PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 4 (38) | 665--673
Tytuł artykułu

Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Factors Shaping the Reproduction Processes of Farms Assets Conducting Agricultural Accountancy (FADN)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest rozpoznanie wybranych czynników kształtujących procesy reprodukcji w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną FADN. Dostrzeżono, że wyższemu wskaźnikowi reprodukcji w analizowanych grupach towarzyszą większe zasoby ziemi, pracy i kapitału. O ile procesy reprodukcji zależą od warunków koniunkturalnych, o tyle czynniki wytwórcze są od nich względnie niezależne. Istnieje zróżnicowany zakres procesów reprodukcji między różnymi składnikami majątku. Relatywnie wysoki poziom odtwarzania majątku ma miejsce w przypadku maszyn i środków transportu, natomiast dla substancji budowlanej pozostaje na zdecydowanie niższym poziomie. Wykształcenie kierowników gospodarstw rolnych również różnicowało skalę procesów reprodukcji. Czynnikiem sprzyjającym był tu wyższy stopień wykształcenia oraz jego rolniczy profil. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to identify the selected factors shaping the reproduction processes of farms conducting agricultural accountancy (FADN). It has been recognized that the higher indicator of reproduction, in the analysed groups, is accompanied by greater resources of land, labour and capital. The reproduction processes are dependent on the business outlook conditions, but resource factors are relatively independent of them. There is a diverse range of processes of reproduction between the various components of assets. The relatively high level of reproduction of assets in the case of machinery and transportation equipment, and for building substance remains at a very low level. Education of head of households has also diversifi ed the scale of reproduction processes. The favourable factor in this area was a higher level of education, and its agricultural profile. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
665--673
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Berbeka, T., Szuk, T., Kucharska, M. (2014). Siła ekonomiczna gospodarstw rolniczych podejmujących inwestycje na Dolnym Śląsku. Rocz. SERiA, 16, 2, 19.
 • Bollman, R., Whitener, L., Tung, F. (1995). Trends and Patterns of Agricultural Structural Change: A Canada - US. Comparison. Can. J. Agric. Econ., 15-28.
 • Czyżewski, A. (1995). Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w agrobiznesie. W: A. Czyżewski (red.), Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali lokalnej (s. 25-26). Poznań: Wyd. ODR w Sielinku.
 • Floriańczyk, Z., Janc, K., Czapiewski, K. (2012). The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: the Polish experiences. Geogr. Pol., 85, 1, 45-56.
 • Grabowski, S. (1991). Procesy reprodukcji w gospodarstwach indywidualnych. Warszawa: Wyd. PWRiL.
 • Grzelak, A. (2014). Ocena procesów reprodukcji majątku w świetle wyników gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). Zagad. Ekon. Roln., 3, 45-64.
 • Grzelak, A., Seremak-Bulge, J. (2014). Porównanie wybranych metod badania koniunktury w rolnictwie w Polsce. Zagad. Ekon. Roln., 4, 117-130.
 • Józwiak, W. (red.). (2008). Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych (s. 83-238). Warszawa: IERiGŻ.
 • Kata, R. (2011). Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 98, 2, 125.
 • Kulawik, J. (1997). Rozwój finansowy a wzrost i rozwój ekonomiczny w rolnictwie. Warszawa: Wyd. IERiGŻ.
 • Narojek, M., Pietrych, Ł. (2014). Działalność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce. Przegl. Zach. Pomor., 3, 315-324.
 • Poczta, W., Czubak, W. (2007). Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez gospodarstwa rolne. W: M. Wigier (red.), Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich (s. 40-77). Raport PW nr 66. Warszawa: IERiGŻ.
 • Schultz, T., Boserup, E. (1990). Economic and Demographic Relationships in Development. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
 • Swinnen, J., Gow, H. (1999). Agricultural Credit Problems and Policies During the Transition to a Market Economy in Central and Eastern Europe. Food Policy, 24, 1, 21-47.
 • Wicki, L. (2014). Czynniki wpływające na częstość korzystania z wybranych działań PROW w gospodarstwach rolnych. Przegl. Zach. Pomor., 2, 3, 93-104.
 • Wilkin, J. (1998). Bariery edukacyjne i informatyczne. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: FAPA.
 • Woś, A. (2000). Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. Warszawa: IERiGŻ.
 • Zawadzka, D., Strzelecka, A., Szafraniec-Siluta, E. (2014). Leasing i kredyt jako źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w rolnictwie. Rocz. SERiA, 16, 4, 357-361.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.