PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 52 Europejski transport i rynek usług transportowych | 13--30
Tytuł artykułu

Koncepcja zrównoważonego rozwoju i gospodarowanie środowiskiem naturalnym z uwzględnieniem transportu lotniczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Idea of the Sustainable Development and the Environmental Management Including Air Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule skoncentrowano rozważania na koncepcji zrównoważonego rozwoju i problemach gospodarowania środowiskiem w transporcie lotniczym. Nie ulega wątpliwości, że dynamicznie rozwijający się transport lotniczy determinuje sprawną wymianę gospodarczą, efektywny przepływ kapitałów, dóbr, usług i pracy oraz swobodne przemieszczanie się ludności w globalnej skali. Jest on niezwykle innowacyjną gałęzią pod względem organizacyjnym, technicznym i technologicznym, oddziałującą na środowisko naturalne i jego zrównoważony rozwój. Systematycznemu, proekologicznemu rozwojowi gałęzi sprzyjają postępujące procesy liberalizacji, deregulacji i nowelizacji prawa lotniczego oraz inwestycje infrastrukturalne. Celem opracowania jest analiza i zaprezentowanie problematyki dotyczącej gospodarowania środowiskiem naturalnym z uwzględnieniem transportu lotniczego, a szczególnie realizacji założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono też szereg przykładów efektywnego działania w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the concept of sustainable development as well as the environmental management in the air transportation is the main topic of consideration. There is no doubt that the dynamic development air transportation determines the effective economic exchange, the flow of goods, capitals and labour, as well as the dislocation of the people in global scale. The air transportation is the high innovative branch of transport in respect of organization, technic and technology. The systematic, proekologic development of the branch is caused by the processes of the iberalization, deregulation and updating of the aviation low as well as the infrastructural investments. The main purpose of this article is an analysis and the presentation of the problems concerning the environmental management in the air transport with the respect of the sustainable development. Some case studies (examples) of such activities are shown in the article. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, www.mir.gov.pl.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable/environment.
 • http://www.mg.gov.pl.
 • http://news.klm.com/klm-biofuelflight-aua-bon/.
 • Głowacki P., Szczeciński S., Transport lotniczy. Zagrożenia ekologiczne oraz sposoby ich ograniczania, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2013.
 • Hoszman A., Transport lotniczy a ekologia, www.PRTL, pl.
 • Jeż M., Transport lotniczy a zrównoważony rozwój, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2009.
 • KLM i Air France KLM latają na oleju po frytkach, www.PRTL.pl.
 • Materiały z Portu Lotniczego Gdańsk im. L. Wałęsy.
 • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 11 stycznia 2013.
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Katowice, grudzień 2008.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy", Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Gdańsk, czerwiec 2008.
 • Raport Roczny LOTOS, Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju w perspektywie realizacji strategii do 2012 r., Grupa.Lotos.pl.
 • Rucińska D., Strategiczne problemy rozwoju i funkcjonowania transportu w Unii Europejskiej w XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka" 2012, nr 44.
 • www.ec.europa.eu/europe 2000.
 • www.ec.europa.eu/europe 2020.
 • www.europa.eu/legislation.
 • www.mir.gov.pl.
 • www.lotnictwo.net.pl.
 • www.plk.org.pl.
 • www.2009.raportroczny.Lotos.pl.
 • www.stat.gov.pl.
 • www.strategiatransportowa.um.warszawa.pl.
 • www.zielonalinia,gov.pl.
 • Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński, "Rozprawy i Studia" 2013, t. (CMXLVII) 873.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.