PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 | 11--40
Tytuł artykułu

Polityka innowacyjna w Unii Europejskiej i Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation Policy in the European Union and Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niewątpliwie w dzisiejszych czasach polityka innowacyjna jest jedną z kluczowych polityk, prowadzonych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Innowacje to podstawa przy tworzeniu Gospodarki Opartej na Wiedzy. Kraje mające na celu osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju oraz konkurencyjności bazują właśnie na innowacjach. Polityka innowacyjna wzmacnia możliwości nauki, zacieśnia jej współpracę ze światem biznesu i rządem, wspiera społeczeństwo informacyjne, wzmacnia gospodarkę opartą na wiedzy. Jej zadaniem jest wspieranie innowacyjności gospodarki między innymi poprzez ułatwianie wprowadzania nowych produktów, usług, procesów technologicznych, metod organizacyjnych i zarządczych. Wzrost poziom innowacyjności, i w jego efekcie konkurencyjności gospodarki, odzwierciedla się bezpośrednio we wzroście poziomu życia jego obywateli, dlatego też dążenie do osiągnięcia statusu konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy to w dzisiejszych czasach cel każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jednak zrealizowanie tak postawionego zadania nie jest proste i wymaga podjęcia szeregu działań oraz wielu wyzwań. Aktualnie realizacja polityki innowacyjnej w dużej mierze opiera się na unijnych funduszach strukturalnych, przyznanych w perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach programów skierowanych do całej Unii Europejskiej, takich jak 7 Program Ramowy, czy polskie programy operacyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
Doubtlessly, innovation policy is one ofthe most important policies realized by the member countries of the European Union nowadays. Innovations are the basis to create the Knowledge Based Economy. Countries aiming to achieve high level of development and competitiveness heavily rely on innovations. Innovation Policy strengthens the possibilities of science, tightens its cooperation between business and government, supports information society as well as strengthens the Knowledge Based Economy. Its main task is to support innovation of economy by simplifying the launching of products services, technology processes, methods of organization and management. Increase of innovation levels, resulting in increase of economy competitiveness, is directly reflected in the increase of the citizens' standard of living, that is why creating the innovative and competitive Knowledge Based Economy is crucial for member countries nowadays. However, the task is very difficult and challenging. Nowadays the realization of innovation Policy is based on EU structural funds assigned for the 2007-2013 period of time in the range of EU programs, e.g. Seventh Framework Programme or Polish operational programs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki; doktorantka
Bibliografia
 • Bachnik K., Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej, [w:] M. Strużycki (red.) Innowacyjność w teorii i praktyce, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Białoń L., Obrębski T., Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym, PWN, Warszawa 1989.
 • Decyzja nr 1982/2006AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013).
 • Frascati Manual 2002, The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD Publishing, Paris 2002.
 • Green Paper On Innovation, European Commission, Brussels, December 1995.
 • http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_pl.html
 • http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_pl.html
 • http: //cordis. europa. eu/fp7/ euratom/home_pl. html
 • http: //cordis. europa. eu/fp7/ ideas/home_pl .html
 • http://cordis.europa.eu/fp7/people/liome_pl.html
 • http://ec.europa.eu/researcli/fp7/understanding/fp7inbrief/what-is_pl.html
 • http://www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/index.html
 • Innovation Tomorrow. Innovation Policy and the Regulatory Framework: Malting Innovation an Integral Part of the Broader Structural Agenda, Innovation Papers No 28, European Communities, Luxemburg 2002.
 • Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Jasiński A. H., Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Centrum Doradztwa i Informacji Diffin Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 • Jasiński A.H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
 • Kasperkiewicz W., Procesy innowacyjne w gospodarce tynkowej. Teoria i praktyka, Uniwersytet Humanisty czno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Samodzielny Zakład Ekonomii, Piotrków Trybunalski 2008.
 • Korenik S., Polityka naukowa i innowacyjna, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2000.
 • Kozioł K., Analiza polityki innowacyjnej państwa - wybrane aspekty, [w:] M. Cisek (red.), Innowacje a konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
 • Kozioł K., Ewolucja polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, [w:] W. Janasz [md.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Centrum Doradztwa i Infonnacji Diffin Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Kozioł K., Modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, [w:] W. Janasz (red ), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejslią, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 • EundvallB.A., Technology Policy in the Learning Economy, [w:] J.ArchibugiMichie, J. Howells (red.), Innovation Policy in a Global Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 • Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • Matusiak K.B., Wpływ parków technologicznych na rozwój ekonomiczno-społeczny, [w:] Matusiak (red.), Wybrane aspektyfunkcjonowania parków technologicznych Polsce i na świecie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Ocena Strategii Lizbońskiej, Komisja Europejska, Bruksela, 02.02.2010.
 • Okoń-Horodyńska E., Co z polityką innowacyjną w Polsce?, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, AE, Katowice 1998.
 • Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Passella E., Podnoszenie konkurencyjności regionów w Polsce poprzez wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] M. Klamut (red.), Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2000.
 • Polityka innowacyjna do 2006 roku jako jeden z czynników poprawy konkurencyjności gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa dokument dostępny na stronie https://www. mg.gov.pl (z dn.21.08.2003).
 • Rothwell R., Zegveld W., Industrial Innovation and Public Policy, Pinter, London 1981.
 • Siódmy program ramowy (7PR). Zagadnienia pokrewne, wspieranie odnowionej strategii lizbońskiej, http://cordis.europa.en/fp7/related_pl.html (dostęp z dnia 12.04.2010).
 • Stawasz E., Innowacje a mala firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Stawasz E., Polityka innowacyjna, [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer techniki, słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Stoneman R, The Economic Analysis of Technology Polin', Oxford University Press, Oxford 1987.
 • Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 • The First Action Plan for Innovation in Europe, Innovation for Growth and Employment, COM (96) 589 final, 20 November 1996. Bulletin of the European Communities, Supplement 3/97.
 • Traktat Amsterdamski.
 • Traktat o Unii Europejskiej.
 • Tuszyński K., Fundusze Strukturalne dla Innowacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Gazeta Innowacje, Numer 23, Ośrodek Transferu Innowacji przy wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 • Weresa M.A., Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, SGH, Warszawa 2002.
 • Wspólne działania na rzeczwzrostu i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboński, COM(2005) 330, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.
 • Wspólnotowe Centrum Badawcze, http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-jrc_pl.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.