PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1(14) | 18--21
Tytuł artykułu

Redukcja zużycia surowców naturalnych sposobem na tańszą i bardziej ekologiczną produkcję

Warianty tytułu
Reduction of the Natural Resources Consumption a Way To Greener and Cheaper Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono kwestię zasobooszczędności jako obszar generowania podwójnej dywidendy - osiągania celów ekologicznych i ekonomicznych jednocześnie. Wskazano główne uwarunkowania polityczne związane z oszczędzaniem zasobów i energii, a także zaprezentowano przesłanki ekonomiczne dla wdrażania strategii zasobooszczędności. Wskazano kluczowe obszary i sposoby działań w tym względzie(abstrakt autora)
EN
The article presents the issue of resource efficiency as an area with the potential to generate a double dividend - achieving both environmental and economic objectives. The main political conditions related to the conservation of resources and energy are indicated and economic reasons for the implementation of a resource efficiency strategy are presented. Key areas and measures in this regard are indicated.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
18--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, adiunkt
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, adiunkt
Bibliografia
 • Anuszewska i in., Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP. Raport z części jakościowej badań, PARP, Warszawa 2011.
 • Ciupek B., Obowiązki fiskalne przedsiębiorców względem środowiska i ich wpływ na strategię finansową przedsiębiorstwa. Wybrane problemy, "Ekonomia i Środowisko" 2014, nr 2 (49).
 • Cote R.P., Cohen-Roshental E., Designing eco-industrial parks: a synthesis of some experiences, "Journal of Cleaner Production" 1998, No. 6.
 • Dowlatshahi, S., Product design in a concurrent engineering environment: an optimization approach, "Journal of Production Research" 1992, Vol. 30, No. 8, pp. 1803-1818.
 • Ekologia w MŚP w Polsce i Unii Europejskiej, "Logistyka Odzysku" 2014, nr 4 (13), s.3.
 • Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM(2010) 2020, PL, Bruksela, 3.3.2010.
 • Innowacja na rzecz zrównoważonej przyszłości - Plan działania na rzecz ekoinnowacji, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów KOM/2011/0899, Bruksela, 15.12.2011.
 • Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program "zero odpadów" dla Europy, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego I Komitetu Regionów KOM/2014/0398, Bruksela 2.7.2014.
 • Kośmicki E., Dyllick T., Podstawy koncepcji ekologicznego kierowania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Fundacji Własności Prywatnej", nr 3/3 1996, s. 44.
 • Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów, KOM/2011/0571, Bruksela, 20.9.2011.
 • Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM/2011/112, Bruksela, 8.3.2011.
 • Redukcja zużycia paliwa środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego w przedsię- biorstwach wytwarzających prefabrykaty betonowe. Opis dobrej praktyki, www.3xsrodowisko.pl, (15.12.2014).
 • Ryszawska B., Zielona gospodarka jako priorytet strategiczny Unii Europejskiej, "Logistyka Odzysku" 2013, nr 4 (9), s. 18-21.
 • Sidorczuk-Pietraszko E., Koncepcja rozwoju trwałego i zrównoważonego na poziomie organizacji, [w:] Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, pod red. B. Poskrobki, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007, s. 333-356.
 • Quantification of the business benefits of resource efficiency, randd.defra.gov.uk, (10.12.2014).
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2014, GUS, Warszawa, 06.10.2014. www.stat.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.