PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 24--33
Tytuł artykułu

Corporate Restructuring : the Directions of Legislative Changes

Warianty tytułu
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : kierunki zmian legislacyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja nowych regulacji prawnych dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz wyzwań związanych z ich wdrożeniem w celu uniknięcia ryzyka regulacyjnego Podstawową metodą badawczą wykorzystaną na potrzeby jest analiza regulacji prawnych, studia literaturowe oraz analiza empiryczna z wykorzystaniem dostępnych badań wtórnych. Badania wykazują, że w obecnym stanie prawnym potencjał instytucji, których celem jest restrukturyzacja zadłużenia w Polsce jest bardzo niski. Pochodną powyższego stanu jest nieskuteczne prawo upadłościowe i naprawcze. Prawo powinno wywoływać zaplanowane przez prawodawcę skutki w rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej. Jeżeli poprzez prawo realizowane są stany zamierzone przez ustawodawcę i uznane za cele regulacji, mówimy że prawo jest skuteczne finistycznie. Prawo upadłościowe i naprawcze jest dysfunkcjonalne gospodarczo. Prowadzenie działalności gospodarczej jest szkołą przetrwania dla przedsiębiorcy. Tymczasem sprawnie działające regulacje zapewniające restrukturyzację przedsiębiorcy zapobiegając jego upadłości stanowią istotne determinanty sukcesu przedsiębiorczości. Zmianę jakościową postępowań restrukturyzacyjnych mają zapewnić nowe regulacje, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016r.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is the presentation of new legal regulations regarding corporate restructurization and challenges of their implementation to avoid the regulatory risk. The fundamental study method applied for the purpose is the analysis of legal regulations, literature study and empirical analysis with the support of available secondary study. The study shows that in the current legal environment the potential of the institution whose aim is the restructurization of the indebtedness is very low. The result of the above mentioned state is ineffective the bankruptcy and reorganization law. The law is to cause results planned by the legislative body in the social, political and economic reality. If through the law states planned by the legislative body are delivered and assumed to be the goals of regulations we speak of the law as being effective in a finite manner. The bankruptcy and reorganization law is economically dysfunctional Running a business is a survival school for an entrepreneur Meanwhile effective regulations assuring the restructurization of a business person preventing their bankruptcy constitute material determinants of the success of the entrepreneurship. New regulations effective as of 1 January 2016 are to assure the qualitative change in the restructuring proceedings.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gdansk University of Technology
 • Warsaw School of Economics; Collegium of Business Administration
Bibliografia
 • 1. Allerhand M., 1999, Prawo upadtościowe. Prawo o postępowaniu układowym. Komentarz, Wydawnictwo PPU "Park", Warszawa.
 • 2. Bral J., 2003, Podstawowe kierunki zmian w postępowaniu upadłościowym, Przegląd Prawa Handlowego, Nr 2, Warszawa
 • 3. Cooter R., Ulen Т., 2009, Ekonomiczna analiza prawa, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa
 • 4. Fukuyama F., 2005, Budowanie państwa. Władza iład międzynarodowy w XXI wieku. Wydawnictwo Rebis, Poznań
 • 5. Giacomelli S., Menon C., 2013, Firm size and judicial efficiency: evidence from the neighbour's court, Temi di discussione (Economic working papers) 898, Bank of Italy, Economic Research and International Relations Area
 • 6. Godłów-Legiędź J., 2004, Rola państwa w gospodarce z perspektywy kosztów transakcji. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice
 • 7. Godłów-Legiędź J., 2005, Transfonnacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, Ekonomista, nr 2
 • 8. Gurgul S., 2010, Jasne i niejasne oblicza Prawa upadłościowego i naprawczego po nowelizacji z 6 marca 2009 r, MOP nr 4, Warszawa
 • 9. Gruszecki T., 2008, Instytucjonalne aspekty w teorii przedsiębiorstwa w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne praca zbiorowa pod redakcja Mączyńska E., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • 10. Jakubecki A. Zedler E., 2011, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wolters Kluwer Polska - Lex, Warszawa
 • 11. Janda P., 2005, Zaspokojenie roszczeń wierzycieli jako cel postępowania upadłościowego, Państwo i Prawo, z. 10
 • 12. Masiukiewicz P., Morawska S., 2012, Koncepcja poprawy efektywności upadłości, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa
 • 13. Mataczyński M., 2006, Analiza finansowa w orzecznictwie sądów amerykańskich w postępowaniu upadłościowym - wybrane zagadnienia amerykańskiego prawa upadłościowego, Transformacja Prawa Prywatnego Nr 1, Warszawa
 • 14. March J.G. Olsen J.P., 2005, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • 15. Mączyńska E., Morawska S., 2015, Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katharsis i nowa szansa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • 16. Petraniuk J.S., 2003, Upadłość i jej podstawy prawne w prawie upadłościowym i naprawczym. Przegląd Prawa Handlowego, nr 12, Warszawa
 • 17. Plich T., 2009, Kara w wychowaniu w: w: Kara w nauce i kulturze pod redakcją naukową J. Utrat-Milecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • 18. Prusak В., 2011, Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Ujęcie międzynarodowe, CeDeWu.pl, Warszawa
 • 19. Rodrik D., 2008, One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press
 • 20. Rodrik D., 2004, Institutions and Economic Performance - Getting Institutions Right
 • 21. Rodrik D., 2006, Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank's Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform, Journal of Economic Literature Vol. XLIV (December 2006), pp. 973-987
 • 22. Stankiewicz W., 2012, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu Wydanie III uzupełnione, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa
 • 23. Stelmach J. Soniewicka M., 2009, Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 • 24. Szydło M., 2008, Konkurencja regulacyjna w prawie spółek , Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa
 • 25. Śliwiński В., 2006, Restrukturyzacja przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem - w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań w Zarządzanie finansami-Inwestycje i wycena przedsiębiorstw D. Zarzecki (red) Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 • 26. Zoll A., 2009, Polityka karna w kontekście obowiązku poszanowania godności osoby karanej w: Kara w nauce i kulturze pod redakcją naukową J. Utrat - Milecki, Warszawa
 • 27. Żółtek S., 2009, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa
 • 28. Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. nauk. A. Bitkowska, Warszawa, 2010
 • 29 Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne pod redakcją naukową E. Mączyńskiej, 2009, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • 30. Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy porażka praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Mączyńskiej, 2009, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • 31. Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie pod redakcją naukową S. Morawskiej, 2011, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • 32. How do Bankruptcy Laws affect Entrepreneurship Development around the World? S.H. Lee, Y. Yamakawa, M.W. Peng, J.B. Barney, 2010
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.