PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 3057--3064
Tytuł artykułu

Koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikające z użytkowania pojazdów transportu drogowego

Autorzy
Warianty tytułu
Energy consumption costs and emissions of pollutant resulting from the use of road transport vehicles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie każdego przedsiębiorstwa oznacza podejmowanie działań w celu obniżenia zużycia materiałów i energii, zmniejszenia wielkości emisji substancji i innych obciążeń środowiska oraz produktywne korzystanie z jego zasobów. W przedsiębiorstwach transportu drogowego, wyrazem tych działań jest m.in. powiększenie stanu posiadania floty pojazdów ekologicznie czystych i energooszczędnych. W ocenie pojazdów transportu drogowego w aspekcie ich oddziaływania na środowisko i na zużycie energii pomocna może być metoda kosztowa, która polega na określeniu wartości pieniężnych obrazujących koszty zużycia energii i koszty emisji zanieczyszczeń w czasie użytkowania tych pojazdów. W pracy przedstawiono metodę kosztową i przykład jej zastosowania do oceny pojazdów transportu drogowego, która uwzględnia zużycie energii i aspekty środowiskowe. Dokonano oceny wpływu na koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń paliwa silnikowego klasycznego (benzyna, olej napędowy) i paliwa alternatywnego (CNG i LPG). Najmniej korzystnie pod względem zużycia energii wypadł pojazd zasilany paliwem alternatywnym CNG.(abstrakt oryginalny)
EN
Realization of the conception of sustainable development in each company means taking action to reduce the consumption of materials and energy, reduce emissions of substances and other environmental burdens as well as productive use of its resources. In the road transport undertakings, the expression of these activities i s, inter alia, enlargement of the fleet with clean and energy - efficient vehicles. Cost method may be useful in the evaluation of road transport vehicles in terms of their impact on the environment and energy consumption. This method involves determining th e monetary value depicting the energy costs and the costs of emissions during the use of these vehicles. The paper presents a method of cost and an example of its application to the assessment of road vehicles, which takes into account energy consumption and environmental aspects. The paper presents an assessment of the impact of the classic motor fuel (petrol, diesel) and alternative fuels (CNG and LPG) on the costs of energy consumption and pollutant emissions. The least favorably in terms of energy consumption was vehicle powered by alternative fuel CNG.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3057--3064
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Dane techniczne samochodu Opel Zafira C, http://opel.dixi-car.pl/opel-zafira-tourer-dane-techniczne.htm
 • Droździecki S., Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w polityce UE. Logistyka 2012, nr 5, 372-386.
 • Droździecki S., Koszty zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza - polityka UE wobec transportu drogowego. Logistyka 2012, nr 5, 387-399.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1137.
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015. M.P. 2014 poz.1195.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015. M.P. 2014 poz.1148.
 • Paradowska M., Unijne metody internalizacji kosztów zewnętrznych transportu a sytuacja w Polsce. Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 2006, nr 1(2), 43-54.
 • Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. 2011, nr 96 poz. 559).
 • Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417861

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.