PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (3) | 57--68
Tytuł artykułu

Analiza poziomu życia w miastach na prawach powiatu w latach 2003-2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An Analysis of the Living Standard in Cities on the DistrictRights in the Years 2003-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badania poziomu życia mieszkańców miast na prawach powiatu w latach 2003-2012. Celem analiz było porównanie zmian w poziomie życia mieszkańców miast, które w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r. utraciły status miasta wojewódzkiego, w stosunku do tych ośrodków, które ten status zachowały. Do analizy zastosowano wybrane metody porządkowania liniowego. Miernik syntetyczny poziomu życia był konstruowany w ujęciu czasowo-przestrzennym, co umożliwiło porównanie jego wartości w różnych latach oraz dla dowolnie wybranych miast. Źródłem danych był Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Podczas tworzenia rankingu wykorzystano osiem zmiennych diagnostycznych. Dla wszystkich analizowanych 65 miast na prawach powiatu zaobserwowano systematyczną tendencję do poprawy warunków życia ludności - wartości miernika syntetycznego w roku 2012 były wyższe niż w 2003. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że miejscowości, które w 1999 r. utraciły status miasta wojewódzkiego, znacząco odstają od obecnych miast wojewódzkich pod względem poziomu życia. Co więcej, różnica w przeciętnej wartości miernika poziomu życia wzrosła w okresie objętym analizą (w 2003 r. wynosiła ona 9,4 pkt. na korzyść obecnych miast wojewódzkich, w 2012 zaś - 11,9 pkt.). Byłe miasta wojewódzkie charakteryzowały się podobnym poziomem życia co grupa pozostałych miast na prawach powiatu, niemających nigdy statusu miasta wojewódzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results on the living standard of urban residents with district rights in the years 2003-2012. The aim of the analysis was to compare the changes in the level of living among the inhabitants in a group of cities that, as a result of administrative reform, in 1999 lost their status as a provincial city in relation to those ones that preserved such the status. The selected methods of linear ordering were applied for the analysis. The synthetic indicator of living standards was constructed in terms of the time-space, which allowed to compare its values in different years and for any selected cities. The data source was the Local Data Bank of the Central Statistical Office. When creating a ranking eight variables were used in diagnostic procedures. For all analyzed 65 cities with the district rights systematic trend to improve the living conditions of the population was observed -the value of the synthetic indicator in 2012 was higher than in 2003. On the basis of the analyses it can be stated that the places which in 1999 lost their status as the provincial city significantly diverge from the current provincial cities when it comes to quality of life. Moreover, the difference in the average value of the measure of standard of living has increased in the period under the analysis (in 2003 it was 9.4 pts. for the advantage of current cities in and in 2012 -11.9 pts.). Former provincial cities had similar levels of life as the group of other towns with district rights, not having ever provincial city status. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
57--68
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Rzeszowska
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
  • [1] Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012.
  • [2] Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  • [3] Łukomska J., Byłe stolice województw 10 lat po reformie, [w:] Subregionalne bieguny wzrostu, red. W. Dziemanowicz, J. Szlachta, K. Szmigiel-Rawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 59-70.
  • [4] Migała-Warchoł A., Ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu życia mieszkańców województwa podkarpackiego, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej "MIBE", SGGW, Warszawa 2010.
  • [5] Sobolewski M., Automatyzacja analiz taksonomicznych w programie STATISTICA, [w:] Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych, StatSoft, Kraków 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.