PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 10, cz. 1 Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji | 327--336
Tytuł artykułu

Modelowanie kosztów zmiennych szpitala za pomocą regresji liniowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modeling Hospital Variable Costs by Linear Regression
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnim czasie racjonalne wykorzystanie zasobów ekonomicznych podmiotów leczniczych stanowi coraz większe wyzwanie dla kadry menedżerskiej. W związku z tym istotnie wzrasta zapotrzebowanie na wiedzę nie tylko o przekształceniach własnościowych, związanych z restrukturyzacją zakładów opieki zdrowotnej, ale również na nowe techniki zarządzania. Liczne bariery sprawnego funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, a przede wszystkim warunki zawierania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przyczyniają się do trudnej sytuacji ekonomicznej zakładów opieki zdrowotnej. Jednym ze sposobów poprawy kondycji finansowej szpitali jest bieżące monitorowanie poziomu ponoszonych przez nie kosztów. Sprzyja temu odpowiedni rachunek kosztów, rzetelnie i szczegółowo informujący o miejscu i strukturze ponoszonych nakładów na funkcjonowanie jednostki. Stanowi on system obejmujący planowanie, ewidencję, kalkulację i analizę kosztów. Może być zatem interpretowany jako ogół działań zmierzających do odzwierciedlenia procesów działalności medycznej zachodzących w jednostce poprzez ujęcie, zgrupowanie i interpretację w określonych przekrojach kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych, mierzonych ilościowo i wartościowo, za pewien okres czasu w celu uzyskania możliwie wszechstronnych informacji potrzebnych do ustalenia wyników i kierowania podmiotem [Kulis, Kulis, Stylo 1999]. Dla potrzeb rachunku kosztów zmiennych niezbędny jest podział kosztów na zmienne i stałe. Koszty zmienne zależą od wolumenu świadczonych usług. Charakter tej zmienności może być różny: -- proporcjonalny - gdy koszty rosną/spadają w takim samym przedziale jak rozmiary świadczonych usług, -- degresywny - gdy koszty zmieniają się wolniej niż skala aktywności, -- progresywny - gdy koszty reagują szybciej niż wielkość świadczonych usług. Koszty stałe nie reagują na korekty poziomu działalności. W krótkim okresie wyróżnia się koszty stałe o charakterze: -- względnym - których wysokość zmienia się po przekroczeniu pewnego progu świadczonych usług, -- bezwzględnym - gdzie kwota kosztów nawet po przekroczeniu określonego poziomu aktywności pozostaje wciąż taka sama. Podział kosztów na stałe i zmienne nie zawsze jest łatwy i jednoznaczny. Dlatego celem niniejszego artykułu jest wskazanie na możliwości podziału kosztów na zmienne i stałe, ocena tej zmienności na przykładzie dwóch wybranych oddziałów szpitalnych oraz wskazanie na możliwości wykorzystania tych informacji w zarządzaniu szpitalem. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the article was to estimate the relationship among department costs of hospital and the number of patients, person-days and the average length of stay in hospital. The study showed the existence of a weak relationship between the cost of departments and set variables. The highest correlation was between the food costs and the total residence time of patients in the hospital. In the case of the other costs, coefficient of determination were so low that the constructed cost models should not be a basis for management decision-making in the hospital. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Bibliografia
  • Kujawski J. (2006), Badanie zmienności kosztów ośrodka dializ przy wykorzystaniu MS Excel, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4.
  • Kulis I., Kulis M., Stylo W. (1999), Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Vesalius, Kraków.
  • Lave J.R., Lave L.B. (1970), Hospital Cost Functions, "The American Economic Review", Vol. 60, No. 3.
  • Stańdo-Górowska H. (2011), Funkcja kosztów operacyjnych szpitala i jej zastosowanie w procesie zarządzania, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", Zeszyt Nr 20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.