PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 14 | z. 4 Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Problemy współczesnej praktyki zarządzania | 267--282
Tytuł artykułu

Problemy wzrostu innowacyjności podmiotów gospodarczych - przedsiębiorstwa województwa pomorskiego na tle innych województw w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems of Business Innovativeness Changes-companies from the Pomeranian Region vs. other Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój gospodarki każdego kraju jest w bezpośredni sposób determinowany przez rozwój poszczególnych regionów. Dynamika zmian w nich zachodzących jest zależna od wielu czynników, o różnym, niejednokrotnie znacząco odmiennym charakterze. Według autorów raportu "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w roku 2010" wydanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, głównymi czynnikami determinującymi atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych województw są: 1. dostępność transportowa 2. zasoby i koszty pracy 3. rynek zbytu 4. Infrastruktura gospodarcza 5. infrastruktura społeczna 6. bezpieczeństwo powszechne oraz 7. aktywność województw wobec inwestorów [Nowicki, 2010, s. 7]. W tak sformułowanym zbiorze determinant nie można pominąć kolejnego czynnika, jakim jest potencjał innowacyjny przedsiębiorstw wyrażający się przede wszystkim ich aktywnością w zakresie innowacji. Aktywność ta może być mierzona miedzy innymi liczbą i znaczeniem wdrożonych innowacji, a także poziomem nakładów przeznaczonych na wytworzenie lub zakup prac badawczo-rozwojowych (B+R). W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania pozycji przedsiębiorstw województwa pomorskiego na mapie innowacyjnej województw Polski. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne czynniki wpływające na poziom innowacyjności badanych podmiotów gospodarczych. (fragment tekstu)
EN
The economic development in every country is determined by the development of particular regions. The dynamics of transformation going on in the aforementioned regions is influenced by many factors of different character. The innovativeness level of companies (from the list of 500 most innovative Polish businesses by INE PAN) from the Pomeranian region can be evaluated as average. Such a situation is to a high extent related to the opportunities for financing innovations as well as R&D activities of enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Baczko T. (red.) (2011), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • European Commission & Eurostat (2009), European Innovation Scoreboard 2009- Comparative analysis of innovation performance, http://www.proinno-europe.eu/sites/default/ files/ page /10/12/EIS%202009%20FINAL_updated.pdf
 • Eurostat Statistics database, inn_cis6_pub
 • Innovation Union Scoreboard (2011), Reserach and Innovation Union Scorebaord, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf
 • KPMG (2009), Przewodnik po specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Warszawa.
 • Lam A. (2004), Organizational Innovation, materiały źródlowe Brunel University, Brunel Research in enterprise, innovation, sustainability and ethics, working paper no. 1., April.
 • Mikelsen H. (2008), Value creation is the essence- an interview with Soeren Moerit, Project Management Practice, issue 1.
 • Ministerstwo Gospodarki (2012), materiały źródłowe, http://www.mg.gov.pl/ Wspieranie+ przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ ekonomiczne/ Obszar+SSE, stan na: 12.10.2012.
 • Nowicki M. (red.) (2010), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Nowicki M. (red.) (2009), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Nowicki M. (red.) (2011), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011, Instytut Badan nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011.
 • Pomorski Przegląd Gospodarczy (2012), materiały źródłowe, http://www.ppg.gda.pl/index.php/pol/gospodarka_on_line/wskazniki_rozwoju/kluc zowe_dane, stan na: 4.10.2012.
 • Quinn J. (1986), Managing innovation: controlled chaos, The McKinsey Quarterly, spring.
 • Schneider C., Veugelers R. (2010), On young highly-innovative companies: why they matter and how (not) to policy support them, Industrial and Corporate Change, vol. 19, no. 4.
 • Urząd Statystyczny w Gdańsku (2011), Innowacyjne Pomorze w latach 2007-2009, Gdańsk.
 • Wilmańska A. (red.) (2010), Innowacyjność 2010, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, Warszawa.
 • Woźniak M. (2012), The Innovative Potential and Problems of the Modern It Projects, New Generation Enterprise and Business Innovation Systems, CAiSE, Springer 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.