PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 4 (38) | 657--664
Tytuł artykułu

The Realization of the Agri-Environmental Management Scheme in the Area of Natura 2000 in the Valley of Biebrza River

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Realizacja programu rolno-środowiskowego na terenie obszaru natura 2000 SOO "Dolina Biebrzy"
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem pracy była analiza funkcjonowania gospodarstw rolnych położonych na obszarze Natura 2000. Badaniami przeprowadzonymi w 2015 roku objęto 70 rolników, których gospodarstwa położone były na terenie SOO "Dolina Biebrzy" w woj. podlaskim. Podstawową metodą badawczą była metoda kwestionariuszowa. Badania wykazały, że program rolnośrodowiskowy jest dobrym instrumentem godzącym interesy ochrony przyrody i lokalnych producentów rolnych, wymaga jednak uzupełnienia o pakiety dostosowane do specyfiki terenu. Wykazano również, że o ile ekonomiczna część programu nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle efekty środowiskowe są praktycznie nierozpoznane, co może skutkować niepełną ochroną cennych siedlisk i gatunków. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to analyse the functioning of agricultural farms located in the areas of Natura 2000 network. The research was conducted in 2015 among 70 farmers whose lands were located in the Valley of Biebrza River in Podlaskie Voivodeship. The main research method was a questionnaire. According to the results of the research, the agri-environmental scheme is a proper tool that combines the environmental protection and local producers' interests; however, it requires the implementation of a supplement adjusted to the nature of the areas. It is also indicated that even though the economic part of the program does not raise any doubts, the natural effects are practically not recognized, which may lead to an incomplete protection of precious species and habitats. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
657--664
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Analiza koncepcji sieci Natura 2000 w Polsce. Raport I wykonany w ramach zlecenia Ministerstwa Środowiska "Wdrażanie koncepcji sieci NATURA 2000 w Polsce w latach 2001-2003 (2001). Warszawa - Kraków: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Przyrody PAN.
 • Borkowska, M., Golinowska, M., Kruszyński, M. (2013). Program rolnośrodowiskowy - doświadczenia i opinie rolników. J. Res. Appl. Agric. Eng., 58(3), 46-49.
 • Brodzińska, K. (2008). Program rolnośrodowiskowy i jego zakres realizacji w aspekcie rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 4(19), 83-91.
 • Głogowska, M., Szendera, W., Chmielewski, W. (2013). Konflikty społeczne na obszarach Natura 2000 w Polsce. Woda Środ. Obsz. Wiej., 13, 4(44), 31-41.
 • Gotkiewicz, W. (2005). Uwarunkowania i możliwości aktywizacji właścicieli gospodarstw rolnych na obszarach prawnie chronionych. Rozprawy i Monografi e 109 (s. 183). Olsztyn: Wyd. UWM w Olsztynie.
 • Jobda, M. (2009). Ochrona siedlisk lęgowych ptaków w programie rolnośrodowiskowym. Biblioteczka programu rolnośrodowiskowego 2007-2013 (s. 12). Warszawa: Wyd. MRiRW.
 • Mickiewicz, B., Gotkiewicz, W. (2010). Znaczenie i rola obszarów Natura 2000 w życiu gospodarczym gminy. Ochr. Środ. Zas. Natur., 45, 145-152.
 • Natura 2000. Standardowy Formularz Danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych obszarów ochrony (SOO). Retrieved from: http://www. biebrza.org.pl/plik,378,soo-dolina-biebrzy.pdf.
 • Natura 2000 w Polsce (b.d.). Retrieved Oct 11th 2015 from: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/natura-2000-w-polsce.
 • Pawlewicz, A., Bórawski, P. (2013). Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 2, XV, 271-282.
 • Perspektywy wdrażania programów rolnośrodowiskowych w Polsce na przykładzie Doliny Biebrzy (2004). Warszawa: WWF Polska, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody.
 • Szulc, K., 2011. Ochrona zasobów zwierząt gospodarskich kontekście zrównoważonego rozwoju. Probl. Ekorozw., 6, 2, 141-146.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (2004). Dz.U. nr 92, poz. 880.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.