PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 96 | 183--195
Tytuł artykułu

Czynniki podażowe i popytowe na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Supply and Demand Factors in Residential Real Estate Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Potrzeby mieszkaniowe mają wymiar powszechny i dotyczą wszystkich obywateli w całym okresie życia ludzi. Dla gospodarstwa domowego posiadanie mieszkania stanowi podstawowe i istotne wyzwanie konsumpcyjne. Mieszkanie jest jednocześnie dobrem podstawowym i dobrem obiektywnie zaliczanym do dóbr najdroższych. Nieruchomość zaspokaja określone potrzeby, ale także jest aktywem rzeczowym. Oznacza to, że stanowi dobro, które nabywamy, aby przynosiło dochody. Popyt na nieruchomości będzie więc zarówno popytem osób szukających miejsca do mieszkania, jak i popytem osób, które szukają dóbr do zainwestowania. Rozwój i złożoność rynku mieszkaniowego sprawia, że potrzebna jest przemyślana polityka gospodarcza, uwzględniająca sytuację w sferze nieruchomości. Problemy związane z gospodarką mieszkaniową mają wpływ na sytuację wielu ludzi. W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. W sposób szczególny zwrócono uwagę na zasoby mieszkaniowe i prowadzoną politykę w tym zakresie. Istotnym elementem są czynniki podażowe i popytowe na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Dokładna analiza występujących zjawisk pozwala zdiagnozować stan obecny i wyznaczyć kierunki działania na przyszłość.(abstrakt autora)
EN
Housing needs are universal and apply to all citizens over the lifetime of the people. Household ownership housing is a basic and important challenge consumer. The apartment is also good, and good basic objective numbered among the most expensive goods. The property caters to specific needs, but is also a tangible asset. This means that it is good that we acquire that brought income. Demand for real estate will therefore demand both people looking for a place to live and demand of people who are looking for property to invest. Development and the complexity of the housing market makes the need for a well thought out economic policies, taking into account the situation in the property. Problems related to housing policies have an impact on many people. The article presents the conditions of functioning and development of the real estate market in Poland. In particular, attention was paid to housingand its policy in this regard. An important element of factors are supply and demand in the housing market in Poland. A thorough analysis of the phenomena occurring can diagnose the current state and determine courses of action for the future.(author's abstract)
Rocznik
Tom
96
Strony
183--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518).
 • Augustyniak Hanna, Łaszek Jacek, Olszewski Krzysztof, Waszczuk Joanna, Cycles on the housing and commercial real estate market, risks and the need for appropriate and prudent valuation, National Bank of Poland, Warsaw School of Economics, 23 August 2012; https:// mpra.ub.uni-muenchen.de/41070/1/MPRA_paper_41070.pdf; stan na dzień 6.01.2015 r.
 • Gdakowicz Anna, Hozer Józef, Analiza rozwoju rynków nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski z zastosowaniem metod taksonomicznych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 2012/20/1, s. 123-135.
 • Gołąbeska Elżbieta, Efektywność inwestowania na rynku nieruchomości przy uwzględnieniu ryzyka, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2011/110, s. 9-22; http://kolegia.sgh. waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty Naukowe KZiF/Documents/Studia z.110 druk.pdf; stan na dzień 6.01.2015 r.
 • Kucharska-Stasiak Ewa, Pomiar wartości na gruncie ekonomii - reperkusje dla wyceny nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 2011/19/1, s. 7-17.
 • Lis Piotr, Koncepcje polityki mieszkaniowej, Zeszyt Naukowy nr 31 Katedry Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju 2005/31, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s. 1-58.
 • Łaszek Jacek, Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego, Materiały i Studia, zeszyt nr 203, NBP, Warszawa 2006.
 • Milewski Roman, Kwiatkowski Eugeniusz, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku; http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ ustawy_mieszkalnictwo_i_gospodarka_komunalna/bs_mieszk2020/px_18112010gp.pdf; stan na dzień 6.01.2015 r.
 • MIESZKANIA Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 • Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 1/2014, Związek Banków Polskich, 2014.
 • Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
 • Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego, Najwyższa Izba Kontroli, informacja o wynikach kontroli nr ewid. 170/2011P/11/108/KIN, Warszawa 2012.
 • Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD Krajowej Polityki Miejskiej w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2014 r, Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych, Bank BGŻ, Warszawa 2014; http:// analizy.bgz.pl/pdf/get/file/95523/title/stan-i-perspektywy-rozwoju-rynku-nieruchomosci-i- usytkw-rolnych-w-polsce-w-2014-r.pdf; stan na dzień 10.01.2015 r.
 • http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1163.htm; stan na dzień 6.01.2015 r.
 • http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-3116.htm stan na dzień 6.01.2015 r.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PBS_nsp2011_mieszkania.pdf; stan na dzień 6.01.2015 r.
 • http://www.stat.gov.pl/.../gfx/.../pbs_budownictwo_mieszkaniowe_i-x_2014.pdf, stan na dzień 11.01.2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.