PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 6, cz. 2 Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne | 277--289
Tytuł artykułu

Program JEREMIE jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
JEREMIE Program as a Financial Source Development for Family Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dostęp do finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw jest jednym z podstawowych warunków ich funkcjonowania i rozwoju na rynku.Dostępność środków finansowych i warunki, w których przedsiębiorcy mogą z nich korzystać, stanowią czynniki stymulujące wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, nowych produktów i usług. Małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym również przedsiębiorstwa rodzinne) w Unii Europejskiej (UE) często borykają się z niedostatkiem kapitału na rozwój. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wytworzyło szansę dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. W celu rozwiązania obserwowanego problemu, UE podejmuje szereg działań. Jednym z nich jest inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). Program został opracowany przez Komisję Europejską, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Europejski Bank Inwestycyjny, w celu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Unii Europejskiej (UE). Ten rodzaj wsparcia spowoduje lepsze wykorzystanie euro funduszy w latach 2014-2020. W odróżnieniu od innych programów unijnych, pomoc oferowana w ramach JEREMIE nie ma charakteru bezpośredniego dofinansowania, ale udzielana jest w formie rynkowych instrumentów finansowych, co skutkuje zwrotem pomocy. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania programu JEREMIE jako źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP (w tym również przedsiębiorstw rodzinnych).(fragment tekstu)
EN
Access to finance business ventures is one of the essential conditions for their functioning and development of the market. Availability of financial resources and the conditions of their use are factors that can stimulate the introduction of new technological solutions, products and services. Small and medium enterprises (included family firms) in the EU very often struggle with capital shortages for their development. In order to solve the problem the EU has provided a number of solutions. One of them is JEREMIE help (Joint European Resources for Micro to Medium enterprises). In the next few years EU politics has indicated helping enterprises in the form of economical financial instruments, resulting in a return of aid. The main objective of the article is to indicate the possibilities of use the JEREMIE as a financial source for enterprises form SME (family business included) (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Bertrand M., Schoar A. (2006), The Role of Family in Family Firms, "Journal of Economic Perspectives", vol. 20, no. 2.
 • Czekaj J., Dresler Z. (2002), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. PWN, Warszawa.
 • Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L. (2004), Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności,. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław, nr 1030.
 • Kowalewska A. (red.), (2010), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP, Warszawa.
 • Marjański A. (red.) (2011), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, SWSPiZ, tom XII, zeszyt 7.
 • Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Akademia Ekonomiczna im. Langego, Wrocław.
 • Stradomski M. (2010), Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltex, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina, Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń.
 • Sułkowski Ł. (red.) (2005), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 • Winnicka-Popczyk A. (2012), "Magazyn firm rodzinnych", MFR nr 3/2012. Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, Justyna Trippner-Hrabi
 • Żeńcuch B. (1998), Proces umiędzynarodowienia małych i średnich firm w świetle wspierania ich działalności [w:] Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi, Łódź.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2009), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008 , Warszawa.
 • Global Entrepreneurship Monitor 2009 Executive Report.
 • www.pfp.com.pl, dostęp 20 marca 2013.
 • www.jeremie.com.pl, dostęp 24 marca 2013.
 • www.mrr.gov.pl, dostęp 25 marca 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.