PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 19--37
Tytuł artykułu

Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością

Autorzy
Warianty tytułu
Axiological aspects of the theory and practice of value based management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na narastające współcześnie zagrożenie odhumanizowania teorii i praktyki zarządzania wartością ekonomiczną. Coraz bardziej bowiem w tym obszarze dominują propozycje rozwiązań o charakterze wąskoekonomicznym i instrumentalnym. Licznie tworzone i najczęściej dalekie od rzeczywistości, zmatematyzowane modele teoretyczne i wysoce sformalizowane analizy mikroekonomiczne, wypierają interdyscyplinarne rozważania socjoekonomiczne. Wiele pojęć i kategorii ekonomicznych używanych w naukach o zarządzaniu ma nadal swoje źródła w systemach wartości, które uległy lub podlegają radykalnej zmianie. Rozwijana na zapotrzebowanie neoliberalnego nurtu "ekonomia spekulacji" prowadzi do akceptacji tylko jednej formy wartości ekonomicznej, czyli "wartości gotówkowej". Drastycznie zubaża to sens społeczny wartości ekonomicznej. W artykule są wskazane niektóre negatywne przyczyny i skutki tego stanu rzeczy. Autor zwraca uwagę na konieczność głębokich zmian o charakterze paradygmatycznym w ekonomii. Podkreśla, że teoria zarządzania wartością ekonomiczną nabiera szczególnego znaczenia w kontekście koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju, a także w kontekście postulowanej przez Grzegorza W. Kołodko "ekonomii umiaru i Nowego Pragmatyzmu". (abstrakt oryginalny)
EN
This article's aim is to draw attention of representatives of management sciences to the increasing nowadays threat of the economic value theory and practice management dehumanization. Because in this area more and more visibly dominate proposals of solutions about the narrowly-economic and instrumental nature, in the framework of which the man is treated in the background. Numerous mathematical theoretic models, most frequently created far from the reality, and highly formalized microeconomic analysis, displace interdisciplinary socio-economic deliberations. Many concepts and economic categories used in the management sciences still have its sources in the systems of values, which have undergone or are passing radical changes. The "economics of speculation" elaborated on demand of neoliberal mainstream, leads to the acceptance of only one economic value form, that is "the cash value". It impoverishes drastically the economic value social sense. Some of the negative causes and effects of this state of things are indicated in the article. The author draws attention to the necessity of deep changes in economics of a paradigmatic nature. Stresses, that the economic value management theory takes on special meaning in the context of the sustainable development concept, and also in the context of the "economics of moderation and of the new pragmatism" postulated by Grzegorz W. Kołodko. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bauman Z. [2007], Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa, Sic, s. 22 i 79.
 • Bourdieu P., Wacquant J.D. [2001], Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa, Oficyna Naukowa, s. 105.
 • Brockman J. (red.) [2005], Nowy renesans, Warszawa, Wydawnictwo CIS, s. 10.
 • Dowbor L. [2009], Demokracja ekonomiczna, Warszawa, Książka i Prasa, s. 31, 43.
 • Engdahl F.W. [2015], Absolutna dominacja. Totalna demokracja w nowym porządku świata, Wrocław, Wydawnictwo Wektory, s. 44-45.
 • Herman A. [2009], Enterprise in Stock Exchange Capitalism, "Economics & Business Administration Journal", No. 1, pp. 27-35.
 • Joans H. [2009], Powstawanie wartości, Warszawa, Oficyna Naukowa, s. 32.
 • Kolodko G.W. [1999], Transition to a market economy and sustained growth. Implications for the post-Washington consensus, "Communist and Post-Communist Studies", Vol. 32, No. 3 (September), pp. 233-261.
 • Kolodko G.W. [2001], Post-Communist Transition and Post-Washington Consensus. The Lessons for Policy Reforms", in: Transition. The First Decade, Blejer M.I., Skreb M. (eds.), Cambridge, Mass., London, England, The MIT Press, pp. 45-83.
 • Kołodko G.W. [2014], Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, "Ekonomista", nr 2, s. 161-180.
 • Kornai J. [2014], Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru. Dwa eseje o naturze kapitalizmu, Kraków, Fundacja Administracji i Gospodarki Publicznej, s. 77 i dalsze.
 • Kuciński K. (red.) [2011], Glokalizacja, Warszawa, Difin.
 • Kula M. [2014], Trzeba pracować i produkować. Wykłady z socjologii historycznej, Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruch Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, s. 36-37.
 • Kurzweil R. [2013], Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, Warszawa, Kurhaus Publishing.
 • Oleksyn T. (red.), Filozofia a zarządzanie, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Business, s. 44-45.
 • Orrell D. [2010], Economyths: How the science of complex systems is transforming economic thought, ICON Books, pp. 33, 38.
 • Pohorille M. [1985], Potrzeby, podział, konsumpcja, Warszawa, PWE.
 • Rist G. [2015], Popularna ekonomia między marzeniami i kłamstwem, Warszawa, Książka i Prasa, rozdz. V, (w druku).
 • Randers J. [2012], 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, White River Junction, Vermont, Chelsea Green Publishing.
 • Saad-Filho A., Jonhston D. [2009], Neoliberalizm przed trybunałem, Warszawa, Książka i Prasa, s. 260.
 • Schwartz E.I. [1997], Webonomics. Nine Essential Principles for Growing Your Business on the World Wide Web, New York, Broadway Books.
 • Sedlacek T. [2010], Ekonomia dobra i zła, Warszawa, Wydawnictwo Studio Emka.
 • Sedlacek T., Orrell D. [2012], Zmierzch homo economicus, (rozmowa z Romanem Chlupatym), Warszawa, Wydawnictwo Studio Emka, s. 12-13.
 • Stiglitz J. [1998], More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-Washington Consensus, The 1998 WIDER Annual Lecture, Helsinki, WIDER.
 • Sztumski W. [2013], Transformacja nowym paradygmatem ewolucji społecznej, "Transformacje", Centrum Badań Ewaluacyjnych, Akademia Leona Koźmińskiego, s. 58-59.
 • Timoszyk-Tomczak C., Bugajska B. [2012], Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, s. 21.
 • Tittenbrun J. [2015], Kolonizacja nauki i świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy, Poznań, Zysk i S-ka.
 • Tittenbrun J. [2012], Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Poznań, Zysk i S-ka, s. 229 i dalsze.
 • Toffler A. [1985], Trzecia fala, Warszawa, Polski Instytut Wydawniczy, 1985, s. 197.
 • Toffler A. [2006], Rewolucyjne bogactwo, Warszawa, Wydawnictwo KURPISZ, s. 190-191.
 • Toporowski J. [2012], Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Warszawa, Książka i Prasa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.