PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 2080--2089
Tytuł artykułu

Uwarunkowania merytoryczno-prawne dotyczące wymagań technicznych oraz zasad dopuszczania do ruchu pojazdów przeznaczonych do kierowania przez osoby niepełnosprawne ruchowo lub do ich przewożenia

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stan prawny w zakresie wymagań technicznych oraz zasad dopuszczania do ruchu pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest nieuporządkowany w krajowym prawodawstwie. Opis istniejącego stanu merytoryczno-prawnego stanowi punkt wyjścia do zdiagnozowania potrzeb w zakresie proponowanych kierunków zmian obowiązujących przepisów. Na bazie doświadczeń z prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Instytucie Transportu Samochodowego w artykule opisano propozycje założeń systemowych dla nowych przepisów oraz dla wymagań szczegółowych dla niektórych układów i zespołów do stosowania w pojeździe przeznaczonym do kierowania lub przewożenia osób niepełnosprawnych ruchowo. Opisano kolejność postępowania w zakresie dopuszczania do ruchu pojazdu po adaptacji technicznej w opisanym powyżej zakresie również w przypadku konieczności pozyskania dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The legal status in the national legislation, regarding technical requirements and rules for entry into service of vehicles intended for persons with physical disabilities, is in the state of disorder. Description of the existing subject-legal status represents the starting point for the diagnosis of needs, regarding proposed directions of amending the existing legislation. Based on the experiences from research and development work conducted at the Motor Transport Institute the article describes proposals of the system objectives for the new legislation and specific requirements for certain systems and components for use in a vehicle designed to be driven or transport persons with physical disabilities. The sequence of conduct for allowing the entry into service of the vehicle following the technical adaptation, described above, has been described, also when it is necessary to obtain a document issued by the competent technical inspection authority, confirming the road-worthiness of the technical device.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2080--2089
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
 • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
 • Dyrektywa nr 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów - ("dyrektywa ramowa"), Dz. U. L 263 z 9.10.2007, z późn. zm.
 • Projekt z dnia 14.01.2015 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ... zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 • Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. Dz. U. z 2014 r. poz. 1675.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Dz. U. z 2003 r. poz. 1890.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Dz. U. z 2012 r. poz. 996 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Dz. U. z 2012 r. poz. 973.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz. U. z 2012 r. poz. 1468.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.
 • Warunki techniczne ITS: Dodatkowe Urządzenia Sterowania Hamulcami oraz Przyspieszeniem Pojazdu. Wymagania i badania. WT-ITS/90/10-ZBH wydanie 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.