PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 3 | nr 1 | 71--82
Tytuł artykułu

Pozycja i ochrona seniorów na rynku bankowości detalicznej w perspektywie zrównoważonych finansów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Position and Protection of Elderly in Retail Banking Market in the Perspective of Sustainable Finance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule seniorzy zostają przedstawieni jako nowy i odrębny segment klientów na rynku bankowości detalicznej, którym mogą się stać w niedalekiej przyszłości. To ogólne założenie prowadzi do zdefiniowania głównego celu artykułu, którym jest przeanalizowanie i identyfikacja głównych problemów związanych z ochroną seniorów na rynku bankowości detalicznej. Rozważania umiejscowione są w temacie zrównoważonych finansów. Dochodzi się do konkluzji, że o ochronie seniorów można mówić w przypadku zwiększonej przejrzystości rynku, czytelnych umów bankowych oraz popularyzacji edukacji finansowej wśród seniorów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the Author tends to present elderly as a new and separate customer segment on the retail banking in the nearest feature. This general assumption leads to define the main goal of the article as an analyse and identification main problems concerned with seniors protection on the retail banking market. The considerations are connected with the sustainable finances. Concluding, elderly protection will be possible when the market reach greater transparency, the banking agreement will be more readable and the financial education will be more popularize among the elderly segment. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
71--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Abood M., Zdenek R., Kali K., 2015, What Can We Do To Help? Adopting Age-Friendly Banking to Improve Financial Well-Being for Older Adults, Federal Reserve Bank of San Francisco, January, [w:] http://frbsf.org/cdinvestments.
 • Czechowska I. D., 2013, Ograniczenia w dostępie do usług bankowych klientów 60+ w perspektywie zrównoważonych finansów, [w:] G. Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, "Prace naukowe UE we Wrocławiu", nr 311, Wrocław.
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I., 2015, Kompetencje konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Dziawgo L., 2006, Private banking. Bankowość dla zamożnych, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • FMA, http://www.fma.org.pl/msob/
 • Gostomski E., 2009, Społeczna odpowiedzialność banków w dobie kryzysu finansowego, [w:] M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 • Kłobukowska J., 2013, Rynki finansowe wobec zmian demograficznych, [w:] M. Kuczmarska, I. Pietryka (red.), Problemy gospodarki światowej, Tom III, Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń.
 • KNF, http://rf.gov.pl/z-prac-biura/Kanon_Dobrych_Praktyk_Rynku_Finansowego_442
 • Korenik D., 2008a, Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa.
 • Korenik D., 2008b, Rynki finansowe w obliczu starzejących się społeczeństw - kwestie wybrane, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • OECD, Advancing National Strategies for Financial Education, http://www.oecd.org/finance/g20-countries-step-up-action-to-help-consumers-make-informed-financial-decisions.htm
 • Ostalecka A., 2012, Ochrona konsumenta jako instrument wspierania stabilności finansowej, "Annales UMCS", Sectio H, Vol. XLVI, Lublin.
 • Probabilistic Population Projections, World Population Prospects: The 2015 Revision, United Nations.
 • Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich dla sektora bankowego w zakresie obsługi seniorów, ZBP, październik 2015,
 • https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/komisja_etyki_bankowej/Rekomendacja_KEB_senior_27112015.pdf.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., 2014, Bankowość konsumencka, [w:] W. Góralczyk (red.), Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, Lex a Wolter Kluwer business, Warszawa.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., 2013, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Lex a Wolter Kluwer business, Warszawa.
 • Wierzbicki Z. R., 2014, Może już czas na gerobanking w Polsce?, "Kurier Finansowy", nr 2(36) kwiecień-czerwiec.
 • ZBP, [w:] https://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/komisja-etyki-bankowej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.