PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 | 189--208
Tytuł artykułu

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce - uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Occupational Activation of Disabled People in Poland - Determinants of Successes and Failures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca jest istotnym elementem w tyciu każdego człowieka, również niepełnosprawnego. W sytuacji osób niepełnosprawnych staje się nie tylko źródłem utrzymania, ale również stwarza szansę rozwoju osobowości człowieka, wzmacnia jego aktywność i rozwija kontakt z osobami sprawnymi. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego w warunkach dostępności wielu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców, tak wiele osób niepełnosprawnych to osoby bierne zawodowo. (abstrakt oryginalny)
EN
Work is essential part of human life, including the lives of disabled people. For the disabled, work is as much a source of income as an opportunity for developing their personalities, becoming more active and for initiating contacts with the non-disabled members of the population. The article seeks to answer why so many disabled people remain occupationally inactive in an environment that offers them and employers a diversity of support measures. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
189--208
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski 2006, GUS, Warszawa 2007 i nast.
 • Barczyński A., Aktywność zawodowa niepełnosprawnych, "Praca i rehabilitacja niepełnosprawnych" 2005, Nr 10/90.
 • Barczyński A., Chorążuk J., Badanie znaczenia barier informacyjnych dla zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, (raport końcowy) - KIG-R, Warszawa, luty 2007.
 • Breaking the bonier, OECD Thematic Review on Reforming Disability Policies to Improve Work Incentives, OECD, Paris 9-10 May 2005.
 • Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010, MPiPS, Warszawa, czerwiec 2011.
 • Kołaczek B., Postawy pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, "Raport otwarcia. Wstępne wyniki z badania empirycznego - wnioski dla praktyków". Ogólnopolska konferencja Naukowa "Czy rynek pracy jest otwarty dla osób niepełnosprawnych?" - projekt "Związkowa Promocja i Ochrona Równouprawnienia - ZORON", Warszawa 2006.
 • Majewski T.,Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, CentrumBadawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1995.
 • MCConnell C. R" Brnę S. L" Contemporary Labour Economics, McGraw-Elill Inc., New York 1992.
 • OECD, Transforming Disability into Ability, OECD Publishing, Paris 2003.
 • OECD, Sickness, Disability and Work: Breaking into Barriers, vol. 2: Norway, Poland and Switzerland, OECD Publishing, Paris 2006.
 • Prinz C., Tompson D., Sickness and Disability Programmes: What is Driving Policy Convergence?, International Social Security Review 2009, Vol. 62, No. 4.
 • Szczupał B., Wybrane aspekty poczuciajakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych, [w: ] Z. Palak, Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 2006.
 • Waszczak S., Psychospołeczne bariery rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] "Aktywizacja zawodowa Osób Niepełnosprawnych", Nr 1-2.
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę, projekt: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II, PFRON 2009.
 • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych na podstawie Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483), Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226 poz. 1475).
 • U stawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrażaniu niektórych przepisów Unii Europej skiej w zakresie równego traktowania (Dz. U z 2010 r. Nr 254, poz. 1700).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.