PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 67--81
Tytuł artykułu

Audyt wewnętrzny w ocenie skuteczności kontroli, procesów zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego

Warianty tytułu
Internal Audit in Evaluation of the Effectiveness of Control, Risk Management Processes and Corporate Governance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej gospodarce rynkowej rozwojowi przedsiębiorstw towarzyszą wciąż zmieniające się warunki społeczne, gospodarcze i polityczne. Zarządzanie na poziomie polskich przedsiębiorstw nie gwarantuje skutecznej ochrony firmy, a co więcej nie pozwala na bezpieczne wykorzystywanie pojawiających się szans. Dzisiaj menadżerowie powinni wdrażać kompleksowe narzędzia zarządzania zorientowane na rozwiązania w obszarze strategii, struktury, procedur organizacyjnych, procesów podstawowych, technologii, komunikacji, kultury organizacyjnej oraz rolę pracownika. Celem artykułu jest udowodnienie na podstawie literatury przedmiotu i praktyki, że w obecnej rzeczywistości gospodarczej audyt wewnętrzny jest narzędziem zapewniającym skuteczność procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego w organizacji w związku z dość powszechną opinią, że audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach (zwłaszcza małych i średnich) nie jest potrzebny, lub że jego przydatność jest niewielka. Na tle tak postawionego celu sformułowano hipotezę badawczą: audyt wewnętrzny stanowi nierozerwalną całość z systemem zarządzania w organizacji, usprawnia funkcjonowanie procesów zachodzących w organizacji, minimalizuje ryzyko biznesowe, tworzy wartość dodaną poprzez wsparcie organizacji w efektywnym osiąganiu celów, dla których została stworzona. Zważywszy na fakt, iż zarządzający przedsiębiorstwami nie przywiązują większej wagi do zarządzania strategicznego, można przypuszczać, że gdyby poziom wiedzy kadry kierowniczej na temat stosowania narzędzi wspomagających zarządzanie był wyższy, przedsiębiorstwa te miałyby większe szanse na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Nasuwa się zatem pytanie: Czy zmiana mentalności i podejścia przedsiębiorców do audytu wewnętrznego jako skutecznego narzędzia zarządzania strategicznego może stanowić antidotum na wszelkie burzliwe zmiany rynkowe?(abstrakt autora)
EN
In the modern market economy, the development of enterprises is accompanied by perpetually changing social, economic and political conditions. Management of polish enterprises itself cannot guarantee effective protection for the company, and what is more, does not allow for safe use of arising opportunities. Today, managers should implement comprehensive management tools that are oriented on solutions in the fields of strategy, structure, organizational procedures, basic business processes, modern technology, communication, organizational culture and the role of the employee. Basing on the literature and case studies, this article proves that in the current state of the economy internal audit is a tool ensuring the effectiveness of risk management, control and corporate governance in organizations. This article also explains and contradicts the misleading opinions that underestimate the necessity for internal audit claiming it is not needed in small and medium-sized companies. Hence, the research hypothesis has been formulated: Internal audit constitutes an inseparable part of the organization's management system, it improves the operation of business processes in the organization, minimizes business risk and creates added value by supporting organizations in effectively achieving their initially established corporate objectives. Given the fact that the management of companies does not attach much importance to the strategic management, it can be assumed that if the level of management's knowledge on the use of management tools was broader, these companies would be more likely to achieve success. The question therefore arises: Would a change in managers' mentality and approach to internal audit be an effective tool of strategic management that could be a solution to all the turbulent market conditions?(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Badach M., Habelman J., 2011, Audyt wewnętrzny jako instrument wspomagający kontrolę zarządcza w zarządzie morskich portów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42, s. 279.
 • 2. Grzesiak L., Skoczylas-Tworek A., 2013, Audyt i kontrola w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 74 (130), SKwP, Warszawa.
 • 3. Jeżak J.,2010, Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 4. Kałużny S., 2016, Kontrola wewnętrzna teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • 5. Kasiewicz S. ( red), 2011, Zintegrowane zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 6. Kiziukiewicz K, Sawicki K., 2013, System kontroli zarządczej jako szczególny obszar audytu, w: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, Kiziukiewicz T.(red), Difin, Warszawa, s 333.
 • 7. Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, grudzień 2012, Definicja audytu wewnętrznego The Institute of Internal Auditors, 247 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA.
 • 8. Komunikat nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 5).
 • 9. Krzemień R., Winiarska K., 2004, Audyt wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach komentarze, InfoAudit Sp.z o.o., Warszawa, s.24.
 • 10. Lisiński M., 2011, Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWE, Warszawa.
 • 11. Mikulska A., 2010, Zarządzanie ryzykiem jako czynnik sprzyjający wzrostowi. Współczesne zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, MSP nr 4.
 • 12. O'Donovan G.,2007, The Corporate Culture Handbook: How to Plan, Implement and Measure a Successful Culture Change Programme, The Liffey Press, Dublin.
 • 13. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, 2013, Ministerstwo Finansów, s. 21.
 • 14. Poradnik 2110 -1. Ład organizacyjny: defmicja( tłumaczenie grudzień 2012), , Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych NA, The Institute of Internal Auditors.
 • 15. Przewodnik, 2013, Jak monitorować systemy kontroli wewnętrznej, (Internal Control- Integrated Framework Guidance on Monitoring Internal Control Systems ), COSO III.
 • 16. Sawyer LB., MA. Dittenhofer, J.H. Scheiner, 1996, Sawyer's Internal Auditing, wyd. IV, Altamonte Springs.
 • 17. Szczerbak M., Ryzyko strategiczne działalności przedsiębiorstwa i możliwości jego ograniczenia, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, 2009, Fierla A. (red), SGH, Warszawa, s. 171.
 • 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
 • 19. Winiarska K., 2010, Definicja i klasyfikacja kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna wjednostkach gospodarczych, K. Winiarska (red), PWE, Warszawa, s. 23.
 • 20. Wnuk-Pel Т., 2011, Czynniki wpływające na implementację oraz zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie na skutek wdrożenia rachunku kosztów działań, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (258), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 21. Zarządzanie ryzykiem informacje ogólne, 2011, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 • 22. Klimczak K,https://www.iia.org.pl/o-nas/cele (data dostępu 15.02.2016).
 • 23.http://kmklim.republika.pl/ekonomia/riskmana.htmlgovernance.pl/index.php/ru/procesy/ corporate-governance (data dostępu 30.01.2016).
 • 24. http://kmklim.republika.pl/ekonomia/riskmana.html (data dostępu 10.12.2015).
 • 25.http://www.iia.kei.pl/www/images/stories/baza_wiedzy/Poradnik_2110.1_2500.A1_1_cz.ll.pdf (data dostępu 10.11.2015).
 • 26. http://www.kpmg.com/pl/pl/services/advisory/ryzyko-i-zgodnosc/audyt-wewnetrzny/strony/ default.aspx (data dostępu 2.02.2016).
 • 27. PricewaterhouseCoopers. eg.org.pl/sites/seg13message-asp.com/files/lad_korporacyjny_zarzadzanie _ryzykiem_i_kontrole_wewnetrzne.pdf. (data dostępu 2.02.2016).
 • 28. Okuniewski M., Nie ryzykuj zarządzaj, https://www.ergohestia.pl/_items/publikacje/riscfocus/rf_3/ nie_ryzykuj._zarzadzaj.pdf (data dostępu 15.02.2016).
 • 29. http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl lad_korporacyjny_ raport_wrzesien2015.pdf (data dostępu 13.02.2015)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416833

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.