PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 3 | nr 1 | 7--23
Tytuł artykułu

Świadomość produktów bankowych w wybranych grupach społecznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Command of Banking Products in the Chosen Social Groups
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia rzekomego braku wiedzy na temat produktów bankowych i mechanizmu ich działania jest podawana bardzo często za przyczynę wielu błędnych decyzji, związanych z zarządzaniem własnymi środkami pieniężnymi przez klientów banków i instytucji finansowych. Celem niniejszego opracowania jest ocena świadomości dotyczącej produktów bankowych w grupie detalicznych klientów banków. Autorka założyła, że poziom wiedzy finansowej Polaków jest niski, czego nie potwierdziły przeprowadzone przez nią badania empiryczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The point of professed unfamiliarity of banking products and theirs mechanism is often pointed as a cause of a plethora of wrong decisions related to management of funds of banking clients and financial institutions. The aim of this paper is to evaluate awareness about bank products of a group of retail customers of banks. The author assumed that financial knowledge of Poles is low, what has been not confirmed by carried out an empirical study. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
7--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, absolwent
Bibliografia
 • Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich: Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2014 r., Warszawa, luty 2015 r.
 • Czechowska I. D., 2004, Procesy integracji sektora bankowego ubezpieczeniowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Czechowska I. D., 2008a, Bezpieczeństwo klienta w procesach integracji sektora bankowego z ubezpieczeniowym, [w:] J. Nowakowski, T. Famulska (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa.
 • Czechowska I. D., 2008b, Instytucje wzmacniające pozycje konsumentów korzystających z połączonej oferty bankowo-ubezpieczeniowej, [w:] L. Dziawgo (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaj Koperni-ka, Toruń. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE Tekst mający znaczenie dla EOG.
 • Flejterski St. i Świecka B. (red.), 2007, Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa.
 • Grzegorczyk W., 1999, Marketing bankowy. Podręcznik, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Kaczmaryk M., 2010, Edukacja finansowa w świetle badań empirycznych, Stowarzyszenie Krzewienia Wiedzy Finansowej, Gdynia.
 • Korenik D., 2009, Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa.
 • Kotler P., Armstrong G., Saunder J., Wong V., 2002, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Krawiec W., 2012, Cykl życia produktu bankowego i jego implikacje dla polityki bankowości detalicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lips F., 2010, Złoty spisek, Wydawnictwo Wektory, Bielany Wrocławskie.
 • Majka J., 2015, Nowatorskie produkty bankowe: Rekomendacja U - dzień po, "Bank", maj.
 • Masiukiewicz P. (red.), 2010, Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Pelc M., 2012, Elementy metodologii badań naukowych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Banków Polskich w sprawie przedstawienia liczby i zakresu skarg wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 23 lutego 2015 r.
 • Proniewski M., Tarasiuk W., 2012, Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne, C. H. Beck, Warszawa.
 • Raport firmy Ernst and Young ze Światowego Badania Klientów Banków Detalicznych - 2014.
 • Raport Rzecznika Ubezpieczonych: Podstawowe problemy bancassurance w Polsce, Warszawa, 13 grudnia 2007 r.
 • Rothbard N. M., 2010, Wielki kryzys w Ameryce, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) Tekst mający znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Sikora D., Kulczycki A., 2009, Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej, CeDeWu, Warszawa.
 • Strelau J., 2007, Psychologia. Podręcznik akademicki Tom 2 Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Swacha-Lech M., 2014, Bancassurance - sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDeWu.
 • Szymański M., 2011, Horyzonty finansów 2011: Młodzież o pieniądzach, "Bank", kwiecień.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU 1993, nr 47, poz. 211.
 • [www1] http://www.bbc.com/news/magazine-23902918
 • [www2] http://www.ey.media.pl/pr/277602/raport-ey-polscy-klienci-bankow-jak-zosie-samosie
 • [www3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0065
 • [www4] http://raiffeisenpolbank.com/o-banku/dla-klientow/mifid
 • [www5] http://www.bankier.pl/wiadomosc/6-lat-temu-wpadl-najwiekszy-aferzysta-w-historii-7227051.html
 • [www6] http://pieniadze.gazeta.pl/Edukacja_w_Finansach/1,124678,14142437,Uwaga__To_nie_ lokata__tylko_polisa_inwestycyjna.html
 • [www7] http://www.rzu.gov.pl/warto-przeczytac/Raport_bancassurance__108
 • [www8] https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Pis-mo%20do%20Prezesa%20ZBP.pdf
 • [www9] http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/bancassurance;w;polsce;zostanie;ograniczony;jest;raport,176,0,1207472.html
 • [www10] http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/sprawozdanie_BAK_2014_final.pdf
 • [www11] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R1286
 • [www12] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Produkty-inwestycyjne-jak-papierosy-beda-ostrzezenia-7228422.html
 • [www13] http://pbs.pl/x.php/1,36/Finanse-i-ubezpieczenia.html
 • [www14] http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/fk_oszcz_2014.pdf
 • [www15] http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/4026_14032.htm
 • [www16] http://pbs.pl/x.php/1,522/Banki-i-uslugi-finansowe.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.