PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 52 Europejski transport i rynek usług transportowych | 157--168
Tytuł artykułu

Wydatki samorządów województw na transport kolejowy w Polsce w roku 2012

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Expenditures of Regional Self-Governments in Railway Transport in Poland in 2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na tle rozważań o znaczeniu samorządu województwa w systemie finansów sektora samorządowego zaprezentowana została struktura ich wydatków w 2012 r. Szczególne znaczenie przypisano zagadnieniom samodzielności dochodowej, traktując je jako fundament samorządności i swobody w realizacji zadań własnych. Zwrócono uwagę na wzrost samodzielności dochodowej województw w latach 2003-2012, mimo że oparty on został przede wszystkim na stosunkowo wysokim udziale w podatku dochodowym od osób prawnych, który wykazuje silną tendencję do wahań koniunkturalnych, utrudniając planowanie budżetowe. Co więcej, dochody z tego tytułu kumulują się w województwach zamożnych o silnej bazie podatkowej (przede wszystkim województwa mazowieckie, dolnośląskie, śląskie i wielkopolskie). Transport pozostaje najważniejszą kategorią wydatków samorządów województw w odniesieniu do wydatków bieżących i majątkowych. Finansowanie transportu kolejowego kolejny rok pozostaje na stabilnym poziomie z nieznaczną tendencją wzrostową dla wydatków bieżących, z których najistotniejszą część stanowi realizacja umów o wykonywanie przewozów z operatorami kolejowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Considerations on an importance of regional self-government for finances of self-governmental sector are a base for presentation of structure of its expenditures in 2012. Particular importance was attributed to the issue of income independence, treating it as the foundation of self-government and freedom in execution of its own tasks. Attention was paid to the significant increase in the growth of income independence of Polish regions between 2003 and 2012, although it was based primarily on the relatively high share of CIT, which exhibits a strong tendency to fluctuations, making budgetary planning difficult. Moreover, the income from CIT cumulates in affluent provinces with a strong tax base (primarily Mazowieckie, Lower Silesia, Silesia and Wielkopolskie). Transportation remains the most important category of spending for regional governments in relation to current and investment expenditure. Financing of passenger railway transport remained stable with a slight upward trend for current expenditure, of which the most important part is the execution of transport agreements with rail operators. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa dolnośląskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubuskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa łódzkiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa małopolskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa opolskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podkarpackiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podlaskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa pomorskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa śląskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa wielkopolskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za rok 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2013.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966.
 • Wołek M., Wydatki samorządów województw na transport kolejowy w 2011 r., "Technika Transportu Szynowego" 2012, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.