PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1-2 | 29--41
Tytuł artykułu

Transport po przystąpieniu polski do Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Transportation Since Poland Joined the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia transportowe w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Transport jest w nim traktowany nie jako oddzielna dziedzina, ale jako część systemu gospodarowania przestrzenią. Punktem wyjścia są wzrastające wraz ze wzrostem PKB przewozy osób i towarów (szerzej potrzeby transportowe). Skutkiem tego konieczny jest rozwój systemów transportowych, w szczególności infrastruktury transportowej. Rozwój ten winien uwzględniać dążenie do spójności terytorialnej Europy, zachowanie rynkowych reguł konkurencji przewoźników z równoczesnym sterowaniem podziałem zadań transportowych pod kątem rozwoju zrównoważonego. Narzędziem realizacji jest wspólna europejska polityka transportowa i stanowienie odpowiednich regulacji prawnych w tym dotyczących finansowania infrastruktury. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper contains a discussion of the most essential transportation issues in the context of the Polish membership in the European Union. Transportation is treated here not as a separate industry, but rather as part of the spatial economy system. The starting point is the increasing transportation of people and cargo proportionally to the increase of GNP (indicated larger transportation needs). Consequently, further development of transportation systems is required, especially that of infrastructure. Such development should take into account the need of European territorial cohesion and observation of market competition rules among transportation companies, with control over the subdivision of transportation tasks to attain sustainable development. The implementation instruments are the joint European transportation policy and the provision of proper legal regulations, including those concerning infrastructure financing. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute of Urban Development, Cracow, Poland
Bibliografia
 • ABC prawa wspólnotowego, rękopis: dr Klaus-Dieter Borchardt, 1999 r., wyd. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i wyd. Wokół Nas, luty 2001.
 • Accessibility update, ESPON 2006, (www.espon.eu)
 • Decyzja nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (OJ L 228 09.09.1996 p. 1 z późn. zm.).
 • Energy and Transport in Figures 2005, European Commission, Eurostat.
 • European Spatial Development Perspective, Informal Council of Ministers Responsible for Spatial Planning, Potsdam 1999, published by the European Commission.
 • Fair payment for infrastructure use: a phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU - White Paper, COM(98) 466, July 1998.
 • Informacja o kierunkach rozwoju lotnictwa cywilnego do roku 2010, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003.
 • Komunikat nr 45 Ministerstwa Transportu z dnia 08 września 2006 r., Priorytetowe inwestycje drogowe, kolejowe i lotnicze na lata 2007-2013.
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, aktualizacja, maszynopis, RCSS 2005.
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, M.P. z dnia 16 sierpnia 2001 r., nr 26, poz. 432.
 • Narodowy planu rozwoju 2007-2013, Rada Ministrów, Warszawa 2006.
 • Nowe partnerstwo dla spójności, konwergencja, konkurencyjność, współpraca, Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska 2004.
 • Paving the way for EU enlargement, indicators of transport and environment integration, TERM 2002, European Environment Agency, Copenhagen 2002.
 • Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, czerwiec 2005.
 • Stan i perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, (www.mi.gov.pl)
 • Sustainable mobility for our continent, Mid-term review of the European Commission's 2001 White Paper on Transport, Directorate-General for Energy and Transport, 2006.
 • Szlachta Jacek, Polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2006, (www.funduszestrukturalne.gov.pl).
 • TEN Transport Policy and Project in the Future, European Commission, 2005.
 • Unia Europejska, wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dz. U. UE C321 E z 29.12.2006 (PL).
 • Transport services and networks: territorial trends and basic supply of infrastructure for territorial cohesion, ESPON Project 1.2.1, report 2004.
 • Urban transport benchmarking initiative, Year two final report, Transport & Travel Research Ltd., prepared for European Commission, 2005.
 • White Paper: A Strategy for Revitalising the Community's Railways, COM(96) 421, July 1996 r.
 • White Paper: European transport policy for 2010: time to decide, COM(2001) 370, September 2001.
 • White Paper on the review of Regulation 4056/86, applying the EC competition rules to maritime transport, COM(2004) 675, October 2004.
 • Wykaz przepisów Unii Europejskiej w zakresie polityki transportowej, EUR-Lex (www.europa.eu.int/eur-lex/lex/pl/repert/chap_07.pdf)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.