PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 10, cz. 1 Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji | 193--203
Tytuł artykułu

Energia odnawialna w szpitalach w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Renewable Energy in Polish Hospitals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustanowione przez Unię Europejską wymogi mają na celu zwiększenie udziału wykorzystania OZE. Za odnawialną uważa się energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną, energię oceanów i hydroenergię, tę pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wykopalisk, oczyszczalni ścieków i źródeł biologicznych [Parlament Europejski i Rada Europejska 2009]. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badania dotyczącego gospodarki energetycznej szpitali w Polsce, korzystania przez nie z OZE oraz planów dotyczących ww. zagadnień. Celem badania było poznanie sytuacji energetycznej polskich szpitali, czynników motywujących do stosowania OZE oraz barier wdrażania takich rozwiązań. Badanie trwało od sierpnia do października 2012. Stworzono bazę 150 szpitali z całej Polski, dobranych na podstawie takich kryteriów jak: wielkość jednostki, jej organ założycielski i status (publiczny/niepubliczny). W badaniu posłużono się ankietą składającą się z zamkniętych i otwartych pytań. Kwestionariusz ankiety został stworzony w ramach prac finansowanego przez Komisję Europejską projektu RES Hospitals, przed przystąpieniem do niego polskiego partnera1. Zespół badawczy w Polsce uzupełnił ankietę o dodatkowe pytania, by zebrać bardziej szczegółowe dane. Ankieterzy kontaktowali się telefonicznie z dyrektorami technicznymi wspomnianych szpitali. Do 70 jednostek, które wyraziły zgodę na udział w badaniu, wysłano ankiety drogą elektroniczną. Uzyskano dane z 45 szpitali. Ankieterzy wykonywali telefony zachęcające jednostki do wypełnienia kwestionariusza i pomagali w uzupełnianiu ankiet. Niewielka próba badawcza sprawia, że należy z ostrożnością podchodzić do uzyskanych wyników, traktując je jako wstępne, wymagające weryfikacji. (fragment tekstu)
EN
This article is aimed at presenting energetic situation of Polish hospitals and their potential of using renewable energy sources (RES). Results of research conducted in 45 units show that though hospitals have knowledge concerning the necessity and possibilities of energy saving and usage of RES, their actions in those matters are rather preservative. They want to develop energy efficiency measures because they perceive it as a chance of future savings, they don't perceive the EU policy as an important motivating factor. When investing in RES hospitals limit themselves mainly to solar panels but plan to broaden their scope in the future. Hospitals most often use their own budgets to fund investments. Financial restrictions are most important barriers of investing in RES. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Bibliografia
 • Bohringer C., Rutherford T.F., Transition towards a low carbon economy: A computable general equilibiurm analysis in Poland, "Energy Policy" 55, [dostęp: 4.04.2013] < http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512010397>.
 • Bućko P. (2003), Dylematy rozwoju rynków energii odnawialnej, "Rynek energii" "nr 2(45) [dostęp: 3.04.2013] < http://www.cire.pl/publikacje/dylematy_rozwoju. pdf >.
 • CSIOZ (2012), Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa.
 • Gwiazda M., Kolbowska A. (2009), Polacy o zmianach klimatu, CBOS, Warszawa. [dostęp: 03.04.2013] <http://www.cbos.pl/PL/wydarzenia/03_konferencja/ klimat.pdf>.
 • Kautsch M. (2008), Projekt kompleksowego badania funkcjonowania wybranych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Województwie Śląskim, opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Kraków.
 • Kautsch M., Whitfield M. (2001), Zadania Menedżera, [w:] Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • KOBiZE (2012), Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2012. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2010, Warszawa [dostęp: 29.03.2013] <http:// www.mos.gov.pl/g2/big/2012_02/fbf33a0d94cb74b2059798436f83a0c3.pdf>.
 • Komisja Europejska (2010), Komunikat EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 • Komisja Europejska (2011), Cele w ramach strategii "Europa 2020" [dostęp: 19.03.2013] < http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_pl.pdf >.
 • Komisja Europejska (2012), Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • LCB Healthcare (2011), Low Carbon Buildings in the Healthcare Sector, State of the Art Report [dostęp: 19.03.2013] < http://lowcarbon-healthcare.eu/cms/resources/ uploads/File/State%20of%20the%20Art%20Report.pdf >
 • Minister Infrastruktury (2002), Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r.
 • Minister Zdrowia (2012), Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz. U. z dn. 29 czerwca 2012 r.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (2011), Zmiana planu finansowego na 2011 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 29 grudnia 2011.
 • Parlament Europejski i Rada Europejska (2009), Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • Świątkiewicz M., Wagner A. (2012), How much energy in energy Policy? The media on energy problems in developing countries (with the example of Poland), "Energy Policy" 50. [dostęp: 3.04.2013] <http://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S030142151200626X >.
 • Zapałowicz, Z. (2001), Kolektory słoneczne w Polsce - przegląd, "Czysta Energia" 11 (3) [dostęp: 2.04.2013] <http://e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=1115>.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.