PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 85 | nr 141 | 161--181
Tytuł artykułu

Practical Implementation of Wilhelm Osbahr's Entrepreneur Balance Sheet Theory Assumptions - a Case Study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Praktyczne zastosowanie założeń teorii bilansu przedsiębiorcy według Wilhelma Osbahra - studium przypadku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości praktycznego zastosowania założeń teorii bilansowej Osbahra jako jednej z wielu możliwych prób zamknięcia luki informacyjnej w sprawozdawczości finansowej XXI wieku. Wilhelm Osbahr podjął na początku XX w. próbę rozwiązania problemu oznaczenia wartości bilansowych (wpływu wyceny bilansowej na pozycje bilansowe) z punktu widzenia przedsiębiorcy, tym samym wy-raźnie podkreślając konieczność rozpatrywania struktury bilansu przez pryzmat celów realizowanych przez przedsiębiorstwo. Osbahr postulował, aby w bilansie uwydatnić wszelkie zmiany, zachodzące w gospodarczej strukturze przedsiębiorstwa i jego częściach składowych, niewynikające bezpośrednio z prowadzonej działalności operacyjnej i prezentować je w pozycji "korekty". W artykule zastosowano metodę dedukcyjną, wspomaganą studiami literatury oraz metodę studium przypadku. Autorzy wykorzystując studium przypadku, potwierdzają możliwość wykorzystania opisanej teorii bilansowej w obecnych realiach sprawozdawczych, na podstawie rzeczywistych danych spółki ABC Sp. z o.o. Wykazują również, że bilans zaprezentowany według nowej formuły sprawozdawczej ujawnia użytkownikowi sprawozdań finansowych inne jakościowo informacje. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to present the possibilities of the practical application of Osbahr's balance sheet theory assumptions, as one of many possible attempts to close the information gap in the financial reporting of the twenty-first century. Wilhelm Osbahr, at the beginning of the 20th century, made an attempt to solve the problem of indicating the balance sheet values (the impact of balance sheet evaluation on the balance sheet items), from the point of view of an entrepreneur or business owner, at the same time clearly emphasizing the necessity to deal with the balance sheet structure through the prism of the objectives pursued by the company. Osbahr postulated highlighting any changes occurring in the economic structure of the company and its components, which do not result directly from its operating activities, and so to present them in the position called "adjustments". This article uses the deductive method supported by literature studies and a case study method. The authors using the case study method confirm the possibility of using the described balance sheet theory in the current financial reporting based on actual data of the company ABC Ltd. They also show that a balance sheet which is presented according to the new reporting formula discloses new quality of information for the financial reporting users. (original abstract)
Rocznik
Tom
85
Numer
Strony
161--181
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Brzezin W. (2006), Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa.
 • Fischer R. (1908), Die Bilanzwerte, was sie sind und was sie nicht sie, Leipzig.
 • Glautier M. (1999), Teoria rachunkowości w zmieniających się warunkach. Związek z realiami i przyciąganie mitów, "Monitor Rachunkowości i Finansów", no. 12, pp. 24-25.
 • Oppenheimer F. (1911), Theorie der reinen und politischen Ökonomie, Reimer, Berlin.
 • Osbahr W. (1923), Die Bilanz vom Standpunkt der Unternehmung, Berlin, Leipzig, pp. 145-158.
 • Samelak J. (2004), Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Scheffs M. (1938), Oznaczenie wartości przedmiotów bilansowych, Wydawnictwo Związku Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Scheffs M. (1936), Bilans kupiecki i podatkowy, Wydawnictwo Związku Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Schweitzer M. (2000), Przydatność pagatorycznej teorii rachunkowości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", vol. 55, SKwP, Warszawa, pp. 169-175.
 • Schweitzer. M. (1990), Financial accounting theories, [in:] E. Grochla, E. Gaugler (Hrsg.), Handbook of German Business Management, C.E. Poeschel, Stuttgart - Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 877-886.
 • Sewering K. (1925), Die Einheitsbilanz. Die Überbrückung des Gegensatzes zwischen statischer und dynamischer Bilanzlehre, Leipzig.
 • Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych - krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2014a), Wpływ luki informacyjnej na modyfikacje ujawnień informacji o wyniku finansowym - wyniki badań brytyjskich spółek publicznych należących do indeksu FTSE 100, "Studia Ekonomiczne", no. 201, Katowice, pp. 350-362.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2014b), Wpływ niemieckich teorii bilansowych na strukturę ujawnień informacji o wyniku finansowym na przykładzie teorii Wilhelma Osbahra, [w:] S. Sojak (red.), Abacus od źródeł rachunkowości po współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, pp. 373-386.
 • Trebilcock C. (1981), The Industrial of Continental Powers 1780-1914, Longman, London.
 • Wiatr M. (2013), Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Yin R. (2009), Case Study Research: Design and Methods, Sage, Thousand Oaks, pp. 3-24.
 • Zadroga S. (1981), Niemieckie teorie bilansowe, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", vol. 5, SKwP, Warszawa, pp. 83-96.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.