PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 | 121--135
Tytuł artykułu

Znaczenie kapitału ludzkiego dla rozwoju regionów oraz ocena jego wybranych komponentów w kontekście realizacji po kl w województwie łódzkim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Importance of Human Capital for the Development of Regions and Assessment of Selected Elements in the Context of Human Capital Programme in Lodz Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał ludzki jest podstawowym sposobem niwelowania dysproporcji między regionami, ale ma również znaczenie dla podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i zasobów ludzkich. Celem artykułu jest analiza kapitału ludzkiego w województwie łódzkim jako rezultatu wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (abstrakt oryginalny)
EN
Human capital is a basic method to reduce disparities in economic development of regions, but also it has an importance of improving competitiveness of enterprises and human results. This article analyses human capital in the region of Lodz as a result of assistance from the Human Capital Operational Programme. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie łódzkim, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Bratnicki M., Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Bukowitz W. R, Williams R. L., The Knowledge Management Fielbook, "Financial Time", Prentice Hall, London 2000.
 • Czyszkiewicz R., Molewicz M., Kapitał ludzki - czynnik rozwoju regionalnego, "Roczniki rozwoju samorządów województwa zachodniopomorskiego 2003-2004" tom IV, Urząd Marszałkowski, Szczecin 2006.
 • Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 • Gralak A. (red.), Rozwój regionalny - ogólne zagadnienia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2006.
 • Kalinowski T. (red.), Sukces rozwojowy polskich województw, IBnGR, Gdańsk 2006.
 • Klepacki B., Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2007, nr I, tom IX.
 • Kosiedowski W., Wykształcenie jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego państw Europy Środkowowschodniej na tle Unii Europejskiej, [w:] D. Kopycińska (red.), Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Król H., Kapitał ludzki organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 • Kryńska E., Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie, [w:] E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki (red.), Prognoza popytu i podaży na pracę w Polsce do 2010 roku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998.
 • Kwiatkowski E., Regiony ekonomiczne i regionalne rynki pracy - aspekty pojęciowe, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Łosiewicz M., Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • "Łódzki Kapitał Ludzki. Biuletyn Informacyjny PO KL w Województwie Łódzkim" nr 4/2010.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2005.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2010.
 • Roos G., Roos J., Measuring Your Company s IntellectualPerformance, "Long Range Planning" 1997, t. 30, nr 6.
 • Sagan I., Teorie rozwoju regionalnego i ich praktyczne zastosowanie, [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.) Rozwój, region, przestrzeń, MRR, Warszawa 2007.
 • Saint-Onge H., Tracit knowledge: the key to strategic alignment of intellectual capital, "Strategy and Leadership" No. 2, Vol. 24.
 • Sveiby K., Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging First Standard, http:// www.sveiby.com/articles/EmergingStandard.html (stan na dzień 16.09.2010).
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Świtała J., Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój regionalny w Polsce w kontekście gospodarki wiedzy, [w:] E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania (red.), Innowacyjność w budowaniu: gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/dokumenty/sprawozdania_z_ realizacji_pokl (stan na dzień 09.09.2011r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.