen N., Dobrea R.C., 2006, Adapting Risk Management Principles to the Public Sector Reforms, Administraţie şi Management Public, nr 6.
 • Carroll R. (ed.), 2009, Risk Management Handbook for Health Care Organizations, John Wiley & Sons Inc., Hoboken.
 • Dinsmore C.P., Cabanis-Brewin J., 2006, AMA Handbook of Project Management, Second Edition, American Management Association AMA, New York.
 • Domański J., 2014, Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Dye F.C., 2000, Leadership in Healthcare. Values at the Top, Health Administration Press, Chicago.
 • Edwards L., 1995, Practical risk management in the construction industry, Thomas Telford, London.
 • Fone M., Young C.P., 2007, Managing Risks in Public Organizations, Palgrave Macmillan Inc., New York.
 • Getzen E.T., 2000, Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Gorzeń-Mitka I., Korombel A., 2011, ERM zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Wybrane problemy teorii i praktyki, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 • Hood J., Mills A., Stein W., 2003, Development in UK public sector risk management: the implications for PPP/PFI projects, [in:] Akintoye A., Beck M., Hardcastle C. (eds.), Public-Private Partnership. Managing risks and opportunities, Blackwell Science Ltd., Oxford.
 • http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34840&catid=122 (07.12. 2014).
 • Hull C.J., 2007, Risk Management and Financial Institutions, Pearson Education, Inc., New York.
 • Kallman J., 2005, What is risk? Risk Management, vol. 52, no. 10.
 • Karmańska A. (red.), 2008, Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Kasiewicz S. (red.), 2011, Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Klimczak K.M., Pikos M.A., 2010, Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Przegląd Organizacji, nr 12.
 • Knight H.F., 1921, Risk, Uncertainty and Profit, University of Boston Press, Boston.
 • Knight W.K., 2010, ISO 31000:2009. New risk management standard, The materials from a workshop held at the 4th International Conference of Risk Management Association of POLRISK, Warszawa (materiały niepublikowane).
 • Kolluru V.R., Bartell M.S., Pitblado M.R., Stricoff S.R., 1996, Risk assessment and, management handbook. For Environmental, Health and Safety Professionals, McGraw-Hill, Inc., New York.
 • Kurek R., 2002, Zadania i miejsce risk managera w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Klasyczne metody - nowoczesne narzędzia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Mathiasen D., International Public Management, [in:] Ferlie E., Lynn E.L., Ch. Pollitt Ch. (eds.), 2005, The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, Oxford.
 • Mitchell W.V., 2003, Consumer perceived risk: conceptualisations and models, European Journal of Marketing, vol. 33, no. 1/2.
 • Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., 2010, Zarządzanie ryzykiem w działalności organizacji, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pestieau P., Tulkens H., 2006, Assessing and Explaining the Performance of Public Enterprises: Some Recent Evidence from the Productive Efficiency Viewpoint, [in:] Chander P., Drèze J., Lovell K.C., Mintz J. (eds.), Public Goods, Environmental Externalities and Fiscal Competition, Selected Papers on Competition, Efficiency and Cooperation in Public Economics by H. Tulkens, Springer Science+Business Media, LLC, New York.
 • PMI Project Management Institute, 2009, Practice Standard for Project Risk Management. Global Standard, Newtown Square.
 • Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego Szpitale Polskie Spółka Akcyjna.
 • Sarens G., Visscher de Ch., Gils van D., 2010, Risk management and internal control in the public sector: an in-depth analysis of Belgian Social Security Public Institutions, Federale Overheidsdienst Financiën - België, 70e jaargang, nr. 3, 3e kwartaal.
 • Spinki C.I., 2012, Decision theory and risk management in public organizations: a literature review, Revista de Gestión Pύblica, vol. I, no. 1.
 • The Orange Book. Management of Risk - Principles and Concepts, HM Treasury UK, Norwich 2004.
 • Tworek P., 2010, Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Tworek P., 2012, Risk Managers in the Largest Construction and Assembly Companies in Poland - Survey Research, [in:] Čulik M. (ed.), Managing and Modeling of Financial Risks (PART II),
 • VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava.
 • Tworek P., 2013, Reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, Difin, Warszawa.
 • Tworek P., 2014, Zintegrowane zarządzanie ryzykiem jako funkcja wspomagająca kierowanie przedsiębiorstwem, Marketing i Rynek, nr 5.
 • Vaughan J.E., Vaughan T., 1999, Fundamentals of Risk and Insurance, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Viscusi K.W., 2004, The Value of Risks to Life and Health, [in:] Viscusi K.W., Gayer T. (eds.), Classics in Risk Management. Volume I, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 • Vissers J., Beech R., 2005, Health Operations Management. Patient Flow Logistics in Health Care, Routledge, Taylor & Francis Group, London-New York.
 • WHO, 2011, Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide, Clean Care is Safer Care.
 • Willett H.A., 1951, The Economic Theory of Risk and Insurance, Philadelphia.
 • Young C.P., Tippins C.S., 2001, Managing Business Risk. An Organization-Wide Approach to Risk Management, American Management Association AMACOM, New York.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, 2004, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne, 2011, Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa, wrzesień.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.