PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 50 | nr 1 | 255--262
Tytuł artykułu

Formalne przesłanki dopuszczalności skargi sądowej wniesionej na decyzję organu podatkowego

Warianty tytułu
The Formal Premises of Admissibility of a Court Complaint Brought Against the Tax Authority's Decision
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie praktycznych konsekwencji niespełnienia przez podatnika wnoszącego skargę na decyzję organu podatkowego drugiej instancji wymogów formalnych stawianych przez ustawodawcę temu pismu procesowemu (skardze). Autorzy opracowania podjęli próbę wykazania, że wniesienie przez podatnika skargi zawierającej braki formalne nie pozwala na skuteczne wszczęcie postępowania sądowego. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu, analizę przepisów prawa krajowego oraz orzeczeń sądów administracyjnych. W wyniku przeprowadzonej analizy - przede wszystkim orzecznictwa sądów administracyjnych - ustalono, że samo sporządzenie i wniesienie przez podatnika skargi do sądu nie gwarantuje, że sąd rozpozna sprawę pod względem merytorycznym i wyda wyrok. Oznacza to, że nie w każdym przypadku sąd przeprowadzi kontrolę zaskarżonej decyzji organu podatkowego. Jeżeli sąd stwierdzi, że skarga jest niedopuszczalna, ponieważ skarżący nie zachował wymogów formalnych skargi, wówczas skargę odrzuci postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the publication is to present the practical consequences of non-compliance by the taxpayer appellant against the decision of the second instance tax authority with the formal requirements set by the legislator to that procedural document (a complaint). The study used the following test methods: studies of literature, an analysis of national laws and rulings of administrative courts. The analysis - above all of the rulings of administrative courts - allowed to establish that the mere drafting and bringing the taxpayer complaints to court does not guarantee that the court will recognize the merits of the case and issue a ruling. This means that not in every case the court will check the contested decision of the tax authority. If the court finds that the complaint is inadmissible because the applicant did not comply with the formal requirements of complaint, the court will reject the complaint by a decision in closed session. (original abstract)
Rocznik
Tom
50
Numer
Strony
255--262
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamiak B., Uwagi o modelu dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 • Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Bojarski M., Gromski W., Huchla A., Jacyszyn J., Jezioro J., Jeżewski J., Kalina-Prasznic U. (red.), Kuczyński T., Kundera J.E., Lis M., Maciejewski M., Marszałkowska-Krześ E., Pakuła A., Oławucka H., Preisner A., Mała encyklopedia prawa, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Bojanowski E., Cieślak Z., Lang J., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Dauter B., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Dauter B., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Jagielska M., Skarga, [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Jaśkowska M., Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] M. Jaśkowska, E. Masternak, E. Ochendowski (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Kania M., Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Postanowienie NSA z dnia 23 września 2004 r., FSK 1204/04, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Postanowienie NSA z dnia 30 października 2006 r., I FSK 1189/06, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2007 r., II OZ 140/07, ONSAiWSA 2008, nr 2, poz. 27.
 • Postanowienie NSA z dnia 29 lipca 2010 r., II FSK 1377/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Postanowienie NSA z dnia 28 lutego 2011 r., II FSK 2627/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Postanowienie NSA z dnia 9 marca 2011 r., II FZ/11, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Postanowienie NSA z dnia 22 lipca 2011 r., I OSK 1221/11, LEX nr 1149135.
 • Postanowienie NSA z dnia 9 stycznia 2013 r., I OZ 969/12, LEX nr 1273910.
 • Postanowienie NSA z dnia 10 stycznia 2013 r., I OZ 970/12, LEX nr 1273911.
 • Postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 10 marca 2011 r., II SA/Bk 15/11, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 1 marca 2011 r., II SA/Gd 937/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 18 stycznia 2011 r., IV SA/Gl 827/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r., II SA/Kr 672/09, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Postanowienie WSA w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2005 r., I SA/Sz 859/04, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Postanowienie WSA w Szczecinie z dnia 25 maja 2009 r., I SA/Sz 226/09, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Uchwała NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., OPS 1/2004, ONSWiWSA 2005, nr 4, poz. 62.
 • Uchwała NSA z dnia 18 grudnia 2013 r., I OPS 13/13, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Uchwała NSA z dnia 12 maja 2014 r., I OPS 10/13, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).
 • Woś T., Skarga, [w:] T. Woś (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2005 r., FSK 2640/04, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.