PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 2887--2900
Tytuł artykułu

Proekologiczne wyzwania dla polskich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Proecological challenges for Polish enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie 2.1.1 w 2013 roku Instytut Transportu Samochodowego złożył, w trybie konkursowym, wnioski aplikacyjne na realizację projektów pn. "Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy" oraz "Wdrożenie telematyki ekologicznej w 100 przedsiębiorstwach". Projekty szkoleniowe, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). realizowane przez Instytut Transportu Samochodowego przy współudziale z Partnerem projektu, Grupą IMAGE Sp. z o.o. są odpowiedzią na ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych". Cele główne projektów to wdrożenie polityki proekologicznej w 600 ośrodkach szkolenia kierowców poprzez opracowanie indywidualnych planów wdrożenia działań proekologicznych w wyniku podniesienia kwalifikacji 2400 osób kluczowej kadry i instruktorów jazdy oraz wdrożenie telematyki ekologicznej w 100 przedsiębiorstwach transportowych poprzez opracowanie indywidualnych planów wdrożenia działań telematyki ekologicznej w wyniku podniesienia kwalifikacji 300 osób kluczowej kadry i kierowców. Projekt w pełni zakończył się sukcesem, a planowane produkty jak i rezultaty w pełni osiągnięto. W odniesieniu do niektórych rezultatów Wnioskodawca osiągnął znacznie lepsze wyniki niż to zaplanowano we wniosku aplikacyjnym, co jest efektem wysokiej efektywności ponoszonych kosztów i sprawnym zarządzaniem.(abstrakt oryginalny)
EN
Project entitled " Implementation of the policy driving 300 ECO driving schools" and "Implementation of environmental telematics in 100 companies" were prepare by Motor Transport Institute in 2013 within The Operational Program Human Capital Priority II 2.1.1 Operation. The projects are co-financed by the European Union through the European Social Fund (ESF). Projects carried out by the Motor Transport Institute in cooperation with a partner in the project, the Gr o up IMAGE in Warsaw and are as a response to announced by the Polish Agency for Enterprise Development competition "Green light!" - Support for environmental solutions. Main objectives of the projects are the implementation of environmental policy in 600 centers driver schools by developing individual plans to implement environmental actions by raising the qualifications of key staff of 2 400 people and driving instructors and implementation of environmental telematics 100 transport enterprises by developing individual action plans for the implementation of environmental telematics as a result of up-skilling 300 key staff and drivers.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2887--2900
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
 • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi, Dz. U. L 12, 18.01.2000.
 • Dyrektywa 98/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 1998 r. odnosząca się do środków mających zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych i zmieniająca dyrektywę Rady 70/220/EWG, Dz. U. L 350/58, 28.12.1998.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, Dz. U. L 120, 15.05.2009.
 • Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, Dz. U. L 171/1, 29.06.2007.
 • Komunikat "Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu" - długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE), który zastąpił realizowaną od 2000 r., zmodyfikowaną pięć lat później, Strategię Lizbońską.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Polska 2007-2013.
 • www.acea.be, 03.02.2015.
 • www.ec.europa.eu, 04.02.2015.
 • http://www.europarl.europa.eu/portal/pl, 05.02.2005.
 • www.pokl.parp.gov.pl, 27.06.2014.
 • www.transportenvironment.org, 06.02.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.