PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 71--80
Tytuł artykułu

Rewitalizacja w praktyce polityki spójności

Autorzy
Warianty tytułu
Urban Regeneration in Cohesion Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rewitalizacja w wyniku dynamizacji i złożoności współczesnych procesów rozwojowych cieszy się coraz większym zainteresowaniem ekspertów i praktyków na świecie (nie tylko z powodu kryzysu). Także w Polsce jest na nie duże zapotrzebowanie. Tymczasem analiza projektów rewitalizacji w wybranych 6 regionach prowadzi do wniosku, że większość z nich zamiast rewitalizacji realizuje jej proste składowe, nieprzynoszące pełnych efektów rewitalizacji. Mechanizm ukryty za tym zjawiskiem nazywany jest następstwem celów (Merton) lub "oswajaniem" wymogów. Autor omawia czynniki sprzyjające ujawnieniu się tego mechanizmu, podkreślając, że dotyczy on równie Polski, co i Unii, jak też innych typów projektów. Mimo wielkiego postępu ostatnich lat, Polska nadal nie opuściła grupy najsłabiej rozwiniętych i najmniej innowacyjnych państw UE - może ten mechanizm jest jedną z przyczyn.(abstrakt oryginalny)
EN
Urban regeneration as a result of dynamic and complex contemporary development processes attracts more and more interest from experts and politicians all over the world, and not only on account of the recent global economic crisis. It is also gaining wider currency in Poland. An analysis of urban regeneration projects in six regions of Poland leads to the conclusion that in most cases, as a result of the simplification of the term, they have not fully attained preset regeneration goals. The mechanism behind this phenomenon is known as the "succession of goals" (Merton) or "habituation". The author looks at the factors underpinning this mechanism and claims that this mechanism seems to be typical of most European countries and other types of projects as well. Despite immense development progress made recently, Poland is still unable to leave the group of the least developed and least innovative EU member states. Perhaps the habituation mechanism is one of the reasons for this situation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--80
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Allianz, 2012, New realities: East-West migration in Germany; źródło: http://knowledge.allianz.com, data dostępu: 30.05.2014.
 • Cantarelli C.C., Flyvbjerg B., Molin E.J.E, van Wee B., 2010, Lock-in and Its Influence on the Project Performance of Large-Scale Transportation Infrastructure Projects. Investigating the Way in Which Lock-in Can Emerge and Affect Cost Overruns, [w:] Environment and Planning B: Planning and Design, nr 37.
 • Ciołek D., 2014, Zdolność do przyciągania kapitału zagranicznego. Atrakcyjność inwestycyjna województwa, [w:] Gawlikowska-Hueckel K. i Szlachta J. (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Crescenzi R., Rodriguez-Pose A., 2012, Infrastructure and Regional Growth in the European Union, [w:]Papers in Regional Science, Vol. 9, nr 3.
 • Czapiński J., 2013, Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, [w:] Contemporary Economics, vol. 7 (special issue).
 • Dej M., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Węglowski M., Ziobrowski Z., 2013, Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach - propozycje zmian prawnych. Część I, ekspertyza dla MRR, Instytut Rozwoju Miast, Kraków; źródło: http://www.mir.gov.pl, data dostępu: 20.05.2014.
 • Gorzelak G., 2014, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy, [w:] Gorynia M., Rudolf S. (red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa (w druku).
 • Grosse T.G., 2004, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut spraw Publicznych, Warszawa.
 • GTZ, 2003, Podręcznik rewitalizacji. Zasoby, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa.
 • Hryniewicz J.T., 2004, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • IUS (Innovation Union Scoreboard), 2013, European Commission; źródło: http://ec.europa.eu, data pobrania 17.01.2014.
 • Komornicki T., Rosik P. (kierownik zespołu), Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., 2013, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kozak M.W., 2014, Deklarowane a rzeczywiste priorytety rozwoju, [w:] Jarosz M. (red.), Polska europejska czy narodowa?, Instytut Studiów Politycznych PAN i Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kozak M.W., 2013, Paradygmat polityki spójności 2014-2020: między zamiarem a rzeczywistością, [w:] Wyzwania polityki spójności w Polsce 2014-2020 - opinie ekspertów (J. Olbrycht, G.T. Grosse, M.W. Kozak, F. Kuźnik, L. Palmen, M. Sapała, J. Woźniak), Wydawnictwo "Wokół nas", Gliwice.
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Merton R.K.,1968, Succession of goals, [w:] Sills D.L.,Merton R.K. (eds.),International Encyclopedia of the Social Sciences, The Macmillan Co. & The Free Press, vol. 11.
 • Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2013,Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 • MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), 2013, Sprawozdanie z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Przebieg realizacji w 2012 r., Warszawa.
 • MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), 2012, Raport Strategiczny 2012, Warszawa.
 • MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), 2008, Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa; źródło: http://www.mrr.gov.pl, data dostępu 21.01.2014.
 • Projekt. Wytyczne w sprawie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, 2014, Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice; źródło: http://efs.slaskie.pl; data dostępu: 25.03.2014.
 • Wańkowicz W., 2011, Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref społecznie wykluczonych. Poradnik (skrót), Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Wojtowicz D., Kupiec T., 2013, Complementarity between programmes and projects within the regional Policy. The case of the Łódzkie voivodship, [w:] Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.
 • Wojtowicz D., Kupiec T., 2012, Ocena wykorzystania środków UE w rozwoju regionu 2004-2013, ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego; źródło: www.strategia.lubelskie.pl, data dostępu: 02.02.2014.
 • Zaucha J., Ciołek D., Brodzicki T., Głazek E., 2014, Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej, [w:] Gawlikowska-Hueckel K. i Szlachta J. (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu; data dostępu: 02.06.2014.
 • Mapa Dotacji MIR: http://www.mir.gov.pl, data dostępu: 03.03.2014.
 • http://www.kozuchow.pl; data dostępu: 20.05.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.