PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 53 Przedsiębiorstwo transportowe - funkcjonowanie i rozwój | 149--168
Tytuł artykułu

Operacjonalizacja zadań organizatorów zintegrowanego systemu transportowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Work Operationalization of Integrated Transport System Organizers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyzwania rozwoju gospodarki wyznaczają drogi rozwoju transportu, wskazując na szczególną rolę w tym względzie jego organizatorów. Realizacja ich roli na rynku usług transportowych możliwa jest w warunkach integracji działalności. Integracja taka ma prowadzić do stworzenia jednolitego, kompleksowego systemu transportowego, obejmującego przewozy ładunków i pasażerów, koordynowanego przez nadrzędny podmiot. Organizatorzy zintegrowanego systemu transportowego nie są wyspecjalizowani w konkretnym przedmiocie transportu, ich działalność ma charakter uniwersalny. Realizując zintegrowane funkcje organizatorskie, koncentrują się na przygotowywaniu oferty obsługi komunikacyjnej ludności, która w największym stopniu odpowiada potrzebom transportowym mieszkańców danego obszaru komunikacyjnego, oraz poszukiwaniu podwykonawców zapewniających najsprawniejszą ofertę dla dysponentów ładunków. Zajmując się pasażerami i ładunkami, w stosunku do których realizują zintegrowane funkcje organizatorskie, organizatorzy są w stanie osiągnąć sprawność, jakiej nie byliby w stanie zrealizować, gdyby wycinkowo obsługiwali wybrane fragmenty rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The challenges of economic development shall designate road transport development, emphasizing a special role in this respect, its organizers. The implementation of their role in the transport market seems to be apparently possible in terms of integration activities. Such integration has lead to the creation of a single, comprehensive transport system, including the transport of goods and passengers, coordinated by the parent entity. Organizers of an integrated transport system are not specialized in a particular subject of transport, their activity is universal. Implementing integrated organizational functions, focus on preparing offers communication service people, to the greatest extent corresponding to the transport needs of the residents of the area of communication, and seeking subcontractors who provide the most efficient products to potential charges. Dealing with passengers and cargo, for which implement integrated organizational functions, the organizers are able to achieve efficiency, which would not be able to realize fragmentary excerpts supporting market. (original abstract)
Bibliografia
 • Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
 • Gospodarowanie w transporcie miejskim, red. Z. Gługiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Grzelec K., Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • Marszałek S., Ekonomika, Organizacja i zarządzanie w transporcie, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2001.
 • Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
 • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010, Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.
 • Podręcznik spedytora, red. D. Marciniak-Neider i J.Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2008.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.
 • Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O., Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 • Rześny-Cieplińska J., Kapitałowe strategie przetrwania organizatorów transportu w Polsce, [w:] Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. Z. Warzocha, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2003.
 • Rześny-Cieplińska J., Organizatorzy transportu. Rynki, operacje, strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Sikorski P.M., Zembrzycki T., Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2006.
 • Simpson D., Modele strategii marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Szałucki K., Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Tomanek R., Konkurencyjność transportu miejskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002
 • Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, PWE, Warszawa 2009.
 • Transport i spedycja w handlu zagranicznym, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa 2002.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93.
 • Załoga E., Milewski D., Spedycja. Procesy i usługi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.