PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 | 137--156
Tytuł artykułu

Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Łodzi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic and Non-Economic Determinants of Entrepreneurship Development in Lodz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie determinant ekonomicznych i pozaekonomicznych, które warunkują powstanie oraz rozwój przedsiębiorczości w jednym z największych polskich miast - Łodzi. Praca odnosi się do przedsiębiorczości, jako zdolności do podejmowania działań związanych z rozpoczęciem pracy na własny rachunek i w takim również kontekście zaprezentowano grupę czynników determinujących rozwój przedsiębiorczości na obszarze Łodzi. Temat przedsiębiorczości w ujęciu regionalnym jest niezwykle istotnym zagadnieniem z punktu widzenia całej gospodarki narodowej, bowiem efektywne rozpoznanie impulsów warunkujących rozwój przedsiębiorczości sprzyja wielu pozytywnym zmianom w gospodarce, jak chociażby idei samozatrudnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this study is to identify economic and non-economic determinants that determine the creation and development of entrepreneurship in one of the largest Polish cities- Łódź. Work refers to the establishment, as the ability to take initiatives to start working on their own account and in that context also presents a group of factors determining the development of entrepreneurship in the area of Łódź. On entrepreneurship in a regional context in an extremely important issue from the viewpoint of the entire national economy, since the effective recognition of conditioning pulse promotes business development of many positive changes in the economy, like the idea of self-employment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Forin A., Herba A., Seruga M., i inni., Przedsiębiorco skorzystaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Furatko D.F., Entrepreneurship. Theory. Process. Practice, South-Western Cengage Learning, Kanada 2009.
 • Grzegorzewska-MischkaE., Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Jasińska A., Łódź ma być centrum komunikacyjnym, "Dziennik Łódzki" 2011, Nr 284(22.949) wydanie A, 24.10.2011.
 • Kuchlewski T., Tolloczko A., Sadowski T., Świderski G., Dotacje dla każdego przedsiębiorcy w okresie 2007-2013, czyli o tym jak pozyskać oraz jak rozliczać dotacje aby zrealizować zaplanowane inwestycje a tym samym spełnić swoje marzenia i cele, Provement Inwestment, Kleosin-Ignatki 2008.
 • Łódzka SSE - najlepiej oceniana przez inwestorów specjalna strefa ekonomiczna w Polsce, Raport KPMG "Specjalne Strefy Ekonomiczne. Edycja 2008 rok".
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna - Strefa Twojego sukcesu, Raport KPMG "Specjalne Strefy Ekonomiczne. Edycja 2008 rok".
 • MatusiakK. B., Parki technologiczne, [w:] K. B. Matusiak, OirocZ/d innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Mazur S" Instytucje, zasady i mechanizmy wspierania przedsiębiorczości, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Mikołajczyk B" Przedsiębiorczość i innowacje w polityce Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Okoń-Horodyńska E., Pangsy-Kania S (red.), Innowacyjność w budowaniu: gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Mikołajczyk B" Przedsiębiorczość i wiedza w polityce Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] ANNALES Etyka w życiu gospodarczym, t. 8, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2005.
 • Miszczuk E, Miszczuk-Wereszczyńska M., Ekonomia społeczna w praktyce. Doświadczenia Dolnośląskie, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, Wrocław 2010.
 • Nowicki M., Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych, (Dz. U. z dnia 23 listopada 1994 roku).
 • Piotrowska-Marczak K., Mikołajczyk B., Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa, [w:] J.Bieliński (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle strategii Lizbońskiej, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Przedsiębiorczość w Polsce 2010, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 • Przewodnik po specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Polska Agencja Informacji, Raport KPMG 2009.
 • Rogala-Lewicki A., Strategia rozwoju miasta Łodzi, Łódź 2010.
 • SafinK., Uwarunkowania rozwojuptzedsiębiorczości-próba systematyzacją [w:]. K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2005.
 • Salamon J., Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa Świętokrzyskiego, "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich", Nr 5/2009, Polska Akademia Nauk oddział w Krakowie, Kraków 2009.
 • Stawasz E., Kornecki J., Lisowska R., Ropęga J., Entrepreneurship and Innovation policy in European countries. The case of Poland, Foundation for Promotion of Entrepreneurship, Łódź 2007.
 • Strategia rozwoju województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Łódź 2006.
 • Strategia zarządzania marką. Łódź na lata 2010-2016.
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I kwartał 2009 roku, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2009.
 • Verheul Ł, Wennekers S., Audretsch D., Thurik R., An eclectic theory of entrepreneurship: policies, institutions and culture, [w:] D. Audretsch, R. Thurik, I. Verheul, S. Wennekers, Entrepreneurship: determinants and policy in a European - U.S. comparison, Kluwer Academic Publishers, Norwell, Massachusetts 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.