PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 | 209--226
Tytuł artykułu

Polityka rozwoju kapitału ludzkiego w regionie Toskanii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Policy of Human Capital Development in the Tuscany Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowany artykuł omawia regionalną politykę wspierania rozwoju kapitału ludzkiego realizowaną przez włoski region Toskanii. Problematyka związana z rozwojem kapitału ludzkiego coraz wyraźniej akcentuje swój charakter regionalny. Regionalny rynek pracy staje się głównym stymulatorem kształtowania instrumentów wspierających rozwój zasobów ludzkich. Doświadczenia Włoch, kraju o silnym zróżnicowaniu wewnątrzkrajowych wskaźników obrazujących poziom rozwoju kapitału ludzkiego, a zarazem przykład kraju o silnej autonomii polityk regionalnych, pozwala na wyeksponowanie dobrych - w ocenie autorki - praktyk regionalnych podnoszących jakość kapitału ludzkiego w regionie. Pierwsza część artykułu pozycjonuje regionalne wskaźniki obrazujące poziom rozwoju kapitału ludzkiego w Toskanii na tle Włoch i Unii Europejskiej. W dalszej części artykułu autorka koncentruje się na omówieniu celów rozwoju kapitału ludzkiego i systemu ich wdrażania przez omawiany region. Artykuł kończy> prezentacja dobrych praktyk wypracowanych przez Toskanię w zakresie wspierania rozwoju zasobów ludzkich. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the regional policy of supporting human capital development pursued by the Italian region of Tuscany. The first part of the article presents the level of regional indicators of human capital development on the background of Italy and the European Union. Then author concentrates on discussing the goals of human capital development and regional implementation system in this matter. The article ends with a presentation of good practices developed by the Tuscany in supporting human resource development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
209--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Decisione della Commissione del 07-XI-2007 che adotta il programma operative) per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Competitivita regionale e occupazione" nella regione Toscana in Italia, CCI 2007IT052P0012, C(2007) 5475.
 • Decyzja Rady z 6 października 2006 roku w sprawie strategicznych wytycznych dla Wspólnoty w sprawie spójności (2006/702/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 291/11, 21.10.2006.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentłiego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 2010.
 • Key figure on Europe - 2011 edition, Eurostat 2011.
 • L 'istruzione In RegioneToscana. Rapporto 2008, cura IRPET, Regione Toscana, Osservatorio Scolastico Provinciale di Pisa, Educazione - Studi e Ricerche/34, http://www.regione.toscana.it/ regione/multimedia/RT/documents/2010/03/26/1269603089848_istruzione%20in%2 0toscana.pdf
 • Quadro Strategico Nazionale per la politico regionalne di sviluppo 2007-2013, Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, Giugno 2007.
 • Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana, 30 marzo 2004.
 • Piano per l 'Innovazione, la Crescita e l 'Occupazione - Piano italiano in attuazione del rilancio della Strategia europea di Lisbona Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie, 14.10.2005.
 • Program Edukacja i szkolenie 2010: Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010, Komisja Europejska 2002.
 • Programma Regionalne di Sviluppo 2011-2015. Identita Competitiva e Sviluppo Responsabile, http://www.consiglio.regione.toscana.it/copas/documenti/PRIS049ALLA.PDF
 • Rapporto ISFOL 2009, http://www.islbl.it/DocEditor/test/File/2010/Documentazione/ Rapporto_Isfol_2009.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.