PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 241 | 342
Tytuł artykułu

Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania

Warianty tytułu
Tourist Destination Image. Its Conceptualization Basics and Creating Factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W świetle powyższych faktów w pracy podjęto próbę opisu zjawisk związanych z budowaniem wizerunku obszaru recepcji turystycznej z perspektywy nauk ekonomicznych. Wizerunek przedsiębiorstwa zaliczany jest tradycyjnie do czynników pozacenowych, podobnie jak reklama18, oddziałujących na jego zysk. Wiązany jest ze sferą regulacyjną, funkcjonowaniem podmiotów na rynku, z ich "ograniczoną racjonalno- ścią", z niepewnością uwzględnianą m.in. na gruncie ekonomii behawioralnej Podobnie wizerunek obszaru recepcji turystycznej może oddziaływać na osiąganie nadwyżki ekonomicznej przez oferentów produktu turystycznego, może być również instrumentem pobudzania nie tylko konsumpcji turystycznej, lecz także inwestycji oraz wzrostu zatrudnienia.(fragment tekstu)
EN
The study is mainly of theoretical nature and covers both application focused and empirical components. Literature studies confirm that a lot of attention is paid to the development of tools allowing to analyze the image perceived by the recipients of image oriented activities, while much fewer are available for the purposes of image construction operationalization by the supply oriented entities. Simultaneously, both the multifaceted nature of problems and the interdisciplinary orientation of research, result in the absence of a complex theory of tourist destination image. Its extensive significance for the development of tourism and at the same time its complexity underlie the decision of taking up this particular research problem. The study presents the review of the existing concepts referring to the tourist destination image and on this basis theoretical background for its creation, methods for identifying advantages resulting from such an image and its influencing factors, as the consequence of accepting supply entities perspective and economic analysis application, have been extended. The study follows theoretical perspective according to which the concept of knowledge-based economy, indicating the role of knowledge as an endogenous factor underlying local development, constitutes both the discussion basis and the context for, among others, presenting the author's definitions of tourist destination (TD) and TD image. Important, from the research perspective, theoretical background is constituted by a company resource theory, social capital theory, new institutional economy and theories related to market functioning which offer possibilities for specifying methods and identifying conditions adequate for TD image creation as well investigating its advantages. The study presents the main goal and nine detailed objectives of cognitive, methodological and utilitarian nature. The leading research hypothesis and two detailed ones were also accepted. The main goal of the dissertation is to develop tourist destination image concept as well as the identification and characteristics of factors influencing its establishment from the perspective of supply entities, whereas the main hypothesis states as follows: in the conditions of competitive knowledge-based economy the image represents an endogenous resource of economic significance from the tourist destination perspective. The conducted research allowed for meeting the set goals and for the positive verification of initially presented research hypotheses. The conducted research results, regarding an image from the perspective of tourist destination, presented in the study, illustrate opportunities for seeking different ways of approaching an image creation. Their effects may serve as a starting point for preparing integrated models of tourist destination image construction, which incorporate both, customer's perspective and tourist destination perspective. The research results presented in the hereby study indicate the need to perform an ongoing empirical verification of the dilemmas occurring in the domain of tourist destination image creation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
342
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • A New Strategy for Social Cohesion, Revised Strategy for Social Cohesion, European Committee for Social Cohesion, 2004, www.coe.int.
 • Aaker D.A., Joachimsthaler E., Brand Leadership, The Free Press, New York 2000.
 • Aas C., Ladkin A., Fletcher J., Stakeholder collaboration and heritage management, "Annals of Tourism Research" 2005, vol. 32, no. 1, s. 28-48.
 • Abrahamson E., Fombrun C., Forging the cage: Interorganizational networks and the production of macro-culture,"Journal of Management Studies" 1992, vol. 29, s. 175-194.
 • Abratt R., Mofokeng T.N., Development and management of corporate image in South Africa, "EuropeanJournal of Marketing" 2001, vol. 35, no. 3/4, s. 368-386.
 • Ackoff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969.
 • Adamek J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2001.
 • Adamus-Matuszyńska A., Czy spółki Czarneckiego mogły stracić mniej na swojej wartości?, "PrzeglądFinansowy Bankier.pl", www.bankier.pl.
 • Agarwal S., Restructuring seaside tourism - the resort lifecycle, "Annals of Tourism Research" 2002,vol. 29, no. 1, s. 25-55.
 • Ahmed Z.U., The need for the identification of the constituents of a destination's tourist image. A promotionalsegmentation perspective, "Tourism Review" 1996, vol. 51, no. 2, s. 44-57.
 • Aholt S., Hildreth J., Brand America. Tajemnica megamarki, Fundacja Promocja Polska, Warszawa 2005.
 • Akehurst G., European Community tourism policy, [w:] Perspectives on Tourism Policy, red. P. Johnson,B. Thomas, Mansel, London 1992.
 • Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie nr 56,Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Alejziak W., Międzynarodowa polityka turystyczna, http://149.156.220.6/Turystyka.
 • Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000.
 • Alejziak W., Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym,[w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
 • Allen J., Cochrane A., Beyond the territorial fix: Regional assemblages, politics and power, "RegionalStudies" 2007, vol. 41, no. 9, s. 1161-1175.
 • Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków2002.
 • Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
 • Altkorn J., Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004.
 • Altkorn J., Wizualizacja firmy, Instytut Marketingu, Kraków 1999.
 • Amor F., Calabuig C., Abellán J., Monfort V.M., Barriers found in repositioning a Mediterranean "Sun and Beach" product: The Valencian case, [w:] Tourism: The State of the Art, red. A.V. Seaton, John Wiley & Sons, Chichester 1994, s. 428-435.
 • Analiza wyników badań wizerunku Polski i postrzegania polskiej marki na świecie. Założenia i rekomendacje do pozycjonowania Polski jako kraju docelowego podróży turystycznych na lata 2009-2015, ekspertyza wykonana na zlecenie POT, wydał Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2008.
 • Ang S.W., Crisis marketing: A comparison across economic scenarios, "International Business Review" 2001, vol. 10, no. 3, s. 263-284.
 • Anholt S., Hildreth J., Brand America. Tajemnica megamarki, Fundacja Promocja Polska, Warszawa 2005.
 • Ansoff H.I., Corporate Strategy, McGraw-Hill, New York 1965.
 • Antonides G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Arrow K.J., Granice organizacji, PWN, Warszawa 1985.
 • Ashworth G.J., Voogd H., Marketing and place promotion, [w:] Place Promotion: The Use of Publicity and Marketing to Sell the Towns and Regions, red. J.R. Gold, S.V. Ward, John Wiley & Sons, Chichester 1994, s. 39-52.
 • Assael H., Consumer Behavior and Marketing Action, Kent Publ., Boston 1984.
 • Aucoin P., Administrative reform in public management: Paradigms, principles, paradoxes and pendulums, "Governance" 1990, vol. 3, no. 2, s. 115-137.
 • Augustyn M.M., Knowles T., Performance of tourism partnerships: A focus of York, "Tourism Management" 2000, vol. 21, no. 4, s. 341-351.
 • Avraham E., Ketter E., Media Strategies for Marketing Places in Crisis, Elsevier, Oxford 2008.
 • Aziz N., Kefallonitis E., Friedman B.A., Turkey as a destination brand: Perceptions of United States visitors, "American International Journal of Contemporary Research" 2012, vol. 2, no. 9, s. 211-221.
 • Babbie E., The Practice of Social Research, Thomson, Wadsworth 2004.
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994.
 • Badania rynku. Metody, zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005.
 • Bagiński E., Damurski Ł., Wizerunek Wrocławia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
 • Bajer-Gołębiewska A., Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier, [w:] Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 58-67.
 • Baker H.R., Building multi-community rural development partnership, [w:] The Structure, Theory and Practice of Partnerships in Rural Development, red. R.C. Rounds, ARRG Working Paper no. 5, Brandon 1993, s. 35-45.
 • Baker M.J., Balmer J.M.T., Visual identity: Trappings or substance?, "European Journal of Marketing" 1994 vol. 31, no. 5/6, s. 366-372.
 • Balcerzak A.P., Efektywność systemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy, "Ekonomista" 2009, nr 6, s. 713-742.
 • Balmer J.M.T., Corporate identity, corporate branding and corporate marketing: Seeing through the fog, "European Journal of Marketing" 2001, vol. 35, no. 3/4, s. 248-291.
 • Balmer J.M.T., van Riel C.B.M., Corporate identity: The concept, its measurement and management, "European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, no. 5/6, s. 340-355.
 • Baloglu S., Image variations of Turkey by familiarity index: Informational and experiential dimensions, "Tourism Management" 2001, vol. 22, no. 2, s. 127-133.
 • Baloglu S., Brinberg D., Affective images of tourism destination, "Journal of Travel Research" 1997, vol. 35, no. 4, s. 11-15.
 • Baloglu S., Love C., Association meetings planners' perceptions and intentions for five major US convention cities: The structured and unstructured images, "Tourism Management" 2005, vol. 26, no. 5, s. 743-752.
 • Baloglu S., Mangaloglu M., Tourism destination images of Turkey, Egypt, Greece and Italy as perceived by US-based tour operators and travel agents, "Tourism Management" 2001, vol. 22, no. 1, s. 1-9.
 • Baloglu S., McCleary K., A model of destination image formation, "Annals of Tourism Research" 1999 vol. 26, no. 4, s. 868-897.
 • Baloglu S., McCleary K., U.S. international pleasure travelers' image of four Mediterranean destinations: A comparison of visitors and nonvisitors, "Journal of Travel Research" 1999, vol. 38, no. 2, s. 144-152.
 • Bańbuła P., Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne, "Materiały i Studia", NBP 2006, z. 208, s. 6.
 • Barabasz A., Osobowość a tożsamość organizacji. Psychodynamiczne ujęcie czy dehumanizacja jednostki, [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, red. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2008, s. 51-59.
 • Baran P.A., Sweezy P.M., Kapitał monopolistyczny, PWE, Warszawa 1968.
 • Baran R., Miary stosowane przy ocenie efektów działań marketingowych, "Marketing i Rynek" 2008, nr 1, s. 24-30.
 • Barczak B., Marketing w zarządzaniu gminą, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11, s. 39-46.
 • Barich H., Kotler P., A framework for marketing image management, "Sloan Management Review" 1991, Winter, s. 94-104.
 • Barlow J., Maul D., Emotional Value, Berrett-Koehler, San Francisco 2000.
 • Barnett M., Jermier J., Lafferty B., Corporate reputation: The definitional landscape, "Corporate Reputation Review" 2006, vol. 9, no. 1, s. 26-38.
 • Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17, no. 1, s. 97-120.
 • Barringer B.R., Harrison J.S., Walking a tightrope: Creating value trough interorganizational relationships, "Journal of Management" 2000, vol. 26, no. 3, s. 367-403.
 • Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 • Barthes R., Mitologie, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
 • Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2004.
 • Bartosik-Purgat M., Konsument jako kategoria w naukach społecznych, "Ekonomista" 2009, nr 6, s. 788-807.
 • Bartoszewicz A., Po zadania do wróżki, czyli jak budować budżet zadaniowy, "Wspólnota" 2011, nr 7, s. 57-58.
 • Barzel Y., Standards and the form of agreement, "Economic Inquiry" 2004, no. 1, s. 1-13.
 • Basińska-Zych A., Lubowiecki-Vikuk A.P., Interwencjonizm samorządowy w obszarze turystyki i rekreacji w wybranych państwach Unii Europejskiej, "Scientiarum Polonorum, Oeconomica" 2010, nr 9, s. 25-37.
 • Bator F.M., The anatomy of market failure, "Quarterly Journal of Economics" 1958, vol. 72, no. 3, s. 351-379.
 • Baudrillard J., Wymiana symboliczna i śmierć, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
 • Beardsworth A., Bryman A., Late modernity and the dynamics of qualification: The case of the themed restaurant, "Sociological Review" 1999, vol. 47, no. 2, s. 228-257.
 • Becla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.
 • Bednarz T., Budowanie strategii konkurencyjności w turystyce na przykładzie regionu Kołobrzegu, [w:] Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Beerli A., Martín J.D., Factors influencing destination image, "Annals of Tourism Research" 2004, vol. 31, no. 3, s. 657-681.
 • Beliefs, Reasoning, and Decision Making, red. R.C. Schank, E. Langer, L. Erlbaum Ass., Hillsdale, NJ, 1994.
 • Bennett R.J., Local Government in Post-socialist Cities, Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest 1997.
 • Best M.H., The New Competition, Institutions of Industrial Restructuring, Polity Press, Cambridge 1993.
 • Biedermann M., Urbaniak M., Image - czynnikiem sukcesu firmy, "Marketing i Rynek" 1998, nr 11, s. 17-19.
 • Bigne J.E., Sanchez I., Andreu L., The role of variety seeking in short and long run revisit intentions in holiday destinations, "International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research" 2009, vol. 3, no. 2, s. 103-115.
 • Bigne J.E., Sanchez M.I., Sanchez J., Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: Inter-relationship, "Tourism Management" 2001, vol. 22, no. 6, s. 607-616.
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 • Böhner G., Wanke M., Postawy i zmiana postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Boo S., Busser J., Baloglu S., A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations, "Tourism Management" 2009, vol. 30, no. 2, s. 219-231.
 • Borkowska S., Gospodarka oparta na wiedzy, [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002.
 • Bosiacki S., Basińska-Zych A., Rola samorządu lokalnego w rozwoju turystyki w warunkach kryzysu ekonomicznego - na przykładzie województwa wielkopolskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 258, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012, s. 271-290.
 • Boulding K.E., Religijne podstawy postępu ekonomicznego, [w:] Ponad ekonomią, red. J. Grosfeld, PIW, Warszawa 1985.
 • Bourdieu P., Wacquant L.J.D., An Invitation to Reflexive Sociology, Polity Press, Cambridge-Oxford 1992.
 • Bramwell B., Rawding L., Tourism marketing images of industrial cities, "Annals of Tourism Research" 1996, vol. 23, no. 1, s. 201-221.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., Co-opetition, Doubleday, New York 1996.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 2000.
 • Bratnicki M., Kordel P., Kategoria zaufania a zarządzanie oparte na wartościach, [w:] Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999.
 • Breitbarth T., Conejo F., Mega events and host country image: The case of the 2006 FIFA World Cup, ANZMAC 2007, 3-5 December 2007, Dunedin, New Zealand (referat na konferencję).
 • Breuer J., An exegesis on currency and banking crises, [w:] Issues in Monetary, Financial and Macroeconomic Adjustment Policies, red. S. Sayer, Blackwell, Oxford 2005.
 • Brol R., Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 3 (1203), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 314-321.
 • Broński K., Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 706, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, s. 7-26.
 • Brooking A., The management of intellectual capital, "Long Range Planning" 1997, vol. 30, no. 3, s. 366-373.
 • Broszkiewicz R., Mechanizmy i instrumenty sterowania procesami rozwoju gospodarki lokalnej i samorządowej w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 734, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1996, s. 31-40.
 • Bryman A., Integrating quantitative and qualitative research: How is it done?, "Qualitative Research" 2006, vol. 6, no. 1, s. 97-113.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI wieku. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista" 2008, nr 2, s. 201-232.
 • Buchanan J.M., Musgrave R.A., Finanse publiczne a wybór publiczny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • Buckley P.J., Pass C.L., Prescott K., Measures of international competitiveness: A critical survey, "Journal of Marketing Management" 1988, vol. 4, no. 2, s. 175-200.
 • Budzyński W., Wizerunek firmy, Poltext, Warszawa 2003.
 • Buhalis D., Marketing: The competitive destination of the future, "Tourism Management" 2000, vol. 21, no. 1, s. 97-116.
 • Buhalis D., Costa C., Tourism Management Dynamics, Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
 • Buhalis D., O'Connor P., Information communication technology revolutionizing tourism, "Tourism Recreation Research" 2005, vol. 30, no. 3, s. 7-16.
 • Buhalis D., Ujma D., Pośrednicy turystyczni a tworzenie wartości, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, W. Alejziak, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2005.
 • Burghart E., Govers R., Strengthening brand America's reputation, [w:] International Place Branding, red. F.M. Go, R. Govers, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2011.
 • Burns P.M., Tourism planning. A third way?, "Annals of Tourism Research" 2004, vol. 31, no. 1, s. 24-43.
 • Busby G., Klug J., Movie-induced tourism: The challenge of measurement and other issues, "Journal of Vacation Marketing" 2001, vol. 7, no. 4, s. 316-332.
 • Byrd E., Stakeholders in sustainable tourism development and their role: Applying stakeholder theory to sustainable tourism development, "Tourism Review" 2007, vol. 62, no. 2, s. 6-13.
 • Cabrini L., Tourism in the world. A vision for the future. 2nd Congress of Tourism, Portugal 2005, www.world-tourism.org.
 • Cai L.A., Cooperative branding for rural destinations, "Annals of Tourism Research" 2002, vol. 29, no. 3, s. 720-742.
 • Calantone R.J., di Benedetto C.A., Hakam A., Bojanic D.C., Multiple multinational tourism positioning using correspondence analysis, "Journal of Travel Research" 1989, vol. 28, no. 2, s. 25-32.
 • Calne D.B., Within Reason: Rationality and Human Behavior, Pantheon Books, New York 1999.
 • Capone F., Systematic approaches for the analysis of tourism destination: Towards the tourist local system, [w:] Tourism Local System and Networking, red. L. Lazzaretti, C.S. Petrillo, Elsevier, Oxford 2006.
 • Carmichael B., Using conjoint modeling to measure tourist image and analysis ski resort choice, [w:] Choice and Demand in Tourism, red. P. Johnson, B. Thomas, Mansell, London 1992.
 • Carraro C., Credibility, reputation and the indeterminacy of macroeconomics, [w:] Monetary Policy: A Theoretical and Econometric Approach, red. P. Artus, Y. Barroux, Kluwer Academic Publishers, Amsterdam 1990.
 • Castells M., Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Castenow D., Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 • Cenker E.M., Public relations, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2000.
 • Chalip L., Green B.C., Hill B., Effects of sport event media on destination image of intention to visit, "Journal of Sport Manangement" 2003, vol. 17, no. 3, s. 214-234.
 • Charon J. M., Symbolic Interactionism: An Introduction, an Interpretation, an Integration, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2004.
 • Chen C.-F., Tsai D.C., How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?, "Tourism Management" 2007, vol. 28, no. 4, s. 1115-1122.
 • Chen J.S., Hsu C.H.C., Measurement of Korean tourists' perceived images of overseas destinations, "Journal of Travel Research" 2000, vol. 38, no. 2, s. 411-416.
 • Chen P.J., Kerstetter D.L., International students image of rural Pennsylvania as a travel destination,"Journal of Travel Research" 1999, vol. 37, no. 3, s. 256-266.
 • Chińczyk polubi Polskę, www.rp.pl (23.03.2013).
 • Chmielecki A., Rzeczy i wartości. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Christopher M., Pitts B., It's who you sell, "Business Management" 1969, no. 11, s. 26-31.
 • Christou E., Tourist destinations as brands: The impact of destination image and reputation on visitor loyalty, [w:] Productivity in Tourism, red. P. Keller, T. Bieger, E. Schmidt, Verlag, Berlin 2007.
 • Chudy-Hyski D., Uwarunkowania turystycznego kierunku rozwoju górskich obszarów wiejskich Polski, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2009, nr 1, PAN, Oddział w Krakowie, s. 28.
 • Chung Hsien L., Morais D.B., Kerstetter D.L., Jing-Shoung H., Examining the role of cognitive and affective image in predicting choice across natural, development and theme-park destinations, "Journal of Travel Research" 2007, vol. 46, no. 2, s. 183-194.
 • Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Collis D.J., Montgomery C.A., Competing on resources and strategy in the 1990s, "Harvard Business Review" 1995, vol. 73, no. 4, s. 118-128.
 • Consumer Behavior in Travel and Tourism, red. A. Pizam, Y. Mansfeld, Haworth Hospitality Press, New York 2000.
 • Cooper C., Fletcher J., Fyall A., Gilbert D., Wanhill S., Tourism. Principles and Practice, Prentice Hall, Harlow 2008.
 • Cooper C., Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S., Tourism. Principles & Practice, Pitman Publishing, London 1993.
 • Cooper J., Fazio R.H., A new look at dissonance theory, "Advances in Experimental Social Psychology" 1984, vol. 17, s. 229-266.
 • Crompton J.L., Structure of vacation decision destination choice sets, "Annals of Tourism Research" 1992, vol. 19, no. 3, s. 420-434.
 • Crompton J.L., Fakeye P.C., Lue C.C., Positioning: The example of the Lower Rio Grande Valley in the winter long stay destination market, "Journal of Travel Research" 1992, vol. 31, no. 2, s. 20-26.
 • Crotts J.C., The effect of cultural distance on overseas travel behavior, "Journal of Travel Research" 2004, vol. 43, no. 1, s. 83-88.
 • Cummings J.L., Doh J.P., Identifying who matters: Mapping key players in multiple environments, "California Management Review" 2000, vol. 42, no. 2, s. 83-104.
 • Cybulski L., Edukacja a konkurencyjność regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 • Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw w układzie międzynarodowym, [w:] Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
 • Cyrek M., Zróżnicowanie strukturalne rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej, [w:] Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach, pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. K. Piech, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Czaja S., Becla A., Determinanty rozwoju lokalnego kapitału społecznego, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie nr 11, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
 • Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • Czaja S., Becla A., Włodarczyk J., Poskrobko T., Wyzwania współczesnej ekonomii, Difin, Warszawa 2012.
 • Czaja S., Jakubczyk Z., Wybrane aspekty eksploatacji zasobów odnawialnych o charakterze dóbr publicznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 733, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997, s. 134-142.
 • Czakon W., Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9, s. 10-13.
 • Czarny B., Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006.
 • Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006.
 • Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
 • Czy ekonomia nadąża za wyjaśnianiem rzeczywistości?, red. A. Wojtyna, PTE, Warszawa 2001.
 • Czynniki wzrostu gospodarczego, red. M. Haffer, W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • Ćwiklińska J., Wpływ procesów globalizacyjnych na naturę kontaktów międzykulturowych w turystyce, [w:] Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, red. E. Dziedzic, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
 • Dąbrowski T.J., Reputacja przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Business, Kraków 2010.
 • Daszkiewicz M., Wrona S., Zmiany w wizerunku marki - problemy pomiaru, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 186-192.
 • Davidson R., Cope B., Turystyka biznesowa, POT, Warszawa 2003.
 • Davis A., Public relations, PWE, Warszawa 2007.
 • De Chernatony L., Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • De Chernatony L., Dall'Omo Riley F., Defining a brand: Beyond the literature with experts' interpretations, "Journal of Marketing Management" 1998, vol. 14, no. 4/5, s. 417-443.
 • De Chernatony L., McDonald M.H.B., Creating Powerful Brands, Butterworth-Heinemann, Oxford 1994.
 • De Haan T., Ashworth G., Stabler M., The tourist destination as product: The case of Languedoc, [w:] Marketing Tourism Places, red. G. Ashworth, B. Goodall, Routledge, London-New York 1990.
 • De Witt B., Meyer R., Strategy synthesis resolving strategy paradoxes to create competitive advantage, "Management Science" 1989, vol. 35, no. 12, s. 62-74.
 • Decision Making in Action: Models and Methods, red. G.A. Klein, J. Orasanu, R. Calderwood, C.E. Zsambok, Ablex Publ. Corp., NJ, 1993.
 • Decrop A., Destination Decision Making, CABI, Wallingford 2006.
 • Deffner A., Metaxas T., The Tourism Focus of Place Marketing in the Mediterranean: Evidence from Nea Ionia, Magnesia, Greece and Pafos, Cyprus, University of Thessaly, Discussion Paper Series 2006, vol. 12, no. 5, s. 83-100.
 • Deluga W., Wallis A., Współpraca przedsiębiorstw - wnioski z teorii gier, "Marketing i Rynek" 2005, nr 4, s. 8-11.
 • Destination Branding, red. N. Morgan, A. Pritchmard, R. Pride, Butterworth-Heinemann, Oxford 2002.
 • Destination Positioning, Branding and Image Management, UNWTO, Manila 20-22 March 2006, www.slideshare.net.
 • Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. J. Adamczyk, P. Bartkowiak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 • Dyer J.H., Singh H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, "Academy of Management Review" 1998, vol. 23, no. 4, s. 660-680.
 • Dicken P., Global Shift: The Internationalization of Economic Activity, Guilford Press, New York 1992.
 • Dobrucka E., Prawo a wykorzystywanie wizerunku, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 6, s. 53-55.
 • Doh J.P., Guay T.R., Corporate social responsibility, public policy and NGO activism in Europe and the United States: An institutional-stakeholder perspective, "Journal of Management Studies" 2006, vol. 43, no. 1, s. 47-73.
 • Domański T., Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego, [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.
 • Donaldson T., Preston L., The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence and implications, "Academy of Management Review" 1995, vol. 20, no. 1, s. 65-91.
 • Dowling G.R., Corporate reputations: Should you compete on yours?, "California Management Review" 2004, vol. 46, no. 3, s. 19-36.
 • Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Drucker P., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998.
 • Drucker P., Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Dudek D., Opensourcowe systemy zarządzania treścią witryn internetowych, [w:] Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2008.
 • Dutton J.E., Dukerich J.M., Keeping an eye on the mirror: Image and identity in organizational adaptation, "Academy of Management Journal" 1991, vol. 34, no. 3, s. 517-554.
 • Dwa mln zł za przyjazd "Ojca Mateusza" do Kielc, "Rzeczpospolita" z 29 marca 2011.
 • Dyer J.H., Singh H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, "Academy of Management Review" 1998, vol. 23, no. 4, s. 660-679.
 • Dziedzic E., Efekty zewnętrzne w rozwoju turystyki, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach i Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2006.
 • Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania nr 42, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998.
 • Dziedzic T., Łopaciński K., Saja A., Szegidewicz J., Polska gospodarka w okresie światowego kryzysu, Instytut Turystyki, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa 2010.
 • Dziekański J., Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 roku, www.gsia.infor.pl.
 • Dziuba D.T., Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa 2007.
 • Echtner C.M., Ritchie J.R.B., The meaning and measurement of destination image, "The Journal of Tourism Studies" 1991, vol. 2, no. 2, s. 2-12.
 • Echtner C.M., Ritchie J.R.B., The measurement of destination image: An empirical assessment, "Journal of Travel Research" 1993, vol. 31, no. 4, s. 3-13.
 • Eftekhari H.M., Web 1.0 to Web 3.0 evolution: Reviewing the impacts on tourism development and opportunities, [w:] Human Computer Interaction, Tourism and Cultural Heritage, First International Workshop, HCITOCH 2010, Brescello, Italy, September 7-8, 2010.
 • Eiritz V., Wilson D., Research in relationship marketing antecents, traditions and integration, "European Journal of Marketing" 2006, vol. 40, no. 3/4, s. 275-291.
 • Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. M. Bednarski, J. Wilkin, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce, red. S. Piocha, R. Gabryszak, Difin, Warszawa 2008.
 • Ekonomia niepewności, rozmowa z R. Frydmanem, "Polityka - dodatek tygodniowy", 8 marca 2008, s. 6.
 • Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, red. G. Anderson, J. Śleszyński, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 • Ekonomika i zarządzanie rozwojem miast, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Embacher J., Buttle F., A repertory grid analysis of Austria's image as a summer vacation destination, "Journal of Travel Research" 1989, vol. 28, no. 3, s. 3-23.
 • Encyclopedia of Tourism, red. J. Jafari, Routledge, London-New York 2003.
 • Erickson B., Roberts M., Marketing local identity, "Journal of Urban Design" 1997, vol. 2, no. 1, s. 35-60.
 • Ermen D.F., Gnoth J., Harris P., Tourism Destination and Reputation Management: Towards Model of Stakeholder Communication, Proceedings of the 22nd Industrial Marketing and Purchasing Group Conference, Università Bocconi, Milan 2006.
 • Europa 2020. Nowa strategia Unii Europejskiej, http://ec.europa.eu/europe2020.
 • Ewaluacja programów pomocowych, PARP, Warszawa 2006, www.parp.gov.pl.
 • Fakeye P.C., Crompton J.L., Image differences between prospective, first-time, and repeat visitors to the lower Rio Grande valley, "Journal of Travel Research" 1991, vol. 30, no. 2, s. 10-16.
 • Farrell D., The real new economy, "Harvard Business Review" 2003, vol. 81, no. 10, s. 105-106.
 • Fesenmaier D., MacKay K., Deconstructing destination image construction, "Tourism Review" 1996, vol. 51, no. 2, s. 37-43.
 • Fiedor B., Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, www.wiedzainfo.pl.
 • Filipiak B., Promocja a rozwój regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 715-719.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Fjeldstadt O.D., Bacerra M., Narayanan S., Strategic action in network industries: An empirical analysis of the European mobile phone industry, "Scandinavian Journal of Management" 2004, vol. 20, no. 1/2, s. 173-196.
 • Flagestad A., Strategic Success and Organizational Structure in Winter Sports Destinations. A Multiple Stakeholder Approach to Measuring Organizational Performance in Scandinavian and Swiss Case Studies, ETOUR, Östersund 2002.
 • Flagestad A., Hope C.A., Strategic success in winter sports destinations: A sustainable value creation perspective, "Tourism Management" 2001, vol. 22, no. 5, s. 445-461.
 • Flavian C., Guinaliu M., The influence of virtual communities on distribution strategies in the internet, "International Journal of Retail & Distribution Management" 2005, vol. 33, no. 6, s. 405-425.
 • Flejterski S., Globalny kryzys bankowo-finansowy. Geneza, aktorzy, konsekwencje, [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G. Kołodko, Poltext, Warszawa 2010.
 • Flejterski S., Zioło M., Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 3, s. 76-94.
 • Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 • Florek M., Breitbarth T., Conejo F., Mega Events and Host Country Image: The Case of the 2006 FIFA World Cup, ANZMAC Dunedin, New Zealand 2007, 3-5 December 2007 (conference paper).
 • Fombrun Ch.J., Reputation: Realizing Value from Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 • Fombrun Ch.J., van Riel C.B.M., The reputational landscape, "Corporate Reputation Review" 1997, vol. 1, no. 1/2, s. 5-13.
 • Forlicz S., Informacje w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
 • Forlicz S., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Fournier S., Lee L., Getting brand communities right, "Harvard Business Review" 2009, vol. 87, no. 4, s. 105-111.
 • Foxall G.R., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Frąckiewicz E., Zmiana pozycji rynkowej klienta jako wyznacznik ewolucji systemu informacji marketingowej przedsiębiorstwa, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/46/19.pdf.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Malik-Kozłowska B., Zarządzanie publiczne jako praktyczne i teoretyczne ramy odniesienia reform sektora publicznego, [w:] Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów, red. W. Koczur, A. Rączaszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 571-582.
 • Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Instytut A. Smitha, Warszawa 1993.
 • Friedman T.L., Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Rebis, Poznań 2001.
 • Frooman J., Stakeholder influence strategy, "Academy of Management Review" 1999, vol. 24, no. 2, s. 191-205.
 • Frydman R., Goldberg M.D., Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk, Princeton University Press, Princeton 2007.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga dobrobytu, PWN, Warszawa 1997.
 • Furtak R., Komunikacja marketingowa w kreowaniu marki miasta (na przykładzie marki Lublin), [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010.
 • Fyall A., Callod C., Edwards B., Relationship marketing. The challenge for destinations, "Annals of Tourism Research" 2003, vol. 30, no. 3, s. 644-659.
 • Gaffey S., Signifying Place, Ashgate, Burlington 2004.
 • Gajowiak M., Kapitał społeczny, PWE, Warszawa 2012.
 • Gallarza M.G., Gil Saura I., Calderón García H., Destination image, "Annals of Tourism Research" 2002, vol. 29, no. 1, s. 56-78.
 • García J.A., Gómez M., Molina A., A destination-branding model: An empirical analysis based on stakeholders,"Tourism Management" 2012, vol. 3, no. 3, s. 646-661.
 • Gartner W.C., Image formation process, [w:] Communication and Channel Systems in Tourism Management, red. M. Uysal, D.R. Fesenmaier, Haworth Press, New York 1993.
 • Gartner W.C., Hunt J.D., A method to collect detailed tourists flow information, "Annals of Tourism Research", 1987, vol. 26, no. 2, s. 15-19.
 • Gartner W.C., Shen J., The impact of Tiananmen Square on China's tourism image, "Journal of Travel Research" 1992, vol. 31, no. 2, s. 47-52.
 • Gaski J.F., Interrelations among a channel entity's power sources: Impact of the exercise of reward and coercion on expert, referent and legitimate power sources, "Journal of Marketing Research" 1986, vol. 23, no. 1, s. 62-77.
 • Gatnar E., Analiza czynnikowa. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998.
 • Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2010.
 • Geddes M., Local Partnership: A Successful Strategy for Social Cohesion, The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxemburg 1998, www.eurofound.europa.eu.
 • German M., Przedsiębiorcy wspierają miasto, "Wiadomości Turystyczne" 2011, nr 16, s. 6.
 • Getz D., Residents' attitudes towards tourism: A longitudinal study in Spey Valley, Scotland, "Tourism Management" 1994, vol. 15, no. 4, s. 247-258.
 • Gębska K., Mieszkańcy decydują o budżecie, "Wspólnota" 2011, nr 27, s. 56-57.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 • Girard V., Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, [w:] Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Glabiszewski W., Sudolska A., Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 2009, nr 2, s. 9-23.
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta - od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 • Głuszek E., CSR jako sfera ryzyka reputacyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 100, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 71-85.
 • Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Gnoth J., The structure of destination brands: Leveraging values, "Tourism Analysis" 2007, vol. 12, no. 7/8, s. 345-358.
 • Go F.M., Govers R., Integrated quality management for tourist destinations: A European perspective on achieving competitiveness, "Tourism Management" 2000, vol. 21, no. 1, s. 79-88.
 • Godin S., Permission Marketing: Turning Strangers into Friends and Friends into Customers, Simon & Schuster, New York 1999.
 • Godłów-Legiędź J., Doktryna ekonomiczno-społeczna Friedricha von Hayeka, PWN, Warszawa 1992.
 • Godłów-Legiędź J., Rola państwa w gospodarce z perspektywy kosztów transakcyjnych, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, red. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Godziszewski B., Istota zasobowego podejścia do strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, WWSZiP w Wałbrzychu, Wałbrzych 2006.
 • Godziszewski B., Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowania instrumentów konkurowania, [w:] Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 • Goeldner C.R., Ritchie J.R.B., Tourism, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2006.
 • Goławska M., Definicje marki w literaturze i opinii ekspertów, cz. 2, "Marketing i Rynek" 1998, nr 12, s. 41-42.
 • Gold J.R., Ward S.V., Place Promotion - the Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions, John Wiley & Sons, New York 1994.
 • Gołembski G., Kryzys ekonomiczny i jego wpływ na podaż usług turystycznych w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 225, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012, s. 9-30.
 • Gołembski G., Ocena oddziaływania samorządu na rozwój funkcji turystycznej dużego miasta, [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010.
 • Gołembski G., Produkt turystyczny: szansa i wyzwanie, [w:] Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, red. J. Walasek, POT, Warszawa 2005.
 • Gołembski G., Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych, [w:] M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo turystyczne, PWE, Warszawa 2007.
 • Gonçalves V.F.C., Águas P.M.R., The concept of life cycle: An application to the tourist product, "Journal of Travel Research" 1997, vol. 35, no. 1, s. 12-22.
 • Goodrich J.N., A new approach to image analysis through multidimensional scaling, "Journal of Travel Research" 1978, vol. 17, no. 2, s. 2-7.
 • Goodwin M., The governance of rural areas: Some emerging research issues and agendas, "Journal of Rural Studies" 1998, vol. 14, no. 1, s. 5-12.
 • Goossens C., Tourism information and pleasure motivation, "Annals of Tourism Research" 2000, vol. 27, no. 2, s. 301-321.
 • Gorynia M., Mezoekonomia - modele samoregulacji branży, "Ekonomista" 1995, nr 5/6, s. 815-837.
 • Gorynia M., Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista" 1999, nr 6, s. 777-790.
 • Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1995.
 • Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 10, s. 35-40.
 • Gorzelak G., Fakty i mity rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009, nr 2, s. 5-27.
 • Gorzelak G., Płoszaj A., Smętkowski M., Ocena strategii rozwoju regionu - wykorzystanie modelu czterech kapitałów na przykładzie województwa lubuskiego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2006, nr 3, s. 67-82.
 • Gospodarka oparta na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 2007.
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2001.
 • Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Gotsi M., Wilson A.M., Corporate reputation: Seeking a definition, "Corporate Communications: An International Journal" 2001, vol. 6, no. 1, s. 24-30.
 • Govers R., Go F.M., Culture identities constructed, imagined, and experienced: The 3-gap tourism destination identity and image creation model, "Tourism Interdisciplinary Journal" 2004, vol. 52, no. 2, s. 165-183.
 • Govers R., Go F.M., Deconstructing destination image in the Information Age, "Information Technology & Tourism" 2003, vol. 6, no. 1, s. 13-29.
 • Govers R., Go F.M., Place Branding. Glocal, Virtual and Physical Identities Constructed, Imagined and Experienced, Palgrave Macmillan, New York 2009.
 • Govers R., Go F.M., Kumar K., Virtual destination image. A new measurement approach, "Annals of Tourism Research" 2007, vol. 34, no. 4, s. 977-997.
 • Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
 • Griffin R.W., Pustay M.W., International Business: A Managerial Perspective, Addison-Wesley, Reading, MA, 1996.
 • Grönroos Ch., Strategic Management and Marketing in Service Sector, Chartwell-Bratt, Lund 1984.
 • Grunig J.E., Image and substance: From symbolic to behavioral relationships, "Public Relations Review" 1993, vol. 19, no. 2, s. 121-139.
 • Grupp H., Foundations of the Economics of Innovation. Theory, Measurement and Practice, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Lyme, USA, 1998.
 • Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2003.
 • Gryszel P., Lokalna organizacja turystyczna a zarządzanie turystyką w regionie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1145, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 68-70.
 • Gryszel P., Jaremen D., Nawrocka E., Możliwości rozwoju turystyki w Polsce i Czechach - analiza komparatystyczna, [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 • Gryszel P., Nawrocka E., Systemy kształtujące wizerunek obszaru recepcji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 49-60.
 • Grzelak A., Wybrane zagadnienia obecnego kryzysu ekonomicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 245-255.
 • Gummesson E., Making relationship marketing operational, "International Journal of Service Industry Management" 1994, vol. 5, no. 1, s. 5-20.
 • Gunn C.A., Vacationscape - Designing Tourist Regions, University of Texas, Austin 1972.
 • Gurak D., Cases T., Migration F., Networks and the shaping of migration systems, [w:] International Migration Systems, red. M.M. Kritz, L.L. Lim, H. Zlotnik, Clarendon Press, Oxford 1992.
 • Gursoy D., Jurowski C., Usyal M., Resident attitudes: A structural modeling approach, "Annals of Tourism Research" 2002, vol. 29, no. 1, s. 79-105.
 • Guthrie J., Gale P., Positioning ski areas, [w:] New Horizons in Tourism and Hospitality Education, Training and Research, Conference Proceedings, red. R.D. Bratton, F.M. Go, J.R.B. Ritchie, University of Calgary, Calgary 1991.
 • Halldórsson A., Kotzab H., Mikkola J., Skjøtt-Larsen T., Complementary theories to supply chain management, "Supply Chain Management: An International Journal" 2007, vol. 12, no. 4, s. 284-296.
 • Hamel G., The concept of core competence, [w:] Competence-based Competition, red. G. Hamel, A. Heene, John Wiley & Sons, Chichester 1994.
 • Handy Ch., The Age of Paradox, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 • Hankinson G., Destination brand image: A business tourism perspective, "Journal of Services Marketing" 2005, vol. 19, no. 1, s. 24-32.
 • Hankinson G., Managing destination brands: Establishing a theoretical foundation, "Journal of Marketing Management" 2009, vol. 25, no. 1/2, s. 97-115.
 • Hankinson G., The management of destination brands: Five guiding principles based on recent developments in corporate branding theory, "Journal of Brand Management" 2007, vol. 14, no. 3, s. 240-254.
 • Hardt Ł., Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 1/2, s. 1-19.
 • Hardt Ł., Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 • Harrison S., Public Relations: An Introduction, Thomson Learning, London 2004.
 • Heath E., Wall G., Marketing Tourism Destinations. A Strategic Planning Approach, John Wiley & Sons, New York 1992.
 • Henrion F.H.K., Parkin A., Design Coordination and Corporate Image, Studio Vista London, New York 1970.
 • Herbert D., Literary places, tourism and the heritage experience, "Annals of Tourism Research" 2001, vol. 28, no. 2, s. 312-333.
 • Herves-Oliver J.L., Dalman-Porte J.I., Trujillo B., Which IC component explain national IC stocks?, [w:] 8th European Conference on Knowledge Management 2007, Consorci Escola Industrial de Barcelona, Barcelona 2007.
 • Hibbard J.D., Brunel F.F., Dant R.P., Iacobucci D., Does relationship marketing age well?, "Business Strategy Review" 2001, vol. 12, no. 4, s. 29-35.
 • History of Game Theory, "History of Political Economy" 1992, no. 24, supplement, www.econ.canterbury.ac.nz.
 • Hjalager A.M., Tourism destination and the concept of industrial districts, "Tourism and Hospitality Research" 2000, vol. 2, no. 3, s. 199-213.
 • Hohn S., Public Marketing. Marketing-Management für den Öffentlichen Sektor, Gabler, Wiesbaden 2007.
 • Homer S., Sylla R., A History of Interest Rates, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ, 1996.
 • Hood C., A public management for all seasons?, "Public Administration" 1991, vol. 69, no. 1, s. 4-5.
 • Host and Guests: The Anthropology of Tourism, red. V.A. Smith, University of Pennsylvania, Philadelphia 1989.
 • Howard J.A., Sheth N.J., The Theory of Buyer Behavior, Wiley, New York 1969.
 • Hsu C.H.C., Wolfe K., Kang S.K., Image assessment for a destination with limited comparative advantages, "Tourism Management" 2004, vol. 25, no. 1, s. 121-126.
 • Huber K., Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Business Press, Warszawa 1994.
 • Hughes H.P., Goodwill in accounting: A history of the issue and problems, Research Monograph no. 80, Georgia State University, Atlanta 1982.
 • Hunt S.D., Nevin J.R., Power in a channel of distribution: Sources and consequences, "Journal of Marketing Research" 1974, vol. 11, no. 2, s. 183-193.
 • Huybers T., Bennett J., Environmental management and the competitiveness of nature-based tourism destinations, "Environmental and Resources Economics" 2003, vol. 24, no. 3, s. 213-233.
 • Identyfikacja spodziewanych trendów rozwojowych w turystyce regionu. Analiza ogólnych trendów w ruchu turystycznym na Dolnym Śląsku, raport, Agencja Rozwoju Regionalnego w Legnicy, Legnica 2012.
 • Image Theory: Theoretical and Empirical Foundation, red. L.R. Beach, L. Erlbaum Ass., Mahawah, NJ, 1998.
 • Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. 1, PWN, Warszawa 1960.
 • Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004.
 • Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej, red. Z. Wysokińska, J. Witkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2008.
 • Inversini A., Marchiori E., Dedekind C., Cantoni L., Applying a conceptual framework to analyze online reputation of tourism destinations, [w:] Information and Communication Technologies in Tourism, red. U. Gretzel, R. Law, M. Fuchs, Proceedings of the International Conference in Lugano, 2010.
 • Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 1, s. 7-20.
 • Jachnis A., Psychologia organizacji, Difin, Warszawa 2008.
 • Jackson J., Murphy P., Tourism destination as clusters: An analytical experiences from the new world, "Tourism and Hospitality Research" 2002, vol. 4, no. 1, s. 36-52.
 • Jakubów L., Racjonalność decyzji strategicznych, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 7/8, s. 13-17.
 • Jakubowski R., Teoria ryzyka. Stosunek do ryzyka a zachowania ludzkie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 777, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997, s. 121-133.
 • Jałowiecki B., Globalny świat metropolii, Scholar, Warszawa 2007.
 • Jankowska B., Internacjonalizacja klastrów, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 5/6, s. 19-40.
 • Jankowska B., Konkurencja czy kooperacja?, "Ekonomista" 2009, nr 1, s. 67-90.
 • Jankowska B., Konsekwencja globalizacji dla klastrów, "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 2, s. 149-170.
 • Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.
 • Jansson J., Power D., Image of the City, Nordic Innovation Centre, Oslo 2006.
 • Januszewska M., Nawrocka E., Klaster turystyczny przejawem przedsiębiorczości lokalnej, [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, red. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg, AGH, Kraków 2008.
 • Januszewska M., Nawrocka E., Wpływ procesów transformacyjnych na konkurencyjność podmiotów na rynku turystycznym, [w:] Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, red. E. Dziedzic, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
 • Januszewski M., Czynniki determinujące podejmowanie decyzji inwestycyjnych w turystyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 465, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 73-79.
 • Jarczewski W., Promocja polskich miast - nakłady i ocena efektów, [w:] Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
 • Jaremen D.E., Nawrocka E., Rola wydarzeń w kształtowaniu wizerunku miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 709, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 317-330.
 • Jaremen D.E., Nawrocka E., Zmiany w zarządzaniu hotelami w okresie kryzysu ekonomicznego, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH nr 35, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012, s. 76-91.
 • Jaśkowiec M., Rola public relations w kreowaniu wizerunku marki regionu/miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 237-242.
 • Javidan M., Core competence: What does it mean in practice?, "Long Range Planning" 1998, vol. 31, no. 1, February, s. 60-71.
 • Jayne M., Cities and Consumption, Routledge, New York 2006.
 • Jędrzejczyk I., Jakość jako czynnik budowy przewagi konkurencyjnej na rynku turystycznym, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań-Warszawa 2003.
 • Jeng J., Fesenmaier D., Conceptualizing the travel decision-making hierarchy: A review of recent development, "Tourism Analysis" 2002, vol. 7, no. 1, s. 15-32.
 • Jenkins O.H., Understanding and measuring tourist destination images, "International Journal of Tourism Research" 1999, vol. 1, no. 1, s. 1-15.
 • Jodkowska L., "Be Berlin" - marketing miasta i marketing społeczny jako instrumenty kreowania image'u miasta oraz wartości dodanej dla mieszkańców i turystów na przykładzie stolicy Niemiec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 159-168.
 • John P., Local Governance in Western Europe, Sage, London 2001.
 • Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, red. D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky, Cambridge University Press, New York 1982.
 • Junghardt R., ABC promocji gmin, miast i regionów, Fundacja im. F. Eberta, Gliwice 1995.
 • Kachniewska M., Wpływ kryzysu gospodarczego na metody zarządzania obiektami hotelowymi, Zeszyty Naukowe SGH nr 35, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012, s. 61-75.
 • Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
 • Kahneman D., Tversky A., Choices, Values, and Frames, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 • Kall J., Krytyczna analiza możliwości zarządzania marką miasta/regionu, [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010.
 • Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kapferer J., Strategic Brand Management, Kogan Page, London 1997.
 • Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 • Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
 • Karcz K., Proces dyfuzji innowacji - podejście marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1997.
 • Karmańska A., Wartość ekonomiczna, Difin, Warszawa 2009.
 • Karwowski J., Strategie kooperacji szansą narodowych podmiotów w dobie globalizacji, [w:] Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw, red. J. Karwowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Karwowski J., Tożsamość a wizerunek miejscowości turystycznej, [w:] Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast, red. A. Szwichtenberg, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2002.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Kasper W., Streit M.E., Institutional Economics: Social Order and Public Policy, Edward Elgar, Cheltenham 1999.
 • Katona G., Mueller E., A Study of Purchase Decision in Consumer Behavior, [w:] Consumer Behavior, red. L. Clark, New York University Press, New York 1954.
 • Kavaratzis M., From city marketing to city branding: Toward a theoretical framework for developing city brands, "Place Branding" 2004, vol. 1, no. 1, s. 58-73.
 • Ketchen D.J., Snow C.C., Hover V.L., Research on competitive dynamics: Recent accomplishments and future challenges, "Journal of Management" 2004, vol. 30, no. 6, s. 11-31.
 • Kępka W., Partnerstwo publiczno-prywatne w 2010 roku, www.gsia.infor.pl.
 • Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, MSiT, Warszawa 2008, www.msport.gov.pl.
 • Kieżel E., Racjonalność w procesie decyzyjnym konsumentów (w świetle teorii i badań empirycznych), [w:] Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, red. Z. Kędzior, E. Kieżel, PWE, Warszawa 2002.
 • Kim H., Richardson S.L., Motion picture impacts on destination images, "Annals of Tourism Research" 2003, vol. 30, no. 1, s. 216-237.
 • King B., Australian attitudes to domestic and international resort holidays: A comparison of Fiji and Queensland, [w:] Tourism: The State of the Art, red. A.V. Seaton, John Wiley & Sons, Chichester 1994.
 • King S., Brand-building in the 1990s, "Journal of Consumer Marketing" 1991, vol. 8, no. 4, s. 43-52.
 • Klamut M., Passella E., Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 • Klasik A., Strategia konkurencyjna regionu, [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Klimkowski C., Znaczenie założeń behawioralnych w ekonomii, "Ekonomista" 2002, nr 6, s. 833-852.
 • Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001.
 • Kobus P., Zrobek J., Marketing w zarządzaniu publicznym słabo rozwiniętych powiatów województwa łódzkiego, [w:] Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, red. A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzewska-Bielawska, Politechnika Łódzka, Łódź 2010.
 • Kobylińska U., Współczesne wyzwania dla miejskich samorządów w zakresie kreowania wizerunku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 61-71.
 • Koliba C., Meek J.W., Zia A., Governance Networks in Public Administration and Public Policy, Taylor & Francis Group, Boca Raton 2011.
 • Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Komunikacja i partycypacja społeczna, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Konieczna-Domańska A., Gospodarka turystyczna, Kanon, Warszawa 2007.
 • Konkurencja, red. Z. Brodecki, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, red. M. Bednarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstwa - nowe podejście, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Korenik S., Rozwój ekonomiczny na przykładzie Dolnego Śląska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Monografie i Opracowania nr 131, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
 • Kornak A.S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 • Kostro K., Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 7/8, s. 1-28.
 • Kostrowicki A.S., Podejście systemowe w badaniach nad rekreacją, "Przegląd Geograficzny" 1975, t. 47, z. 2, s. 263-278.
 • Kot W., Dlaczego wielcy reżyserzy tak rzadko kręcą filmy w Polsce?, "Przegląd" 2010, nr 43, www.przeglad-tygodnik.pl.
 • Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Warszawa 1961.
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 • Kotler P., Haider D.H., Rein I., Marketing places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations, The Free Press, New York 1993.
 • Kotler P., Hamlin M.A., Rein I., Haider D.H., Marketing Asia Places, John Wiley & Sons, New York 2002.
 • Kotler P., Jain D.C., Maesinance S., Marketing Moves, New Approach to Profits, Growth, and Renewal, Harvard Business School Press, Boston 2002.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, BT Biznes, Warszawa 2010.
 • Kotler P., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, WSPiZ L. Koźmińskiego, Warszawa 2008.
 • Kowalczewski W., Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Kowalczyk L., Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik w procesie zmian w podejściu do administracji publicznej, Zeszyty Naukowe WWSZiP w Wałbrzychu nr 11, Wałbrzych 2008.
 • Kowalska K., Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 7/8, s. 45-64.
 • Kowalski J., Promocja marek miejsc a wielkie wydarzenia sportowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 473-488.
 • Kozak M., Comparative analysis of tourist motivation by nationality and destinations, "Tourism Management" 2002, vol. 23, no. 3, s. 221-232.
 • Kozak M.W., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój, Scholar, Warszawa 2009.
 • Kozak M.W., Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2010, nr 4, s. 43-59.
 • Kozak M.W., Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata?, "Studia Regionalne i Lokalne" 2010, nr 1, s. 48-68.
 • Koźmiński A., Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa 2001.
 • Krakowiak M., Marketing wewnętrzny w gminie, [w:] Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa 2002.
 • Krawiec F., Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy, Difin, Warszawa 2009.
 • Kreps D.M., Wilson R., Reputation and imperfect information, "Journal of Economic Theory" 1982, vol. 27, no. 2, s. 253-279.
 • Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004.
 • Krugman P., Wracają problemy kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Krupski R., Kierunki rozwoju ujęcia zasobowego zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, WWSZiP w Wałbrzychu, Wałbrzych 2006.
 • Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Kuczmer-Kłopotowska S., Łuczak M., Badanie wizerunku marki miasta na przykładzie Gdańska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Kudrycka B., Rozróżnienie sfery polityki od administracji, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 4, s. 5-12.
 • Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy (G.O.W.) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju, www.uw.edu.pl.
 • Kukliński A., O nowym modelu polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 4, s. 5-15.
 • Kulesza M., Czas na profesjonalizację rządzenia, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 9, s. 39.
 • Kultys J., Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii, [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Kunkel J.H., Berry L.L., A behavioral conception of retail image, "Journal of Marketing" 1968, vol. 32, no. 4, s. 21-27.
 • Kuraszko I., Model komunikacji dwukierunkowej symetrycznej w kontekście teorii interesariuszy, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 5 (1205), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 40-47.
 • Kuzel A.J., Sampling in qualitative inquiry, [w:] Doing Qualitative Research, red. B.F. Crabtree, W.L. Miller, Sage Publications, Newbury Park 1992.
 • Kuźnik F., Rynki lokalne i regionalne, [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Lagendijk A., The accident of the region: A strategic relational perspective on the construction of the region's significance, "Regional Studies" 2007, vol. 41, no. 9, s. 1193-1208.
 • Laidler D., Estron S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i S-ka, Warszawa 1991.
 • Lam T., Hsu C.H.C., Predicting behavioral intention of choosing a travel destination, "Tourism Management" 2006, vol. 27, no. 4, s. 589-599.
 • Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Lane B., Strategia interpretacji dziedzictwa, PHARE-TOURIN II, [w:] Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska, CDiEwR, Kraków 1999.
 • Laros F.J.M., Steenkamp J.B.E.M., Emotions in consumer behavior: A hierarchical approach, "Journal of Business Research" 2005, vol. 58, no. 10, s. 1437-1445.
 • Law C., Urban Tourism, EMEA, London 2002.
 • Lee C.K., Lee Y.K., Lee B.K., Korea's destination image formed by the 2002 World Cup, "Annals of Tourism Research" 2005, vol. 32, no. 4, s. 839-858.
 • Leśkiewicz Z., Racjonalność w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 • Lew A., McKercher B., Modeling tourist movements. A local destination analysis, "Annals of Tourism Research" 2006, vol. 33, no. 2, s. 403-423.
 • Lewandowska A., Kreowanie markowych produktów turystycznych jako element kształtowania wizerunku regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 267-274.
 • Lieberman M.D., Principles, processes, and puzzles of social cognition: An introduction for the special issue on social cognitive neuroscience, "NeuroImage" 2005, vol. 28 (Special Section: Social Cognitive Neuroscience), no. 4, s. 745-756.
 • Light L., Brand erosion a waste of assets. Trust, quality and leadership important in creating lasting value, "Business Marketing" 1993, no. 8, s. 35-41.
 • Lin C.Y.-Y., Zhang J., Changing structures of SME networks: Lessons from publishing industry in Taiwan, "Long Range Planning" 2005, vol. 38, no. 2, s. 145-162.
 • Lindberg K., Johnson R.L., Modeling residence attitudes toward tourism, "Annals of Tourism Research" 1997, vol. 24, no. 2, s. 402-424.
 • Linstone H.A., Multiple perspectives: Concept, [w:] Design and Systems: General Applications of Methodology, red. A. Collen, W.W. Gasparski, Transaction Publishers, New Brunswick-London 1995.
 • Lions C., Anglo-American Model versus European Model - which one for fair value creation?, www.wiedzainfo.pl.
 • Lippmann W., Public Opinion, The Free Press, New York 1922, http://en.wikibooks.org, s. 3.
 • Lis A., Szerenos A., Koncepcja kapitałów P. Bourdieu w badaniach klastrów przemysłowych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009, nr 2, s. 28-46.
 • Liszewski S., Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 • Lode L., Information sharing in a supply chain with horizontal competition, "Management Science" 2002, vol. 48, no. 9, s. 1196-1212.
 • Longman Dictionary of Contemporary English, PWN, Warszawa 1990.
 • Low J., Kalafut P., Niematerialna wartość firmy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 • Lundtorp S., Wanhill S., Resort life cycle theory: Generating processes and estimation, "Annals of Tourism Research" 2001, vol. 28, no. 4, s. 947-964.
 • Lusch R.F., Vargo S.L., The Service Dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate, and Directions, M.E. Schape, New York 2006.
 • Lynn L.E. jr, A critical analysis of the new public administration, "International Public Management Journal" 1998, vol. 1, no. 1, s. 107-123.
 • Łuczak A., Istota tożsamości miasta, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 10, s. 46-53.
 • Łuczak A., Wizerunek jako element strategii marketingowej miasta, [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.
 • MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza SA, Warszawa 2005.
 • Macey W.H., Schneider B., The meaning of employee engagement: Do individual differences make a difference, "Industrial and Organizational Psychology" 2008, no. 1, s. 3-30.
 • Machlis G.E., Burch W.R., Relations between strangers: Cycles of structure and meaning in tourist systems, "Sociological Review" 1983, vol. 31, no. 4, s. 666-692.
 • Maćkowiak M., Postawa mieszkańców jako czynnik warunkujący aktywizację turystyczną obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 191-201.
 • Madej Z., Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów, [w:] Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Freitag-Mika, Difin, Warszawa 2006.
 • Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Mak J., Tourism and the Economy, University of Hawaii Press, Honolulu 2004.
 • Makarski S., Rola promocji w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej (na przykładzie wybranych gmin woj. podkarpackiego), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Szczecin 2008, s. 275-282.
 • Makro- i mikroekonomia, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.
 • Malaga K., O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, www.pte.pl.
 • Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Malewicz-Pełczyńska A., System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej, [w:] Metody i narzędzia komunikacji marketingowej, red. Z. Waśkowski, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej nr 1, Zarządzanie i Marketing, Gniezno 2007 s. 22-32.
 • Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.
 • Małyszek E., Tworzenie partnerskich relacji i koordynacji w łańcuchu dostaw, [w:] Nowoczesne przedsisiębiorstwo, red. S. Trzcieliński, Politechnika Poznańska, Poznań 2005.
 • Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
 • Marchiori E., Inversini A., Cantoni L., Dedekind C., Towards a tourism destination reputation model. A first step, [w:] Information and Communication Technologies in Tourism, red. U. Gretzel, R. Law, M. Fuchs, Proceedings of the International Conference, Lugano 2010, www.brand-management.usi.ch.
 • Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Marciszewska M., Indywidualne doświadczenia turysty a ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 158-165.
 • Marketing po rewolucji, "Businessman Magazine" 2001, nr 5, s. 18-20.
 • Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.
 • Marketing terytorialny: możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 • Marketing Tourism Places, red. G. Ashworth, B. Goodall, Routledge, London 1990.
 • Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa 2002.
 • Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, POT, Warszawa 2008, www.msport.gov.pl.
 • Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, POT, aktualizacja, Warszawa 2011, www.msport.gov.pl.
 • Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, red. M. Obrębalski, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Markowski T., Marketing miasta, [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.
 • Markowski T., Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności regionów w świetle procesów globalizacji gospodarek, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 3, s. 30-38.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Marston J.E., Modern Public Relations, McGraw-Hill, New York 1979.
 • Martineau P., The personality of the retail store, "Harvard Business Review" 1958, vol. 36, no. 1, s. 47-55.
 • Mathieson A., Wall G., Tourism: Economic, Physical and Social Impact, Longman, London 1982.
 • Mazanec J.A., Wöber K., Zins A.H., Tourism destination competitiveness: From definition to explanation, "Journal of Travel Research" 2007, vol. 46, no. 1, s. 86-95.
 • Mazurek-Łopacińska K., Marketing - nowy wymiar orientacji na klienta, [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010.
 • McCartney G., The impact of the 50th Macao Grand Prix on Macao's destination image, "International Journal of Event Management Research" 2005, vol. 1, no. 1, s. 46-65.
 • McDermott R., Why information technology inspired but cannot deliver knowledge management, "California Management Review" 1999, vol. 41, no. 4, s. 103-117.
 • McFadyen M.A., Semadeni M., Cannella A.A., Value of strong ties to disconnected others: Examining knowledge creation in biomedicine, "Organization Science" 2009, vol. 20, no. 3, s. 552-564.
 • McGregor A., Dynamic texts and tourists gaze. Death, bones and Buffalo, "Annals of Tourism Research" 2000, vol. 27, no. 1, s. 27-50.
 • McLellan R.W, Foushee K.D., Negative images of the United States as expressed by tour operators from other countries, "Journal of Travel Research" 1983, vol. 22, no. 1, s. 2-5.
 • McLuhan M., Zrozumieć media, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 • McNutt P., The Economics of Public Choice, Edward Elgar, Cheltenham 2002.
 • McTaggart J.M., Kontes P.W., Mankins M.C., The Value Imperative, Free Press, New York 1994.
 • Meenaghan T., The role of advertising in brand image development, "The Journal of Product and Brand Management" 1995, vol. 4, no. 4, s. 23-35.
 • Melewar T.C., International corporate visual identity: Standardization or localization?, "International Journal of Business" 1999, vol. 31, no. 5/6, s. 583-598.
 • Melewar T.C., Jenkins E., Defining the corporate identity construct, "Corporate Reputation Review" 2002, vol. 5, no. 1, s. 76-90.
 • Melewar T.C., Karaosmanoglu E., Seven dimension of corporate identity: A categorization from practitioners perspective, "European Journal of Marketing" 2006, vol. 40, no. 7/8, s. 846-869.
 • Mercille J., Media effects on image, "Annals of Tourism Research" 2005, vol. 32, no. 4, s. 1039-1055.
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, red. E. Gatnar, M. Walesiak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 • Meyer B., Kształtowanie wizerunku regionu turystycznego jako element tworzenia przewagi konkurencyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 720-728.
 • Meyer B., Wykorzystanie imprez masowych w procesie kreowania wizerunku regionu na przykładzie The Tall Ships' Races w Szczecinie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 289-298.
 • Michałowski A., Wartościowanie usług środowiska na potrzeby programowania rozwoju lokalnego, [w:] Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, red. T. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Middleton V.T.C., Marketing tourism destination, [w:] Encyclopedia of Tourism, red. J. Jafari, Routledge, New York 2000.
 • Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
 • Middleton V.T.C., Hawkins R., Sustainable Tourism. A Marketing Perspective, Butterworth-Heinemann, Oxford 1998.
 • Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987.
 • Mika S., Wstęp do psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1975.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 • Milewski D., Rola markowych produktów turystycznych w kształtowaniu marki regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Szczecin 2005, s. 728-734.
 • Milgrom P., Roberts J., Predation, reputation and entry deterrence, "Journal of Economic Theory" 1982, vol. 27, no. 2, s. 280-312.
 • Milman A., Pizam A., The role of awareness and familiarity with a destination: The Central Florida case, "Journal of Travel Research" 1995, vol. 33, no. 1, s. 21-27.
 • Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 • Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining principle of who and what really counts, "Academy of Management Review" 1997, vol. 22, no. 4, s. 853-886.
 • Mitręga M., Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketingu relacji na rynku B2B, "Marketing i Rynek" 2008, nr 3, s. 13-19.
 • Morawczyński R., Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle stopniowego umiędzynarodowienia, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 7/8, s. 65-82.
 • Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Monografie i Opracowania nr 174, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 • Morgan N., Pritchard A., Piggot R., Destination branding and the role of the stakeholders: The case of New Zealand, "Journal of Vacation Marketing" 2003, vol. 9, no. 3, s. 285-299.
 • Morgan N., Pritchard A., Pride R., Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, Elsevier, London 2004.
 • Moszkowicz K., Zasobowy model formułowania strategii przedsiebiorstwa a procesy innowacyjne, Prace
 • Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1025, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 229-233.
 • Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 • Mruk H., Rutkowski K., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994.
 • Mundt J., The branding of myths and the myths of branding, "Tourism" 2002, vol. 50, no. 4, s. 339-348.
 • Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Mynarski S., Przesłanki badań rynkowych i marketingowych, "Marketing i Rynek" 1998, nr 12, s. 2-8.
 • Nadeau J., Heslop L., O'Reilly N., Luk P., Destination as a country image context, "Annals of Tourism Research" 2008, vol. 35, no. 1, s. 84-106.
 • Naidoo P., Ramseook-Munhurrun P., Seetaram A.K., Marketing the hotel sector in economic crisis evidence from Mauritius, "Global Journal of Business Research" 2011, vol. 5, no. 2, s. 1-13.
 • Narodowa strategia rozwoju regionalnego 2007-2013, MRR, Warszawa 2005, www.nsrr.gov.pl.
 • Narodowe strategiczne ramy odniesienia na lata 2007-2013, MRR, Warszawa 2006, www.nsrr.gov.pl.
 • Narodowy plan rozwoju na lata 2007-2013, RM, Warszawa 2005, www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 • Nash D., The Study of Tourism. Anthropological and Sociological Beginnings, Elsevier, Amsterdam 2007.
 • Naturalistic Decision Making, red. C.E. Zsambok, G. Klein, L. Erlbaum Ass., Mahawah, NJ, 1997.
 • Nawrocka E., Cykl życia wizerunku obszaru recepcji turystycznej jako narzędzie budowania jego konkurencyjności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 50, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 294-303.
 • Nawrocka E., Determinanty tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych obszaru, [w:] Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Niechorze 2004, s. 362-363.
 • Nawrocka E., Internacjonalizacja wizerunku obszaru a jego konkurencyjność na rynku turystycznym, [w:] Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, t. 2, red. T. Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • Nawrocka E., Kierunki rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce w świetle współczesnych teorii wzrostu gospodarczego i rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 627, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 25-40.
 • Nawrocka E., Międzynarodowy transfer wizerunku destynacji turystycznej przejawem globalizacji rynku turystycznego, [w:] Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach gospodarki światowej. Wybrane problemy, t. 1, red. T. Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Nawrocka E., Rozbieżności w kształtowaniu wizerunku marki obszaru recepcji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 551, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 297-304.
 • Nawrocka E., Rozwój międzynarodowych systemów hotelowych w dobie globalizacji, [w:] Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
 • Nawrocka E., Rozwój turystyki i rozwój zrównoważony, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 140, Ekonomia nr 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 87-100.
 • Nawrocka E., Wizerunek miejsca recepcji turystycznej w perspektywie ekonomicznej (nowe podejście), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 438-446.
 • Nawrocka E., Oparka S., Hotel w XX wieku, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2007.
 • Nawrot Ł., Uwarunkowania rozwoju inwestycji turystycznych w gminie, [w:] Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, Zeszyty Naukowe nr 53 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 173-184.
 • Needham M.D., Rollins R.B., Interest groups standards for recreation and tourism impacts at ski areas in the summer, "Tourism Management" 2005, vol. 26, no. 1, s. 1-13.
 • Newsom D., Scott A., Vanslyke T.J., This is Public Relations. The Realities of Public Relations, Wadsworth, Belmont 1989.
 • Niemczyk A., Internet jako nowoczesne medium na współczesnym rynku turystycznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 567-573.
 • Niemczyk A., Seweryn R., Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa), Zeszyty Naukowe SGH nr 35, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012, s. 92-105.
 • Niemczyk A., Seweryn R., Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie), [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań 2008.
 • Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace Habilitacyjne nr 24, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 • Niezgoda A., Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 697, Ekonomiczne Problemy Usług nr 82, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 11-25.
 • Niezgoda A., Markiewicz E., Znaczenie promocji w kształtowaniu wizerunku gmin turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s.735-747.
 • Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 • Nogalski B., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004.
 • Nojszewska E., Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa 1998.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Noordman T.B.J., Culture in the City Marketing, Elsevier, The Hague 2004.
 • North D.C., Institutions. Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa 1996.
 • "Nowa gospodarka" i stare problemy, red. G. Kołodko, M. Piątkowski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2002.
 • Nowacki R., Marketing a strategie rozwoju polskich gmin, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 331-337.
 • Nowak M., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminie na przykładzie gmin województwa łódzkiego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3 (1203), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 431-439.
 • Nowakowska A., Turystyka a proces globalizacji, [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 • O'Reilly T., What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.
 • Obiekty Hi-Tech, "Rynek Turystyczny" 2011, nr 1, s. 27.
 • Odziemczyk M., Kluczowe czynniki sukcesu w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych do Małopolski, www.malopolskie.pl.
 • Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
 • Olins W., Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004.
 • Olins W., The Corporate Personality: An Inquiry into the Nature of Corporate Identity, Thames and Hudson, London 1978.
 • Oliver S., Strategia public relations, PWE, Warszawa 2005.
 • Oliver T., Jenkins T., Integrated tourism in Europe's rural destinations, [w:] Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness, red. E. Jones, C. Haven-Tang, CABI, Wallingford 2005.
 • Olszewska J., Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, "Marketing i Rynek" 2000, nr 11, s. 12-18.
 • Ooi C.-S., Poetics and politics of destination branding: Denmark, "Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism" 2004, vol. 4, no. 2, s. 107-128.
 • Oppermann M., Convention cities - images and changing fortunes, "Journal of Tourism Studies" 1996, vol. 7, no. 1, s. 10-19.
 • Oppermann M., Convention destination images: Analysis of association meeting planners' perceptions, "Tourism Management" 1996, vol. 17, no. 3, s. 175-182.
 • Osborne D., Gaebler T., Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Addison-Wesley, Reading, MA, 1992.
 • Osborne S.P., The (new) public governance: A suitable case for treatment?, [w:] The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, red. S.P. Osborne, Routledge, London 2010.
 • Osgood C.E., The Measurement of Mining, University of Illinois Press, Chicago 1957, http://etd.ohiolink.edu.
 • Ostalecka A., Przegląd głównych teorii kryzysów finansowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 997, Zarządzanie i Marketing 26, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 128-137.
 • Pabian A., Obszar i hierarchia działań integracyjnych w sferze promocji, "Marketing i Rynek" 2009, nr 4, s. 2-6.
 • Page S., Hall C.M., Managing Urban Tourism, Pearson Education, Edinburgh 2003.
 • Page S.J., Connell J., Tourism: A Modern Synthesis, Cengage Learning Business, Andover 2009.
 • Palmer R., Lingreen A., Vanhamme J., Relationship marketing: Schools of thought and future research directions, "Marketing Intelligence & Planning" 2005, vol. 23, no. 3, s. 313-330.
 • Panasiuk A., Marka turystyczna. Założenia metodyczne, [w:] Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Pancer-Cybulska E., Społeczna odpowiedzialność terytorium w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 211, Ekonomia 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 11-28.
 • Pankau E., Zielenkiewicz M., Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego, [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Park C.W., Strategic brand concept image management, "Journal of Marketing", vol. 50, no. 4, s. 135-145.
 • Parker K., Sponsorship - the research contribution, "European Journal of Marketing" 1991, vol. 25, no. 11, s. 22-30.
 • Pavlovic K., The evolution and transformation of a tourism destination network: The Waitomo Caves, New Zealand, "Tourism Management" 2003, vol. 24, no. 2, s. 203-216.
 • Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008.
 • Payne J.W., Bettman J.R., Coupey E., Johnson E.J., A constrictive process view of decision making: Multiple strategies in judgment and choice, "Acta Psychologica" 1992, no. 80, s. 107-142.
 • Penc J., Rynkowy wizerunek firmy, "Marketing Serwis" 1998, nr 4, s. 4-9.
 • Perechuda K., Nawrocka E., Założenia budowy i funkcjonowania organizacji sieciowej w turystyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1141, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 139-144.
 • Peter J.P., Olson C.O., Consumer Behavior and Marketing Strategy, McGraw-Hill, Boston 1999.
 • Phelps A., Holiday destination image, "Tourism Management" 1986, vol. 7, no. 3, s. 168-180.
 • Phelps E.S., Hoon H.T., Kanaginis G., Zoenga G., Structural Slumps: The Modern Equilibrium Theory of Unemployment, Interest and Assets, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1994.
 • Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003.
 • Piątkowska M., Marka i wizerunek jednostki terytorialnej - koncepcja i uwarunkowania, "Marketing i Rynek" 2010, nr 1, s. 13-17.
 • Piątkowski B., Rola państwa w transformującej się gospodarce w neoklasycznej teorii instytucji, [w:] dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, red. U. Zagóra-Jonszta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Picton D., Broderick A., Integrated Marketing Communications, Prentice Hall, New York 2005.
 • Piekarz H., Marszałek A., Kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa jako przedmiot analizy strategicznej, [w:] Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Pietrzyk I., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, [w:] Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, red. R. Broszkiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 • Pike S., Destination brand positions of a competitive set of near-home destinations, "Tourism Management" 2009, vol. 30, no. 6, s. 857-866.
 • Pike S., Destination decision sets. A longitudinal comparison of stated destination preferences and actual travel, "Journal of Vacation Marketing" 2006, vol. 12, no. 4, s. 319-328.
 • Pike S., Destination image analysis - a review of 142 papers from 1973 to 2000, "Tourism Management" 2002, vol. 23, no. 5, s. 541-549.
 • Pine B.J. II, Gilmore J.H., The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 • Piskorz Z., Piskorz J., Przedsiębiorcy i kierownicy - podobni czy różni, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 863, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 596-605.
 • Pitta D.A., Fowler D., Online consumer communities and their value to new product developers, "Journal of Product & Brand Management" 2005, vol. 14, no. 5, s. 283-291.
 • Płowiec U., Kształtowanie gospodarki i społeczeństwa odpowiadających cywilizacji wiedzy, [w:] Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, red. U. Płowiec, PWE, Warszawa 2010.
 • Płowiec U., Teoretyczne podstawy rozwoju gospodarki i społeczeństwa wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Pogonowska B., Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1996.
 • Polak E., Czynniki kryzysogenne w gospodarce globalnej oraz ich konsekwencje polityczne, [w:] Ekonomia i polityka w kryzysie, red. M. Guzek, Uczelnia Łazarskiego, ISP PAN, Warszawa 2012.
 • Polak K., Od produktu do znaczeń, "Marketing w Praktyce" 2006, nr 12, s. 38-41.
 • Polowczyk J., Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha, "Ekonomista" 2010, nr 4, s. 493-522.
 • Polskie miasta biją się o reżyserów, http://wiadomosci.dziennik.pl.
 • Poon A., The future of travel agents, part 3, "Travel and Tourism Analyst" 2001, s. 57-80.
 • Popkorn F., Marigold L., Clicking: 17 Trends That Drive Your Business and Your Life, HarperBusiness, New York 1997.
 • Porter M.E., Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 • Poskrobko B., Wiedza i gospodarka oparta na wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 • Prebesen N., Exploring tourists' image of a distant destination, "Tourism Management" 2007, vol. 28, no. 3, s. 747-756.
 • Prentice R., Tourist familiarity and imagery, "Annals of Tourism Research" 2004, vol. 31, no. 4, s. 923-945.
 • Prokop J., Baranowska-Prokop E., Asymetria informacji a transakcje wiązane, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 7/8, s. 9-25.
 • Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, red. J. Walasek, POT, Warszawa 2005.
 • Prylińska M., Wizerunek turystyczny Polski w krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006 (maszynopis pracy doktorskiej).
 • Przecławski K., Człowiek a turystyka, Albis, Kraków 1997.
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002.
 • Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, red. M. Bednarczyk, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Przybyszewska-Gudelis R., Strategia rozwoju regionalnego w turystyce: jej miejsce wśród terytorialnych planów strategicznych, "Problemy Turystyki" 1998, nr 3/4, s.157-164.
 • Przyszłość Europy - wyzwania globalne, wybory strategiczne, red. A. Kukliński, K. Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2006.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1978.
 • Putnam R.D., Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995.
 • Qi G., Yang X., Dynamic cooperation design of supply chain based on reputation, [w:] Challenges in Information Technology Management, red. M.-Ch. Chan, R. Cheung, J.N.K. Liu, Proceedings of the International Conference, Hong Kong, 3-5 January 2007.
 • Qu H., Kim L.H., Im H.H., A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image, "Tourism Management" 2011, vol. 32, no. 3, s. 465-476.
 • Rachocka J., Globalizacja konsumpcji, [w:] Globalizacja gospodarki, red. P. Deszczyński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
 • Racjonalność jako problem nauk społecznych, red. E. Chmielecka, Wydawnictwo SGPiS, Warszawa 1990.
 • Rajca L., Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państw Europy Zachodniej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009, nr 2, s. 72-87.
 • Rak G., Pstrocka-Rak M., Wieżowce w winnicach. Cykl życiowy nadmorskiej destynacji turystycznej na przykładzie Benidormu, "Studia Regionalne i Lokalne" 2011, nr 3, s. 26-58.
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Raport z badań TNS OBOP dla DEMO Effective Lauching, Program badawczy dla miasta Gdańsk, Gdańsk 2008.
 • Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011 (dokument przyjęty przez Radę Ministrów), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2013.
 • Reflections on International Tourism: Developments in Urban and Rural Tourism, red. M. Robinson, R. Sharpley, N. Evans, P. Long, J. Swarbrooke, Education Publishers, Sunderland 2000.
 • Reich A.Z., Positioning of Tourist Destinations, Sagamore Publ., Champaign, IL, 1999.
 • Reimer G.D., Packing dreams: Canadian tour operators at work, "Annals of Tourism Research" 1990, vol. 17, no. 4, s. 501-512.
 • Richards S.W., An empirical assessment of ecotourism destination image of the Central Balkan National Park in Bulgaria, School of the Ohio State University, 2006, http://etd.ohiolink.edu.
 • Riley R., Baker D., Gil S.M., Doren C.S., Movie-induced tourism, "Annals of Tourism Research" 1998, vol. 25, no. 4, s. 919-935.
 • Rindova V., Fombrun C.J., The eye of the beholder: The role of corporate reputation in defining organizational identity, [w:] Identity in Organization: Developing Theory through Conversation, red. D. Whetten, P. Godfrey, Sage, Thousand Oaks, CA, 1998.
 • Ritchie B.W., Zins M., Culture as determinant of the attractiveness of a tourism region, "Annals of Tourism Research" 1978, vol. 5, no. 2, s. 252-267.
 • Ritchie J.R.B., Crouch G.I., The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective, CABI, London 2005.
 • Ritchie J.R.B., Crouch G.I., The competitive destination: A sustainable perspective, "Tourism Management" 2000, vol. 21, no. 1, s. 1-7.
 • Rittichainuwat B.N., Qu H., Brown T.J., Thailand's international travel image: Mostly favorable, "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly" 2001, vol. 42, no. 2, s. 82-95.
 • Roehl W.S., Travel agent attitudes toward China after Tienanmen Square, "Journal of Travel Research" 1990, vol. 29, no. 2, s. 16-22.
 • Romanow Z.B., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997.
 • Romanowska M., Dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do jego zasobów, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Ross G.F., Ideal and actual images of backpacker visitors to Northern Australia, "Journal of Travel Research" 1993, vol. 32, no. 3, s. 54-57.
 • Rószkiewicz M., Wokół paradygmatu behawioralnego zachowań ekonomicznych, "Marketing i Rynek" 2006, nr 9, s. 2-7.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.09.2001 r. w sprawie określenia wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki" (DzU 2001 nr 105 poz. 1141).
 • Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Białosiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 • Rudolf W., Możliwości wykorzystania koncepcji governance w zarządzaniu publicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 659, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 229-242.
 • Rudolf W., Partnerstwo podstawą marketingu regionu, [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010.
 • Rumianowska I., Warunki funkcjonowania konkurencji rynkowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 805, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 161-174.
 • Rumpel P., Siwek T., Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, "Przegląd Geograficzny" 2006, t. 78, z. 2, s. 191-205.
 • Ryan C., Equity, management, power sharing and sustainability - issues of the "new tourism", "Tourism Management" 2002, vol. 23, no. 1, s. 17-26.
 • Ryan C., Cove J., Structuring destination image: A qualitative approach, "Journal of Travel Research" 2007, vol. 44, no. 2, s. 143-150.
 • Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 • Rzemieniak M., Wawer M., Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 553-567.
 • Sagan A., Antropologiczne podejścia w badaniach marketingowych, cz. 1, "Marketing i Rynek" 1999, nr 3, s. 2-5.
 • Sagan A., Teoretyczne podstawy marketingu - 50 lat poszukiwań, "Marketing i Rynek" 2005, nr 7, s. 2-8.
 • Sahin S., Baloglu S., Brand personality and destination image of Istanbul, "Anatolia. An International Journal of Tourism and Hospitality Research" 2011, vol. 22, no. 1, s. 69-88.
 • Sainaghi R., From contents to process: Versus a dynamic destination management model (DDMM), "Tourism Management" 2006, vol. 27, no. 5, s. 1053-1063.
 • Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 • San Martín H., Rodríguez del Bosque I.A., Exploring the cognitive-affective nature of destination image and the role of psychological factors in its formation, "Tourism Management" 2008, vol. 29, no. 2, s. 263-277.
 • Santelli A.J. Jr, Sikkenga J., Sivico R.A., Pates S., Zuniga G., The Free Person and the Free Economy, Lexington Books, Oxford 2002.
 • Saraniemi S., Ahonen M., Destination Branding from Corporate Branding Perspective, Proceedings of Conference on Corporate Communication, June 6th-9th, Wroxton, England, 2008.
 • Sautter E.T., Leisen B., Managing stakeholders. A tourism planning model, "Annals of Tourism Research" 1999, vol. 26, no. 2, s. 312-328.
 • Schmidt C., The Quest for Identity, Casell, London 1995.
 • Schmoll G.A., Tourism Promotion, Tourism International Press, London 1977.
 • Schroeder T., The relationship of residents' image of their state as a tourist destination and their support for tourism, "Journal of Travel Research" 1996, vol. 34, no. 4, s. 71-73.
 • Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Scott A.J., Technopolis. High-Technology Industry and Regional Development in Southern California, University of California Press, Berkeley 1993.
 • Searle J.R., Umysł - język - społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, Wydawnictwo WAB, Warszawa 1999.
 • Seaton A.V., Destination Marketing, [w:] Marketing tourism products, red. A.V. Seaton, M.M. Bennett, Business Press, London 1996.
 • Seaton A.V., Bennett M.M., Marketing Tourism Products, Thomson Business Press, London 1997.
 • Selame E., Selame J., Developing a Corporate Identity: How to Stand Out in the Crowd, John Wiley, New York 1975.
 • Shackleford P., Sustainable tourism in the post Rio context: Principles and programmes, [w:] World Conference on Sustainable Tourism, Lanzarote 1995.
 • Shapley R., Telfer D.J., Tourism and Development, Channel View Publications, Clevedon 2002.
 • Sheehan L.R., Ritchie J.R.B., Destination stakeholders. Exploring identity and salience, "Annals of Tourism Research" 2005, vol. 32, no. 3, s. 711-734.
 • Siemiński W., Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Polsce, "Człowiek i Środowisko" 1999, t. 23, nr 1, s. 79-92.
 • Silvermann E.K., Tourism in the Sepik River of Papua New Guinea: Favoring the local over the global, [w:] Local Perspectives on Global Tourism in South East Asia and the Pacific Region, red. H. Dahles, T. van Meijl, "Pacific Tourism Review" 2000, vol. 4, no. 2/3 (special issue), s. 105-119.
 • Simon H.A., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa 1976.
 • Simon H.A., Rationality in psychology and economics, [w:] Rational Choice. The Contrast between Economics and Psychology, red. R.M. Hogarth, M.W. Reder, University of Chicago Press, Chicago 1986, s. 25-40.
 • Simon H.A., Tajemniczy mistrzowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Sirakaya E., Sonmez S.F., Choi H.S., Do destination images really matter? Predicting destination choices of student travelers, "Journal of Vacation Marketing" 2001, vol. 7, no. 2, s. 125-142.
 • Sirgy M.J., Su C., Destination image, self-congruity, and travel behavior: Toward an integrative model, "Journal of Travel Research" 2000, vol. 38, no. 5, s. 340-352.
 • Skrzypiec R., Mapy lokalnego uczestnictwa obywatelskiego w Polsce, [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004.
 • Słodczyk J., Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 • Smalec A., Rola wydarzeń marketingowych w kreowaniu marki regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 351-356.
 • Smallbone D., Partnership in economic development: The case of UK local enterprise agencies, "Policy Studies Review" 1991, vol. 10, no. 2/3, s. 87-98.
 • Smeral E., The impact of the financial and economic crisis on European tourism, "Journal of Travel Research" 2009, vol. 48, no. 1, s. 3-13.
 • Smith A., Reimaging the city: The value of sport initiatives, "Annals of Tourism Research" 2005, vol. 32, no. 1, s. 217-236.
 • Smith V.A., Hosts and guests: The anthropology of tourism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1989.
 • Smith V.L., Rationality in Economics: Constructivist and Ecological Form, Cambridge University Press, New York 2008.
 • Sobiecki R., Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.
 • Solove D.J., The Future of Reputation. Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet, Yale University Press, London 2007.
 • Song H., Shanshan L., Impact of the financial and economic crisis on tourism in Asia, "Journal of Travel Research" 2010, vol. 49, no. 1, s. 16-30.
 • Sopińska A., Ewolucja zarządzania strategicznego w kontekście narastającej niepewności otoczenia, [w:] Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
 • Sozański T., Sieć społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 28-36.
 • Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, red. G. Wrzeszcz-Kamińska, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.
 • Spychalski G., Implikacje światowego kryzysu gospodarczego dla procesów rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego obszarów wiejskich, [w:] Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, red. W. Kamińska, K. Heffner, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2010.
 • Stabler M.J., The image of destination regions: Theoretical and empirical aspects, [w:] Marketing in the Tourism Industry - the Promotion of Destination Regions, red. B. Goodall, G. Ashworth, Routledge, London 1988.
 • Stacewicz J., Ekonomia na rozdrożu, Ossolineum, PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 • Stachowicz J., Knop L., Kapitał przedsiębiorczy jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 11-22.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 • Stankiewicz W. Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.
 • Stanowicka-Traczyk A., Bariery w budowaniu tożsamości miasta, "Marketing i Rynek" 2007, nr 4, s. 14-19.
 • Stanowicka-Traczyk A., Determinanty wizerunku miasta, "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 10, s. 5-15.
 • Stanowicka-Traczyk A., Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 3, s. 53-70.
 • Stanowicka-Traczyk A., Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2008.
 • Stefańska M., Stefański R., Wykorzystanie analizy luki jako metody wspierającej planowanie strategii marketingowej, "Marketing i Rynek" 2007 nr 12, s. 16-22.
 • Sternberg E., The defects of stakeholder theory, "Corporate Governance: An International Review" 1997, vol. 5, no. 1, s. 3-10.
 • Stewart J., Walsh K., Change in the management of public services, "Public Administration", 1992, vol. 70, no. 4, s. 499-518.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja. Szokująca prawda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Stiglitz J.E., Imperfect information in the product market, [w:] Handbook of Industrial Organization, red. R. Schmalensee, R. Willing, North-Holland Press, Amsterdam 1989.
 • Stiglitz J.E., Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii (część pierwsza), "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3, s. 78-107.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Feldberg, Warszawa 2001.
 • Strategia rozwoju kraju na lata 2007-2015, RM, Warszawa 2008, www.mrr.gov.pl.
 • Strategia rozwoju kraju na lata 2007-2015, aktualizacja, RM, Warszawa 2009, www.mrr.gov.pl.
 • Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2004.
 • Strobl A., Entrepreneurial reputation in destination networks, "Annals of Tourism Research" 2013, vol. 40, no. 1, s. 59-82.
 • Strzyżewska M., Krajowy system funkcjonowania biznesu a internacjonalizacja firm, [w:] Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
 • Sullivan P.H., Profiting from intellectual capital, "Journal of Knowledge Management" 1999, vol. 3, no. 2, s. 132-143.
 • Sumień T., Marketing obszarowy miast, gmin, regionów - ważny instrument rozwoju zrównoważonego, "Człowiek i Środowisko" 1997, t. 21, nr 2, s. 123-137.
 • Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku nr 2, Białystok 2003, s. 28-46.
 • Surdej A., Problemy instytucjonalizacji zarządzania gospodarką europejską w pracach nad Konstytucją Unii Europejskiej, 2009, http://www.euro-limes.ae.krakow.pl.
 • Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, Analytical Report Wave 2, The Gallup Organization, http://ec.europa.eu.
 • Swarbrooke J., Horner S., Business Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
 • Sydow J., Understanding the constitution of interorganizational trust, [w:] Trust within and between Organizations, red. C. Lane, R. Bachmann, Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Sznajder A., Marketing w epoce nowej gospodarki, [w:] Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa 2002.
 • Szpringer W., Teoria i polityka konkurencji - przegląd zagadnień, "Ekonomista" 1992 nr 4, s. 551-562.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Sztandera M., Haracz za "Lato z jedynką", "Gazeta Wyborcza" z 23 lipca 2005.
 • Sztemberg-Lewandowska M., Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 • Sztucki T., Promocja - sztuka pozyskiwania nabywców, Placet, Warszawa 1999.
 • Sztyber W.B., Uwarunkowania prawa wartości a ceny, "Ekonomista" 1989, nr 5/6, s. 869-883.
 • Szumilak J., Zasady marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów, "Ekonomista" 2001, nr 5, s. 673-685.
 • Szwajca D., Jak zmienić wizerunek miasta, "Marketing i Rynek" 2009, nr 2, s. 21-26.
 • Szymański W., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2002.
 • Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 • Szyszka A., Zachowania inwestora a teoria rynku kapitałowego, "Ekonomista" 2004, nr 3, s. 379-400.
 • Śliwa K.R., O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2001.
 • Śliwińska K., Marketingowa strategia produktu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994.
 • Śliz J., Żymańczyk M., Jak promują się polskie miasta, "Marketing i Rynek" 2008, nr 10, s. 20-31.
 • Śmiłowski E., Zmiany w percepcji i wizerunku polskiego sektora bankowego, referat wygłoszony podczas Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, Pentor, Warszawa 2009.
 • Śniadek J., Majchrzak K., Marketing miejski i jego rola w kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku, red. S. Bosiacki, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2008.
 • Światowiec J., Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych, "Marketing i Rynek" 2006, nr 2, s. 8-14.
 • Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 • Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Tabaszewska E., Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 • Tapachai N., Waryszak R., An examination of the role of beneficial image in tourist destination election, "Journal of Travel Research" 2000, vol. 39, no. 1, s. 37-44.
 • Tapscott D., Williams A., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Tarschys D., Reinventing Cohesion. The Future of European Structural Policy, report no. 17, Swedish Institute for European Policy Studies 2003, www.sieps.se/pdf/Publicationer/200317.pdf.
 • Tasci A.D.A., Assessment of factors influencing destination image using a multiple regression model, "Tourism Review" 2007, vol. 62, no. 2, s. 23-30.
 • Tasci A.D.A., Social distance: The missing link in the loop of movies, destination image and tourist behavior, "Journal of Travel Research" 2009, vol. 47, no. 4, s. 494-507.
 • Tasci A.D.A., Gartner W.C., Destination image and its functional relationships, "Journal of Travel Research" 2007, vol. 45, no. 4, s. 413-425.
 • Tasci A.D.A., Kozak M., Destination brands vs. destination images. Do we know what we mean?, "Journal of Vacation Marketing" 2006, vol. 12, no. 4, s. 299-317.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, no. 7, s. 509-533.
 • Telisman-Kosuta N., Tourism destination image, [w:] Tourism Marketing and Management, red. S.F. Witt, L. Moutinho, Prentice Hall, Cambrigde 1989.
 • Terpstra V., Sarathy R., Internatinal Marketing, The Dryden Press, Fort Worth 1991.
 • The Structure and Dynamics of Networks, red. M. Newman, A.L. Barabasi, D.J. Watts, Princeton University Press, New York 2006.
 • The Tourism Area Life Cycle, vol. 1, red. R.W. Butler, Channel View, Clevedon 2006.
 • Thomson A.A., Strickland A.J., Strategy Formulation and Implementation, Irwin, Boston 1992.
 • Toczyski W., Lendzion J., Lekcja z upadku Programu Inicjatyw Lokalnych w gminie Wicko, [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnictwo ISP, Warszawa 2007.
 • Tool M.R., Essays in Social Value Theory, M.E. Sharpe, New York 1986.
 • TOP promocji polskich miast i regionów w opinii szefów biur promocji, raport z badania, Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, 2010, www.bestplaceinstitut.org.
 • Tourism in 21st Century, red. J. Moscardo, B. Faulkner, E. Laws, Continuum, London 2000.
 • Tourism Market Trends. Europe - 1985-1995, Report for Thirtieth Meeting WTO Commission for Europe, WTO, Tel Aviv, 10.06.1996.
 • Tourism Marketing. A Collaborative Approach, red. A. Fyall, B. Garrod, Channel View, Clevedon 2004.
 • Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa - modele i doświadczenia, red. M. Moszkowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 • Tribe J., Snaith T., From SERVQUAL to HOLAST: Holiday satisfaction in Varadero, Cuba, "Tourism Management" 1998, vol. 19, no. 1, s. 25-34.
 • Tversky A., Kahneman D., Availability: A heuristic for judging frequency and probability, "Cognitive Psychology" 1973, no. 5, s. 207-232.
 • Tyc W., Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 • Um S., Crompton J., The roles of image and perceived constraints at different stages in the tourist's destination decision process, [w:] Consumer behavior in travel and tourism, red. A. Pizam, Y. Mansfeld, The Haworth Hospitality Press, New York 1999.
 • Urbaniak M., Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 • Urry J., Spojrzenie turysty, PWE, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU 1998 nr 91, poz. 578).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 1998, nr 91, poz. 576).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o POT (DzU 2000, nr 22, poz. 273 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. DzU 2003 nr 119, poz. 1117, z późn. zm.).
 • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU 2010 nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU 2005 nr 10, poz. 68 oraz DzU 2008 nr 171, poz. 1056 i nr 216, poz. 1368)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. DzU 2010 nr 19, poz. 100, z późn. zm.).
 • Van der Zender P., The Facilitating University, Proefschrift Technische Universiteit Delft, Delft 2009.
 • Van Raaij W., Francken D.A., Vacation decision, activities and satisfaction, "Annals of Tourism Research" 1984, vol. 11, no. 1, s. 101-112.
 • Vanhove N., A comparative analysis of competition models for tourism destinations, [w:] Progress in Tourism Marketing, red. M. Kozak, L. Andreu, Elsevier, Oxford 2006.
 • Vanhove N., The Economics of Tourism Destinations, Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
 • Varian H.R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 1978.
 • Verlegh P.W.J., Steenkamp J.B.E.M., A review of meta-analysis of country of origin research, "Journal of Economic Psychology" 1999, vol. 20, no. 5, s. 521-546.
 • Vidaver-Cohen D., Reputation beyond the rankings: A conceptual framework for business school research, "Corporate Reputation Review", vol. 10, no. 4, s. 278-304.
 • Waddock S., Andriof J., Unfolding stakeholder engagement, [w:] Unfolding Stakeholder Thinking. Theory, Responsibility and Engagement, red. J. Andriof, S. Waddock, B. Husted, S. Rahman, Greenleaf Publ., Sheffield 2002.
 • Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 • Wartość w naukach ekonomicznych, red. H. Zadora, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 • Wąsowicz-Zaborek E., Jak zbudować markę regionu?, "Rynek Turystyczny" 2007, nr 2, s. 28-30.
 • We Włoszech kwitnie turystyka filmowa, "Gazeta Prawna" z 7 października 2011, http://serwisy.gazetaprawna.pl.
 • Weizsäcker C.C. von, Barriers to Entry, Springer-Verlag, New York 1980.
 • Wei Y.-K., Corporate image as collect ethos: A poststructuralist approach, "Corporate Communications" 2002, vol. 7, no. 4, s. 269-278.
 • Weigelt K., Camerer C., Reputation and corporate strategy: A review of recent theory and applications, "Strategic Management Journal" 1988, vol. 9, no. 5, s. 443-454.
 • Węgrzyn G. Gospodarka oparta na wiedzy i usługach - na przykładzie krajów Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 • Wieloletnie korzyści z euro, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2011, nr 16, s. 46.
 • Wiktor J.W., Tożsamość i wizerunek - wyznaczniki roli przedsiębiorstwa w procesie komunikacji marketingowej, [w:] Marketing u progu XXI wieku, red. A. Czubała, J.W. Wiktor, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 • Wilde S., Cox C., Linking destination competitiveness and destination development: Findings from a mature Australian tourism destination, [w:] Competition in Tourism: Business and Destination Perspectives, Travel and Tourism Research Association (TTRA), Helsinki 2008, s. 467-478.
 • Williams J., Lawson R., Community issues and resident opinions of tourism, "Annals of Tourism Research" 2001, vol. 28, no. 2, s. 269-290.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Williamson O.E., Calculativeness, trust and economic organization, "Journal of Law and Economics" 1993, vol. 36, s. 453-486.
 • Williamson O.E., The new institutional economics: Taking stock, looping ahead, "Journal of Economic Literature" 2000, vol. XXXVIII, s. 595-613.
 • Winpenny J.T., Wartość środowiska, PWE, Warszawa 1995.
 • Witek-Hajduk M.K., Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001.
 • Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.
 • Włodarczyk B., Przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012.
 • Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, PWN, Warszawa 1997.
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012.
 • Wojciechowski E., Wojciechowski M., Czynnik polityczny i administracyjny w zarządzaniu publicznym, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 514-522.
 • Wojcik K., Public relations od A do Z, Placet, Warszawa 1997.
 • Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa 2002.
 • Wojewódzka A., Aktywność wyborcza mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 348-355.
 • Wojtczuk-Turek A., Osobowościowe predykaty zaangażowania pracowników - analizy empiryczne, "Organizacja i Kierowanie" 2010, nr 2, s. 21-40.
 • Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, "Ekonomista" 2001, nr 1, s. 9-40.
 • Wood L., Market power and its measurement, "European Journal of Marketing" 1999, vol. 33, no. 5, s. 612-633.
 • Woodside A.G., Sherrell D., Traveler evoked, inept and inert sets of vacation destinations, "Journal of Travel Research" 1977, vol. 16, no. 1, s. 14-18.
 • Wrona S., Pojęcie marki w literaturze i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1110, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 84-94.
 • Wrzeszcz-Kamińska G., Grupy interesu w okresie transformacji w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1131, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 59-72.
 • Wrzosek W., Asymetria informacji, "Marketing i Rynek" 2000, nr 8/9, s. 2-7.
 • Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Współczesne teorie ekonomiczne, red. M. Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 • www.gfkamerica.com.
 • www.tur-info.pl.
 • www2.unwto.org.
 • www.intur.com.pl.
 • Wysocka S., Włochy. Kurort Cortina d'Ampezzo okrył się złą sławą, http://wyborcza.pl.
 • Yasin N.M., Noor M.N., Mohamad O., Does image of country-of-origin matter to brand equity?, "Journal of Product & Brand Management" 2007, vol. 17, no. 1, s. 38-48.
 • Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 1996.
 • Yoo J.J.E., Chon K.S., Factors affecting convention participation decision-making: Developing a measurement scale, "Journal of Travel Research" 2008, vol. 47, no. 1, s. 113-122.
 • Zachariasz I., Nelicki A., Skuteczność planowania przestrzennego na poziomie lokalnym a partycypacja społeczna, "Zarządzanie Publiczne" 2008, nr 2, s. 97-107.
 • Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, red. M. Malinowska, B. Kucharska, PWE, Warszawa 2010.
 • Zajadacz A., Śniadek J., Cykl życia obszaru turystycznego - studium przypadku regionu leszczyńskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 1029-1041.
 • Zalech M., Godlewski G., Wizerunek miasta czynnikiem przewagi konkurencyjnej na rynku turystycznym, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI, red. B. Raszka, S. Bosiacki, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2006.
 • Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 • Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008.
 • Zawistowska H., Rola regionów w realizacji "Agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
 • Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii "Ekonomista" 2003, nr 6, s. 795-824.
 • Zemler Z., Public relations, zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1992.
 • Zhang H.Q., Leung V., Qu H., A refined model of factors affecting convention participation decision-making, "Tourism Management" 2007, vol. 28, no. 4, s. 1123-1127.
 • Zhou T., Lu Y.Y., The role of third party trust mechanisms under C2C environment in China, [w:] Challenges in Information Technology Management, red. M.-Ch. Chan, R. Cheung, J.N.K. Liu, World Scientific Publ., Singapore 2008.
 • Ziemiecki J., Żukrowska K., Konkurencja a transformacja w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 • Ziewiec G., Idee globalizacji. Perspektywa J.E. Stiglitza, "Ekonomista" 2009, nr 5, s. 629-646.
 • Zięba E., Technologia informacyjno-komunikacyjna w zarządzaniu wiedzą niejawną w organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1121, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 209-225.
 • Zintegrowana strategia rozwoju obszarów wiejskich Regionu Kozła, Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, Babimost 2006.
 • Ziółkowski R., Współpraca przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polski Północno-Wschodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 701, Ekonomiczne Problemy Usług nr 86, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 373-386.
 • Zmyślony P., Potrzeba przywództwa w rozwoju partnerstwa na rzecz zarządzania rozwojem polskich regionów turystycznych, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Jaremen Press, Jelenia Góra 2006.
 • Zmyślony P., Samorząd terytorialny jako przywódca w regionie turystycznym, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku, red. B. Raszka, S. Bosiacki, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Zorska A., Ku globalizacji?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Żabińska T., Marketing w rozwoju turystyki w regionach przygranicznych. Podejście relacyjne, [w:] Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1000, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 130-140.
 • Żabińska T., Orientacja marketingowa gminy (podstawy, kierunki rozwoju), [w:] Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych - podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań, red. L. Żabiński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Żabińska T., Turystyka kreatywna. Koncepcja i możliwości rozwoju w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 258, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 • Żabiński L., Dylematy badania marketingu produktów systemowych za pomocą metodyki case study, [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010.
 • Żelazny R., Wiedza jako determinanta rozwoju gospodarczego - problemy i kontrowersje w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Żemła M., Konkurencja i konkurencyjność na rynku obszarów recepcji turystycznej, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Jaremen Press, Jelenia Góra 2007.
 • Żemła M., Nowe zastosowania marki jako narzędzia w marketingu produktu obszarów recepcji turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 50, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 280-286.
 • Żemła M., Rola mieszkańców w budowie produktu obszaru recepcji turystycznej - przyczynek do dyskusji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 1072-1081.
 • Żemła M., Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2010.
 • Żurawicki S., Współczesna myśl ekonomiczna, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1969.
 • Żyminkowski T., Kształtowanie wizerunku banku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.