PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 | 20--29
Tytuł artykułu

Glokalizacja zaufania publicznego jako nowa kategoria socjoekonomiczna

Autorzy
Warianty tytułu
Public trust glocalization as a new socio-economic category
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony potrzebie rozwinięcia metodologicznego dialogu oraz bliższej współpracy między ekonomistami i socjologami. Jest to coraz bardziej konieczne, nie tylko ze względów poznawczych. Bez tej współpracy znacznie trudniejsze staje się efektywniejsze wdrażanie proponowanych rozwiązań z obszaru teorii społecznej do praktyki. Zdaniem autorki, nie uda się tego osiągnąć bez zastosowania podejścia interdyscyplinarnego i problemowego. Współczesne zarządzanie w coraz większym stopniu powinno uwzględniać przestrzeń wartości publicznych. W tej sytuacji przydatne staje się wprowadzenie do tego obszaru badawczego nowej kategorii socjoekonomicznej - glokalizacji zaufania publicznego. Oznacza ona połączenie procesów globalizacji i lokalizacji, które umożliwia włączanie się społeczności lokalnych w znacznie szersze układy przestrzenne i kulturowe. Poprzez zastosowanie glokalizacyjnej inżynierii społecznej, znacznie łatwiejszy i bardziej dostosowany do uwarunkowań miejscowych staje się rozwój lokalnych rozwiązań instytucjonalnych, jak również pobudzanie lokalnych procesów innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is dedicated to the need to develop a methodological dialogue and closer cooperation among economists and sociologists. It is still more and more necessary not only by cognitive reasons. This cooperation lack makes more difficult an effective implementation of the proposed solutions in the area of social theory to practice. According to the author, this cannot be achieved without the interdisciplinary and problem approach application. The public value space should be taken into account by the contemporary management in a wider extent. Thus becomes useful an introduction to this research area a new socio-economic category - public trust glocalization. It means a combination of globalization and localization, that enables the local communities to participate much more actively in the spatial and cultural systems. The glocalization social engineering use makes that the local institutional solutions development, as well as local innovative processes stimulation, are much easier, and more adapted to specific local conditions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bauman Z. [2007 a], Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa, Wyd. Sic!.
 • Bauman Z. [2007 b], Płynne życie, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 • Beck U. [2004], Społeczeństwo ryzyka, Warszawa, Scholar.
 • Botterman M., Millard J., Horlings E., Oranje van C., Deelen van M., Pedersen K. [2008], Wartość dla obywateli. Wizja zarządzania publicznego w 2020 roku, Raport Samorządowej Komisji Europejskiej 2020, s. 7, 8.
 • Deutsch M. [1956], Trust and Suspicion, "Journal of Conflict Resolution", No. 2(4).
 • Fox C.J., Miller H.T. [1995], Postmodern Public Administration: Toward Discurse, London, Sage.
 • Gardawski J. [2009], Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka, Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, s. 405.
 • Giddens A. [1994], Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics, Cambridge Oxford, Polity Press.
 • Giddens A. [1996], Affluence, poverty and the idea of post-scarity society, "Development and Change", No. 27, p. 366.
 • Giddens A. [2007], Nowoczesność i tożsamość, Warszawa, PWN, s. 23-27, 31.
 • Hardin R. [2009], Zaufanie, Warszawa, Wyd. Sic!, s. 8.
 • Herman A. [2009], Kilka refleksji na temat zaufania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1(708), styczeń.
 • Herman A. [2015], Praktyka i czas czynią mistrza, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1(34), styczeń-marzec.
 • IOR [2015], Idea Otwartego Rządu, http://centrumcyfrowe.pl/projekty/mapa-drogowa/, dostęp 27/02/2015.
 • Klimek J. [2012], Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, Toruń, Adam Marszałek, s. 376-377.
 • Konopka D. [2013], Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce, w: Samorządność w warunkach kryzysu, S. Partycki (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, s. 216-224.
 • Konopka D., Sitniewska J. [2011], Dysfunkcje administracji publicznej a kapitał społeczny, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3(20), lipiec-wrzesień, s. 33.
 • Kowalik T. [2013], Czy i kiedy współpraca socjologów z ekonomistami jest możliwa?, w: O lepszy ład społeczno-ekonomiczny, Kowalik T. (red.), Warszawa, PTE i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
 • Krajewski M. [2014] (red.), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych, Warszawa, Bęc Zmiana, s. 7-20.
 • Krastew I. [2015], Demokracja: przepraszamy za usterki, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 82.
 • Kuciński K. [2011 a] (red.), Glokalizacja, Warszawa, Diffin.
 • Kuciński K. [2011 b], Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji, Rocznik Żyrardowski, T. IX.
 • Kudera J. [2014], Autoidentyfikacja, sieciowość, a może poczucie przynależności do grupy? Tożsamość i możliwości interpretacyjne zjawiska deindywiduacji, w: Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych, Krajewski M. (red.), Warszawa, Bęc Zmiana, s. 279-280.
 • Kuligowski K. [2011], Glokalizacja po polsku: Wiejskie Alternatywne Społeczności. Przypadek Wolimierza, "Dobra Idea", 2 styczeń, http://dobraidea.pl.
 • Leggewie C., Welzer H. [2012], Koniec świata, jaki znaliśmy, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 47, 50.
 • Majer A. [2011], Lokalność w cieniu globalizacji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Vol. XXXVI, 2, sectio 1, s. 28, 100.
 • Marody M. [2015], Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Warszawa, Scholar.
 • Olechnicki K., Załęcki P. [1997], Słownik socjologiczny, Toruń, Graffitti, s. 69.
 • Olson M. [1965], The Logic of Collective Action, Cambridge, MA., Harvard University Press, p. 14.
 • Osiński J. [2013 a] (red.) Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Osiński J. [2013 b], Niestabilność i niepewność a próby neoliberalizacji funkcjonowania współczesnego państwa, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, J. Osiński (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 33.
 • Płoszajski P. [2012], Ruchomy cel: o konieczności redefinicji teorii i praktyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w warunkach nowej gospodarki, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, P. Płoszajski, (red.), Warszawa, OpenLinks, s. 14-15.
 • Płoszajski P. [2013] (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, Warszawa, OpenLinks.
 • Pomieciński A. [2009], Lokalne wymiary globalizacji, "Kultura i Historia", nr 16.
 • Rhodes R.A.W. [2010], Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu, "Zarządzanie publiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 4(14). Tekst oryginalny: The New Governance: Govering without Government, "Political Studies", No. XLIV/1996.
 • Robertson R. [1992], Globalization: Social Theory and Global Culture, London, Sage.
 • Robertson R. [2001], Comments on the "Global Triad" and "Glocalization", "Globalization and Indigenous Culture", 15/05/2001, http://www2.kokugakuin.
 • Sztompka P. [2007], Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków, Znak, s. 377.
 • Ślęczka K. [2014], http://sleczka.blog.onet.pl/2014/05/04/glokalizacja-rozne-znaczenia, dostęp 21/03/2015.
 • Wielecki K. [2012], Kryzys i socjologia, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 322.
 • Wnuk-Lipiński E. [2008], Socjologia życia publicznego, Warszawa, Scholar, s. 138.
 • Zacher L.W. [2011], Globalne rządzenie i globalne społeczeństwo obywatelskie, w: Transformacje demokracji. Doświadczenia. Trendy. Turbulencje. Perspektywy, L.W. Zacher (red.), Warszawa, Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.