PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 51 | nr 2 | 255--279
Tytuł artykułu

Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji nad TTIP

Warianty tytułu
Regulatory impact assessment institutions in the United States and the European Union in the context of TTIP negotiations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocena skutków regulacji (OSR) jest metodą analizy polityki publicznej, która ma coraz większe znaczenie w systemach regulacyjnych USA oraz Unii Europejskiej. Metoda ta, opracowana w latach 80. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, jest obecnie stosowana przez instytucje rządowe wielu krajów rozwiniętych na całym świecie - przyjęły ją m.in. państwa członkowskie Unii Europejskiej. OSR jest dokumentem wskazującym potencjalne koszty i korzyści projektu regulacji, opracowywanym za pomocą analizy ilościowej oraz jakościowej. Powstała w ten sposób analiza wskazuje, które regulacje przynoszą społeczeństwu i gospodarce więcej korzyści niż koszów. Pozwala więc ona ocenić, czy dane regulacje opłaca się wprowadzać w życie. Artykuł przedstawia ewolucję podejścia do OSR w UE oraz USA, porównując obydwa modele i przyjmując za metodę badawczą analizę historyczno-instytucjonalną. Kwestia ta zostaje rozpatrzona w kontekście transatlantyckiej współpracy między Brukselą a Waszyngtonem nad reformą regulacji oraz rozwojem współpracy handlowej i inwestycyjnej w ramach negocjacji nad Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Zidentyfikowane są ponadto różnice w podejściu do OSR na obu kontynentach oraz możliwe obszary współpracy na polu regulacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Regulatory Impact Assessment (RIA) is a method of public policy analysis that has been gaining more and more significance in the regulatory systems in the United States and the European Union. The method, developed in the 1980s in the United States, is currently applied by government institutions in a number of developed countries throughout the world, for example the Member States of the European Union. RIA is a document pointing out the potential costs and benefits of a draft regulation. It is drawn up using quantitative and qualitative analysis, which indicates the regulations that bring more benefits to the society than costs and therefore makes it possible to assess whether it is profitable to implement the regulation. This article presents the evolution of the approach to RIA in the European Union and the United States by comparing the two models and applying the research method of historical/institutional analysis. The issue is discussed in the context of the transatlantic cooperation between Brussels and Washington on the reform of regulations and development of trade and investment cooperation under the negotiation of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Furthermore, the article identifies the differences in the approach to RIA on the two continents as well as the possible areas of cooperation in the area of regulation. (original abstract)
Rocznik
Tom
51
Numer
Strony
255--279
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • J. den Hertog, General Theories of Regulation, w: B. Bouckaert, G. de Geest (red.), Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham 1999, s. 223.
 • G. Majone, The Transformations of the Regulatory State, "Osservatorio sull'Analisi di Impatto della Regolazione" 2010, s. 4.
 • K. Sarzec, Państwo w gospodarce, Warszawa 2013, s. 157.
 • S.K. Vogel, Freer Markets, More Rules: Regulatory Reform in Advanced Industrial Countries, Ithaca 1998, s. 2.
 • I. Brannon, We Were All Keynesians Then, http://www.cato.org/publications/commentary/we-were-all-keynesians-then (data dostępu: 15.08.2015).
 • C.R. Sunstein, The cost-benefit state, Law & Economics Working Papers 1996, nr 39, s. 7.
 • R. McMahon, The Environmental Protection Agency: Structuring Motivation In A Green Bureaucracy: The Conflict Between Regulatory Style And Cultural Identity, Sussex 2006, s. 19.
 • R. Reeves, President Nixon: Alone in the White House, New York 2001, s. 163.
 • J.A. Mintz, Enforcement at the EPA: High Stakes andHard Choices, Austin 1995, s. 22.
 • R. Ash, Powerful Budget Director for Nixon, Dies at 93, "New York Times" z 12.01.2012.
 • B.W. Daynes, G. Sussman, White House Politics and the Environment: Franklin D. Roosevelt to George W. Bush, Austin 2010, s. 76.
 • A. Arcuri, The Case for a Procedural Version of the Precautionary Principle Erring on the Side of Environmental Preservation, w: M. Boyer, Y. Hiriart, D. Martimort (red.), Frontiers in the Economics of Environmental Regulation and Liability, Hampshire 2006, s. 43.
 • J.G. Speth, K.L. Hall, P. Quarles, OMB and EPA: Who Sets Environmental Policy?, Washington 1976, s. 2.
 • J.L. Palmer, I.V. Sawhill, Reagan Experiment: Examination of the Economic and Social Policies Under the Reagan Administration, Washington 1982, s. 134.
 • K.R. Mayer, With the Stroke of a Pen: Executive Orders and Presidential Power, Princeton 2001, s. 124.
 • http://www.inflation.eu/inflation-rates/united-states/historic-inflation/cpi-inflation-united-states.aspx (data dostępu: 15.08.2015).
 • C.W. Biven, Jimmy Carter's Economy: Policy in an Age of Limits, Chapel Hill 2001, s. 180.
 • http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=4665 (data dostępu: 15.08.2015).
 • http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=23905 (data dostępu: 15.08.2015).
 • C.W. Vernon III, The Inflation Impact Statement Program: An Assessment of the First Two Years, "The American University Law Review" 1977, t. 26 (1168), s. 1139.
 • http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=23905 (data dostępu: 15.08.2015).
 • J.C. Miller III, Lessons of the Economic Impact Statements Program, s. 14, http://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/1977/7/v1n1-4.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • J.L. Palmer, I.V. Sawhill, Reagan Experiment: Examination of the Economic and Social Policies Under the Reagan Administration, Lanham 1982, s. 135.
 • http://www.inflation.eu/inflation-rates/united-states/historic-inflation/cpi-inflation-united-states. aspx (data dostępu: 15.08.2015).
 • A. Alesina, S. Ardagna, G. Nicoletti, F. Schiantarelli, Regulation and Investment, NBER Working Paper, 2003, nr 9560, s. 2.
 • http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=30539 (data dostępu: 15.08.2015).
 • N.S. Zank, Measuring the Employment Effect of Regulation: Where DiD the Job Go?, London 1996, s. 54.
 • M.A. Eisner, Regulatory Politics in Transition, Baltimore 2000, s. 180.
 • S.L. Tomkin, Inside OMB: Politics and Process in the President's Budget Office, New York 1998, s. 205.
 • Office of the Press Secretary of the White House, President Reagan's Initiatives to Reduce Regulatory Burdens, http://www.thecre.com/pdf/Reagan_RegainInitiatives.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • R. Reagan, White House Report on the Program for Economic Recovery, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=43427 (data dostępu: 15.08.2015).
 • M. Weidenbaum, Regulatory Reform under the Reagan Administration, w: G.C. Eads, M. Fix, The Reagan Regulatory Strategy: An Assessment, New York 1984, s. 16.
 • D. Fuguitt, S.J. Wilcox, Cost-benefit Analysis for Public Sector Decision Makers, Westport 1999, s. 10.
 • The provisions of Executive Order 12291 of Feb. 17, 1981, appear at 46 FR 13193, 3 CFR, 1981 Comp., s. 127, http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12291.html (data dostępu: 15.08.2015).
 • J.F. Morrall III, Regulatory Impact Analysis: Efficiency, Accountability, and Transparency, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=regulatory impact analysis reagan&source=web&cd=2&ved=0CDgQFjAB&url=http www.oecd.org unitedstates 1901526.doc&ei=cmxQUfy7A6KM0AW2wYDQDQ&usg=AFQjCNEzEfM4Sj5w-U0S19P7CBXETManaA&bvm=bv.44158598,d. d2k&cad=rja (data dostępu: 15.08.2015).
 • Guidelines for Performing Regulatory Impact Analysis, Washington 1983.
 • B.D. Friedman, Regulation in the Regan-Bush Era: The Eruption of Presidential Influence, Pittsburgh 1995, s. 36.
 • http://www.reginfo.gov/public/do/eoCountsSearch (data dostępu: 15.08.2015).
 • Executive Order 12498: Regulatory planning process, http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12498.html (data dostępu: 15.08.2015).
 • A. Renda, Impact Assessment in the EU: The State of the Art and the Art of the State, Brussels 2006, s. 11.
 • World Bank, GDP growth (% annual), http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=4 (data dostępu: 15.08.2015).
 • Regulatory Planning and Review, Executive Order 12866, Federal Register 1993, t. 58, nr 190, http://www.archives.gov/federal-register/executive-orders/pdf/12866.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • Executive Order 13258, Federal Register, t. 67, nr 40, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2002-02-28/pdf/02-5069.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • Office of Information and Regulatory Analysis, Circular A-4, 17 września 2003, s. 4, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/omb/circulars/a004/a-4.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • C.R. Sunstein, Worst-case scenarios, Cambridge 2009, s. 7.
 • http://www.reginfo.gov/public/do/eoCountsSearchInit7actionAnit (data dostępu: 15.08.2015).
 • W. Harrington, L. Heinzerling, R.D. Morgenstern, Controversies Surrounding Regulatory Impact Analysis, w: W. Harrington, L. Heinzerling, R.D. Morgenstern, Reforming Regulatory Impact Analysis, Washington 2009, s. 19.
 • Improving Regulation and Regulatory Review, Executive Order 13653, Federal Register 2011, t. 76, nr 14, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-01-21/pdf/2011-1385.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • C. Kirkpatrick, D. Parker, Regulatory impact assessment: an overview, w: C. Kirkpatrick, D. Parker (red.), Regulatory Impact Assessment: Towards Better Regulation?, Cheltenham 2007, s. 12.
 • E.J. Evans, Thatcher and Thatcherism, London 2004, s. 137.
 • European Commission, Impact Assessment: Background, http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/background/background_en.htm (data dostępu: 15.08.2015).
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0276:FIN:EN:PDF (data dostępu: 15.08.2015).
 • European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2005) 791, http://www.hub.hr/sites/default/files/eu_impact_assessment_guidelines.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm (data dostępu: 15.08.2015).
 • European Commission, Impact Assessment Board Report for 2008, Brussels 2009, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009SC0055&from=EN (data dostępu: 15.08.2015).
 • European Commission, Impact Assessment Board Report for 2009, Brussels 2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009SC1728&from=EN (data dostępu: 15.08.2015).
 • http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • European Commission, The main changes in the 2009 Impact Assessment Guidelines compared to 2005 Guidelines, Brussels 2009, http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/revised_ia_guidelines_memo_en.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • European Commission, Impact AssessmentBoardReport for 2010, Brussels 2011, http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/sec_2011_126_en.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • European Commission, Impact Assessment Board Report for 2011, Brussels 2012, http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/sec_2012_0101_en.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • European Commission, Impact Assessment Board Report for 2012, Brussels 2013, s. 12, http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • European Commission, Impact Assessment Board Report for 2013, Brussels 2014, s. 4, http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/iab_report_2013_en.pdf (data dostępu: 15.08.2015).
 • O. Fritsch, C.M. Radaelli, L. Schrefler, A. Renda, Regulatory Quality in the European Commission and the UK: Old questions and new findings, Brussels 2012, s. 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.