PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 (CD) | 159--169
Tytuł artykułu

Elastyczność płac czynnikiem napływu BIZ do przemysłu w Polsce w latach 1998-2014

Warianty tytułu
Wage Flexibility and the Inflow of FDI to Industry in Poland in 1998-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomimo rosnącego znaczenia sektora usług we współczesnej gospodarce, przemysł, a w szczególności przetwórstwo przemysłowe, pozostaje ważną dziedziną polskiej gospodarki. Dzieje się tak, ze względu na inwestycje realizowane w tym obszarze gospodarki. Inwestycje podejmowane w przemyśle pozwalają zwiększyć kapitał i gromadzić zasoby, które następnie warunkują stan potencjału wytwórczego w skali makro. Przetwórstwo przemysłowe jest źródłem postępu technicznego i wszelkich innowacji. W artykule omówiono istotę przemysłu w gospodarce oraz przedstawiono rolę, jaką inwestorzy zagraniczni odegrali w rozwoju polskiego przemysłu. Ponadto zbadano wydajność pracy oraz płace w przetwórstwie przemysłowym i ich wzajemną zależność w latach 1998-2014. Stanowiło to punkt wyjściowy do zrealizowania głównego celu artykułu, którym jest analiza i weryfikacja zależności między napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do przemysłu a elastycznością płac w tymże sektorze. (abstrakt oryginalny)
EN
The industry, in particular manufacturing, has remained an important area of the modern economy despite the increasing importance of services. It happens because of the investments made in this part of the economy. Manufacturing is a source of technical progress and any innovations. The article discusses the nature of the industry in the economy and shows the role, what foreign investors played in its development in Poland. It also examines labour productivity and wages in manufacturing and their mutual relationship in the period of 1998-2014. This was the starting point to achieve the main objective of the article, which is the analysis and verification of the relationship between foreign direct investment (FDI) in industry and flexibility of wages in that sector. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
159--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Chechelski, P. i Morkis, G. (2002). Wydajność pracy w przemyśle spożywczym Polski i Unii Europejskiej, Studia i monografie nr 112, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 • Golik, D. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 651.
 • Grundey, D. i Sarvutyte, M. (2007). Conceptualizing the Determinants of Labour Market Flexibility: the EU perspective. W: D. Kopycińska (red.), Flexibility of Labour Market. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • GUS, Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa, wydania z lat 2000-2015.
 • HM Tresury (2003). EMU and Labour Market Flexibility. London: HM Tresury.
 • Karaszewski, W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 • Kwiatkowski, E. (2003). Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki. W: K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Lewandowski, P., Koloch, G. i Regulski, A. (2008). Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, Warszawa: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych http://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/re19.pdf (10.12.2015).
 • Morawiecki, M. (2013). Kryzys pokazał, że liczy się przemysł, Gazeta Wyborcza, 17.09.2013.
 • NBP, Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie, Cykliczne materiały analityczne z lat 2003-2014 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html (01.09.2015).
 • Ostasiewicz, S., Rusnak, Z. i Siedlecka U. (2006). Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Wiśniewski, Z. (1999). Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.