PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 85 | nr 141 | 37--60
Tytuł artykułu

O czynnikach kształtujących systemy rachunkowości i kontroli zarządczej : krytyczny przegląd badań empirycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors Affecting Management Accounting and Control Systems : a Critical Review of Empirical Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z punktu widzenia zachodzących zmian ważne staje się pozyskanie wiedzy o systemach rachunkowości i kontroli zarządczej z perspektywy różnych czynników mogących mieć wpływ na ich kształt. Dla nauki istotne jest prowadzenie szeroko zakrojonych długookresowych badań podstawowych w tym zakresie, odnoszących się zarówno do jednostek sektora prywatnego, jak i publicznego, co może jednoznacznie przyczynić się do stworzenia obrazu o aktualnym stanie systemów rachunkowości i kontroli zarządczej oraz kierunkach ich rozwoju. Celem tego artykułu jest uogólnienie wniosków dotyczących wpływu zróżnicowanych czynników na systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Dlatego analizowano cztery obszary: rodzaj stosowanej strategii, kulturę narodową, niepewność otoczenia oraz zintegrowane systemy informacyjne, których wpływy były najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu. Jako metodę zastosowano krytyczny przegląd opracowań z dziedziny rachunkowości zarządczej, w tym w szczególności wyników badań empirycznych prowadzonych we wskazanych obszarach i opublikowanych na łamach renomowanych czasopism naukowych. Dokonano także systematyki pojęć w odniesieniu do systemów kontroli zarządczej oraz zdefiniowano czynniki rozważane w artykule. W pracy tej przyjęto też trzy tezy, których prawdziwość udowodniono w toku analizy. (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge of management accounting & control systems and factors which may affect the design of such systems has become crucial due to emerging changes both in the external and internal business environment. Therefore it is necessary to conduct comprehensive, long-term basic research in order to prove previously formulated hypotheses in new conditions and fulfil the research gap. Based on critical review of empirical studies published in prestigious scientific journals this paper aims at validating the assumed hypotheses and at generalising research findings on impacts of various determinants on management accounting & control systems. The predominant contingent factors include: type of strategy implemented, national culture, perceived environment uncertainty and integrated information system. (original abstract)
Rocznik
Tom
85
Numer
Strony
37--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alves M. (2010a), Management accounting and information technology some empirical evidence, [in:] M.J. Epstein, J.F. Manzoni, A. Davila (eds), Performance Measurement and Management Control: innovative concepts and practices, Emerald Group Publishing, Howord House.
 • Alves M. (2010b), Information technology roles in accounting tasks - a multiple case study, "International Journal of Trade, Economics and Finance", vol. 1 (1), s. 103-107.
 • Amaratunga D., Baldry D. (2002), Moving from performance measurement to performance management, "Facilities", vol. 20 (5-6), s. 217-223.
 • Anthony R.N., Dearden J., Vancil R.F. (1965), Management Control System: Cases and Readings, Irwin, Homewood.
 • Asel J., Posch A., Speckbacher G. (2011), Squeezing or cuddling? The impact of economic crises on management control and stakeholder management, "Review of Managerial Science", vol. 5 (2-3). s. 213-231.
 • Baron R.M., Cowan G., Ganz R.L., McDonald M. (1974), Interaction of locus of control and type of feedback: considerations of external validity, "Journal of Personality and Social Psychology", vol. 30 (2), s. 285-292.
 • Berry A.J., Coad A.F., Harris E.P., Otley D.T., Stringer C. (2009), Emerging themes in management control: a review of recent literature, "The British Accounting Review", vol. 41 (1), s. 2-20.
 • Birnberg J., Snodgrass C. (1988), Culture and control: a field study, "Accounting Organizations and Society", vol. 13 (5), s. 447-464.
 • Burns W.J. Jr., Waterhouse J.H.(1975), Budgetary control and organizational structure, "Journal of Accounting Research", vol. 13 (2), s. 177-203.
 • Caffray A.T. (1970), Controlling Indirect Cost: a Management Control System, Drexel Institute of Technology, Philadelphia.
 • Caglio A. (2003), Enterprise resource planning systems and accountants: towards hybridization?, "European Accounting Review" vol. 12 (1), s. 123-153.
 • Chennhall R.H. (2007), Theorizing contingencies in management control systems research, [in:] C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (eds), Handbook of Management Accounting Research, Elsevier Great Britain, s. 163-205.
 • Chenhall R.H. (2003), Management control systems design within its organisational context: findings from contingency-based research and directions for the future, "Accounting, Organizations and Society", vol. 28 (2-3), s. 127-168.
 • Chenhall R.H., Morris D. (1986), The impact of structure, environment, and interdependence on the perceived usefulness of management accounting systems, "The Accounting Review", vol. 61 (1), s. 16-35.
 • Chennhall R.H., Langfield-Smith K. (1998), The relationship between strategic priorities, management techniques and management accounting: an empirical investigation using a system approach, "Accounting, Organizations and Society", vol. 23 (3), s. 243-264.
 • Choe J., Langfield-Smith K. (2004), The effects of national culture on the design of management accounting information systems, "Journal of Comparative International Management", vol. 7 (1), s. 3-24.
 • Chong V.K. (1996), Management accounting systems, task uncertainty and managerial performance: a research note, "Accounting, Organizations and Society", vol. 21 (5), s. 415-421.
 • Chow C.W., Shields M.D., Wu A. (1999), The importance of national culture in the design of and preference for management controls for multi-national operations, "Accounting, Organizations and Society", vol. 24 (5-6), s. 441-461.
 • Chow C.W., Kato Y., Shields M.D. (1994), National culture and the preference for management control: an exploratory study of the firm-labor market interface, "Accounting, Organizations and Society", vol. 19 (4-5), s. 381-400.
 • Church A.H. (1914), The Science and Practice of Management, Engineering Magazine Company, New York.
 • Cinquini L., Tenucci A. (2008), Strategic management accounting and business strategy: a loose coupling, "Journal of Accounting and Organisational Change", vol. 6 (2), s. 228-259.
 • Davenport T.H. (1998), Putting the enterprise into the enterprise system, "Harvard Business Review", vol. 76, s. 121-131.
 • Dechow N., Mouritsen J. (2005), Enterprise resource planning systems, management control and the quest for integration, "Accounting, Organizations and Society", vol. 30 (7), s. 691-733.
 • Dechow N., Granlund M., Mouritsen J. (2007a), Management control of the complex organization: relationships between management accounting and information technology, [in:] C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (eds), Handbook of Management Accounting Research, Elsevier, Oxford, s. 625-640.
 • Dechow N., Granlund M., Mouritsen J. (2007b), Interactions between modern information technology and management control, [in:] T. Hopper, D. Northcott, R. Scapens (eds), Issues in Management Accounting, 3rd edition, FT Prentice Hall, Essex, s. 45-64.
 • Demartini C. (2014), Performance Management Systems. Design, Diagnosis and Use, Springer.
 • Deming R.H. (1968), Characteristics of an Effective Management Control System in an Industrial Organization, Harvard University, Boston.
 • Dent J.F. (1990), Strategy, organisation and control: some possibilities for accounting research, "Accounting, Organisations and Society", vol. 15 (1-2), s. 3-25.
 • Dropulić I. (2013), The effect of contingency factors on management control systems: a study of manufacturing companies in Croatia, "Ekonomska istraživanja - Economic Research Special Issue", s. 369-382.
 • Duncan R.B. (1972), Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty, "Administrative Science Quarterly", vol. 17 (3), s. 313-327.
 • Dyczkowska J., Dyczkowski T (2015a), An influence of strategic awareness on management control: evidence from Polish micro, small and medium-sized Enterprises, "Management Business Administration. Central Europe", vol. 23 (1), s. 3-31.
 • Dyczkowski T., Dyczkowska J. (2015b), Information Technologies and Their Influence on Management Control Systems. The Evidence from Poland, 38th Annual Congress of European Accounting Association, The University of Strathclyde, Glasgow, 28-30 April 2015.
 • Dyczkowska J., Dyczkowski T. (2014), Odziaływanie świadomości strategicznej pracowników na systemy kontroli zarządczej w MMŚP, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 803, seria "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66, s. 13-26.
 • Eilon S. (1971), Management Control, Macmillan, London.
 • Ezzamel M. (1990), The impact of environmental uncertainty, managerial autonomy and size on budget characteristics, "Management Accounting Research", vol. 1 (3), s. 181-197.
 • Feather N.T. (1968), Change in confidence following success or failure as a predictor of subsequent performance, "Journal of Personality and Social Psychology", vol. 9 (1), s. 38-46.
 • Ferreira A., Otley D. (2009), The design and use of performance management systems: an extended framework for analysis, "Management Accounting Research", vol. 20 (4), s. 263-282.
 • Fisher K. (1996), The impact of perceived environmental uncertainty and individual differences on management information requirements: a research note, "Accounting, Organizations and Society", vol. 21 (4), s. 361-369.
 • Gimbert X., Bisbe J., Mendoza X. (2010), The role of performance measurement systems in strategy formulation processes, "Long Range Planning", vol. 43 (4), s. 477-497.
 • Gordon I.A., Miller D. (1976), A contingency framework for the design of accounting information systems, "Accounting, Organizations, Society", vol. 1 (1), s. 59-69.
 • Gordon I.A., Narayan V.K. (1984), Management accounting systems, perceived environmental uncertainty and organizational structure: an empirical investigation, "Accounting, Organizations and Society", vol. 9 (1), s. 33-47.
 • Govindarajan V., Gupta A. (1985), Linking control system to business unit strategy: Impact on performance, "Accounting, Organizations and Society", vol. 10 (1), s. 51-66.
 • Govindarajan V., Fisher J. (1990), Strategy, control systems and resource sharing: effects on business-unit performance, "Academy of Management Journal", vol. 33 (2), s. 259-285.
 • Granlund M., Malmi T. (2002), Moderate impact of ERPS on management accounting: a lag or permanent outcome?, "Management Accounting Research", vol. 13 (3), s. 299-321.
 • Gupta A.K., Govindarajan V. (1984), Business unit strategy, managerial characteristics, and business unit effectiveness at strategy implementation, "The Academy of Management Journal", vol. 27 (1), s. 25-41.
 • Harrison G.L. (1992), The cross-cultural generalizability of the relation between participation, budget emphasis and job related attitudes, "Accounting Organizations and Society", vol. 17 (1), s. 1-15.
 • Harrison G.L., McKinnon J.L. (1999), Cross-cultural research in management control systems design: a review of the current state, "Accounting, Organizations and Society", vol. 24 (5-6), s. 483-506.
 • Henri J.F. (2006), Management control systems and strategy: A resource-based perspective, "Accounting, Organizations and Society", vol. 31 (6), s. 529-558.
 • Hofstede G. (1991), Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill, New York.
 • Hofstede G. (1980), Culture's Consequences: International Differences in Work-related Values, Sage, Beverly Hills.
 • Inamdar S.N. (2012), Alignment of strategy with structure using management control systems, "Strategic Management Review", vol. 6 (1), s. 1-26.
 • Ittner C.D., Larcker D.F., Randall T. (2003), Performance implications of strategic performance measurement in financial services firms, "Accounting, Organizations and Society", vol. 28 (7-8), s. 715-741.
 • Jabnoun N., Khalifah A., Yusuf A. (2003), Environmental uncertainty, strategic orientation, and quality management: a contingency model, "Quality Management Journal", vol. 10 (4), s. 17-31.
 • Janke R., Mahlendorf M.D., Weber J. (2014), An exploratory study of the reciprocal relationship between interactive use of management control systems and perception of negative external crisis effects, "Management Accounting Research", vol. 25 (4), s. 251-270.
 • Kald M., Nilsson F., Rapp B. (2000), On strategy and management control: the importance of classifying the strategy of the business, "British Journal of Management", vol. 11 (3), s. 197-212.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (1992), The balanced scorecard-measures that drive performance, "Harvard Business Review", vol. 70 (1), s. 71-79.
 • Kober R., Ng J., Byron J.P. (2007), The interrelationship between management control mechanisms and strategy, "Management Accounting Research", vol. 18 (4), s. 425-452.
 • Langfield-Smith K. (2007), A review of quantitative research in management control systems and strategy, [in:] C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (eds), Handbook of Management Accounting Research, vol. 2, Elsevier, Amsterdam.
 • Larner R.J. (1971), Management Control and the Large Corporation, Dunellen, New York.
 • Lewis R.B. (1962), Management Control Techniques for Improving Profits, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Malmi T., Brown D.A. (2008), Management control systems as a package - opportunities, challenges and research directions, "Management Accounting Research", vol. 19 (4), s. 287-300.
 • Marginson D.E.W. (2002), Management control systems and their effects on strategy formation at middle-management levels: evidence from a U.K. organisation, "Strategic Management Journal", vol. 23 (11), s. 1019-1031.
 • Merchant K.A. (1981), The design of the corporate budgeting system: influences on managerial behavior and performance, "The Accounting Review", vol. 56 (4), s. 813-829.
 • Merchant K.A., Van der Stede W.A. (2003), Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives, 2nd edition, Prentice Hall, Harlow.
 • Miles R., Snow C. (1978), Organizational Strategy, Structure and Process, McGraw-Hill, New York.
 • Milliken F. (1987), Three types of perceived uncertainty about the environment: state, effect and response uncertainty, "Academy of Management Review", vol. 12 (1), s. 133-143.
 • Mockler R.J. (1970), Readings in Management Control, Appleton-Century-Crofts, New York.
 • O'Connor N. (1995), The influence of organisational culture on the usefulness of budget participation by Singaporean-Chinese managers, "Accounting, Organisations and Society", vol. 20 (5), s. 383-403.
 • Otley D. (2001), Extending the boundaries of management accounting research: developing systems for performance management, "British Accounting Review", vol. 33 (3), s. 243-261.
 • Ouchi W.G. (1979), A conceptual framework for the design of organizational control mechanism, "Management Science", vol. 25 (9), s. 833-848.
 • Porter M.E. (1985), The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.
 • Porter M.E. (1980), Competitive Strategy, Free Press, New York.
 • Przytuła S. (2011), Problemy wielokulturowości w korporacjach międzynarodowych, "Problemy Zarządzania", nr 4 (34), s. 26-42.
 • Rose T.G., Farr D.E. (1957), Higher Management Control, McGraw-Hill, New York.
 • Rotter J. (1966), Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, "Psychological Monographs: General and Applied", vol. 80 (1), s. 1-28.
 • Scapens R.W., Jazayeri M. (2003), ERP systems and management accounting change: opportunities or impacts? A research note, "European Accounting Review", vol. 12 (1), s. 201-233.
 • Simons R.L. (1995), Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewals, Harvard Business School Press, Boston.
 • Simons R.L. (2000), Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, Pear-son, Upper Saddle River.
 • Simons R.L. (1987), Accounting control systems and business strategy: an empirical analysis, "Accounting, Organizations and Society", vol. 12 (4), s. 357-374.
 • Snodgrass C., Grant J.H. (1986), Cultural influences on strategic planning and control systems, "Advances in Strategic Management", vol. 4, s. 205-228.
 • Sobańska I., Wnuk T. (2000), Causes and Directions of Changes in Management Accounting Practice in Poland, Conference on Economics & Management: Actualities and Methodology, Kaunas.
 • Spathis C., Constantinides S. (2004), Enterprise resource planning systems' impact on accounting processes, "Business Process Management Journal" vol. 10 (2), s. 234-247.
 • Spathis C., Constatinides S. (2002), ERP Systems and Management Accounting Practice, Working Paper, 3rd Conference on New Directions in Management Accounting: Innovations in Practice and Research, Brussels.
 • Stathakopoulos V. (1998), Enhancing the performance of marketing managers - aligning strategy, structure and evaluation systems, "European Journal of Marketing", vol. 23 (5-6), s. 536-558.
 • Strauss E., Zecher Ch. (2012), Management control systems: a review, "Journal of Management Control", vol. 23, s. 233-268.
 • Szychta A. (2001), Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 5 (61), SKwP, Warszawa, s. 101-119.
 • Ueno S., Wu A. (1993), The comparative influence of culture on budget control practices in the United States and Japan, "International Journal of Accounting Education and Research" vol. 28 (1), s. 17-39.
 • Van der Stede W.A. (2003), The effect of national culture on management control and incentive system design in multi-business firms: evidence of intracorporate isomorphism, "European Accounting Review", vol. 2 (2), s. 263-285.
 • Wach K. (2008), Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (131), s. 57-72.
 • Granlund M. (2007), On the interface between management accounting and modern information technology: a literature review and some empirical evidence, http://ssrn.com/abstract=985074 (dostęp: 27.08.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.