PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 51 | nr 2 | 353--366
Tytuł artykułu

Stosunki polsko-francuskie 1986-1989

Warianty tytułu
Polish-French relations in the years 1986-1989
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uformowany po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych we Francji prawicowej koalicji (w marcu 1986 r.) rząd Jacques'a Chiraca przyjął wobec władz PRL strategię stopniowej normalizacji, ale bez spektakularnych gestów. Wizyty w Polsce złożyli m.in. minister do spraw sportu i młodzieży, Christian Bergelin (w październiku 1986 r.) oraz minister spraw zagranicznych Jean-Bertrand Raimond (w kwietniu 1987 r.). Znakiem czasu i świadectwem intencji utrzymania dialogu z opozycją było to, że szef francuskiej dyplomacji spotkał się również z przedstawicielami polskiej opozycji (w ambasadzie Francji w Warszawie). Pod wpływem zachodzących w Polsce przemian politycznych, w tym przede wszystkim rozmów władz komunistycznych z opozycją, które doprowadziły do Okrągłego Stołu i pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, następował rozwój kontaktów na najwyższym szczeblu. Rangę symbolu przemian miała wizyta Lecha Wałęsy w Paryżu w grudniu 1989 r. i w Polsce prezydenta F. Mitteranda, który przybył do Warszawy 14 czerwca 1989. W dziedzinie gospodarczej na relacje dwustronne największy negatywny wpływ wywierało zadłużenie Polski wobec Francji, które pod koniec 1980 r. wynosiło około 2,5 mld USD, a w 1988 - około 3,3 mld USD. Negocjacje na temat spłat tego zadłużenia wobec państw Zachodu odbywały się w ramach Klubu Paryskiego. Spadek polskiego eksportu do Francji, który w stanie wojennym i do 1988 r. nie osiągnął wielkości z 1980 r., wynikał przede wszystkim z drastycznego zmniejszenia sprzedaży polskiego węgla. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, represje wobec opozycji politycznej oraz ograniczenia swobód obywatelskich odbiły się również na relacjach naukowych i kulturalnych. Zmiany na lepsze odnotowano w drugiej połowie lat 80. Wymiana naukowa i kulturalna odbywała się coraz częściej poza centralnie ustalanymi programami. Lata 80. trudno nazwać owocnymi w relacjach między FPK i PZPR. Francuscy komuniści, którzy w okresie wprowadzania stanu wojennego w Polsce byli w koalicji rządowej, nie mogli zająć stanowiska rażąco innego niż ich socjalistyczni współpartnerzy. Sytuacja zmieniła się po ich wyjściu z koalicji rządowej w lipcu 1984 r. Odtąd kontakty były coraz częstsze, ale ich znaczenie coraz mniejsze, wobec słabnięcia pozycji i wpływów ruchu komunistycznego w Europie. (abstrakt oryginalny)
EN
The government of Jacques Chirac, formed after the right-wing coalition victory in parliamentary elections (March 1986), followed a strategy toward PRL authorities of gradual normalization; there were no spectacular gestures. In October 1987, the Minister for Sport and Youth, Christian Bergelin - among others - visited Poland, as did the Minister of Foreign Affairs, Jean-Bertrand Raimond, in April 1987. A sign of the times, and a testament to fact that France intended to maintain a dialogue with the opposition, was that the French Foreign Minister also met with representatives of the Polish opposition (at the French Embassy in Warsaw). The development of high-level contacts took place increasingly under the influence of the ongoing political transition in Poland, at the center of which were the talks going on between communist authorities and the opposition that led to the "round table" discussions, and then the first (partially) free parliamentary elections in the postwar era. The great symbol of change was Lech Walqsa's trip to Paris in December 1989, which was followed by President Mitterrand's trip to Poland on 14 June 1989. In economics, the factor that had the greatest negative impact on bilateral relations was Poland's debt to France. At the end of 1980, that debt was approximately $ 2.5 billion, and in 1988, it was about 3.3 billion dollars. Negotiations on the repayment of Poland's debt to Western countries took place within the framework of the Paris Club. Polish exports to France fell, primarily due to drastic reductions in the sales of Polish coal, and did not reach 1980 levels until 1988. The introduction of martial law, repression of the political opposition, and the restriction of civil liberties in Poland, also affected academic, scientific and cultural relations. Improvement came in the second half of the 1980s. Academic, scientific and culturalexchange activities took place increasingly outside of the main group of established programs. In the 1980s, France lost its powerful position as a destination for Polish scholars. The 1980s can hardly be called fruitful in terms of the PCF's relations with the PZPR. When martial law was imposed on Poland, the French communists were in a coalition government, and they were unable to take a position that was very different than the one being taken by their Socialist partners. After the PCF left the coalition government in July 1984, this situation changed; in July 1985, a PCF delegation travelled to Warsaw for the first time since 1979. After that, the network of contacts became broader, though its significance - given the weakening position and influence of the communist movement in Europe - was getting smaller and smaller. (original abstract)
Rocznik
Tom
51
Numer
Strony
353--366
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • P. Pleskot, Kłopotliwa panna "S". Postawy polityczne Zachodu wobec "Solidarności" na tle stosunków z PRL (1980-1989), Warszawa 2013, s. 518-519.
 • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (dalej: AMSZ), 18/89, w. 3, Notatka z pobytu oficjalnej delegacji Ministerstwa Młodzieży i Sportu Republiki Francuskiej w Warszawie na zaproszenie Przewodniczącego GKKFiT i Ministra do Spraw Młodzieży PR.
 • AMSZ 33/90, w. 1, Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Francji J.B. Raimonda w Polsce - rozmowy plenarne (zapis) 10.04.[1987], g. 11.30-12.10.
 • AMSZ, 33/90, w. 2, Raport polityczny Ambasady PRL w Paryżu z 1987 r.,
 • Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KC PZPR) Wydział Zagraniczny, LXXVI-664, Notatka o polsko-francuskich kontaktach parlamentarnych [1986], k. nlb.
 • AMSZ 33/90, w. 1, Sprawozdanie z pobytu we Francji Ministra i członka Rady Ministrów do Spraw Młodzieży Aleksandra Kwaśniewskiego, Warszawa, 23.10.1987.
 • Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL (dalej: ADHPRL), Materiały M. Rakowskiego, Zapis rozmowy prezesa Rady Ministrów PRL M.F. Rakowskiego z prezydentem Republiki Francuskiej F. Mitterrandem, k. nlb.,
 • AMSZ, 2/92, w. 2, Szyfrogram nr 5552, Warszawa 21 VI1989 do szefów placówek. Ocena wizyty Mitterranda.
 • P. Pleskot, Zachód ratuje generała?! Paradoksy zachodniej dyplomacji w czasie przemian w Polsce (czerwiec-lipec 1989 roku), "Pamięć i Sprawiedliwość" 2010, nr 2, s. 194-195.
 • AAN, KC PZPR Wydział Zagraniczny, LXXVI-744, Notatka na temat aktualnego stanu stosunków polsko-francuskich [1987], k. nlb.
 • ADHPRL, bez sygnatury, Notatka Ministerstwa Finansów w sprawie stosunków finansowych Polski i Francji, Warszawa, wrzesień 1989.
 • AMSZ 31/92, w. 5, Notatka na temat aktualnego stanu stosunków polsko-francuskich, Warszawa, 15.04.1989.
 • P. Pleskot, Intelektualni sąsiedzi. Kontakty historyków polskich ze środowiskiem "Annales" 1945-1989, Warszawa 2010, s. 145.
 • P. Pleskot, Naukowa szkoła przetrwania. Paryska Stacja PAN w latach 1978-2004, Warszawa 2008, s. 41.
 • AAN, KC PZPR Wydział Kultury LVI-1050, Sprawozdanie z posiedzenia polsko-francuskiej grupy ekspertów, Paryż, 26-28.06.1985, k. nlb.
 • Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 1988 roku, Warszawa 1989, s. 165
 • AAN, KC PZPR Wydział Kultury LVI-1050, Program wymiany między Polską Rzeczpospolitą Ludową i Republiką Francuską w dziedzinie kultury, oświaty, nauki i kultury na lata 1987-1989, k. nlb.
 • Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w roku 1981, Warszawa 1982, s. 270, tab. 27.
 • Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w roku1982, Warszawa 1983,s.286,tab.32.
 • Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w roku1983, Warszawa 1984,s.305,tab.37.
 • Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w roku1984, Warszawa 1985,s.258,tab.35.
 • Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w roku1985, Warszawa 1986,s.285,tab.37.
 • Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w roku1986, Warszawa 1987,s.294,tab.36.
 • Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w roku1987, Warszawa 1988,s.286,tab.36.
 • Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w roku1988, Warszawa 1989,s.295,tab.37.
 • Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w roku 1989, Warszawa 1990, s. 299, tab. 16.
 • AMSZ, 13/88, w. 3, Raport polityczny Ambasady PRL w Paryżu za rok 1985.
 • AMSZ, 33/90, w. 1, Departament Współpracy Kulturalnej i Naukowej, Warszawa, 23.09.1987, Współpraca kulturalna PRL-Francja (informacja na konsultacje między MSZ Polski i Francji, Paryż, 12-13X1987).
 • AAN, KC PZPR Wydział Zagraniczny, LXXVI-744, Notatka na temat aktualnego stanu stosunków polsko-francuskich [1987], k. nlb..
 • Archiwum Zakładowe Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego (dalej: AZMK), Departament Współpracy Kulturalnej z Zagranicą (dalej: DWKZ), 1600/10, MSZ do KC
 • PZPR, Notatka, marzec 1986, k. nlb.
 • E. de Roux, Varsovie à l'heure de Paris, "Le Monde" z 27.12.1986.
 • "Ruch Wydawniczy w Liczbach" 1981, t. 27-1989, t. 35.
 • AAN, KC PZPR Wydział Kultury, LVI-616, K. Krzysztofek, Stosunki kulturalne Polski z państwami KBWE, Warszawa 1986, k. nlb.
 • AAN, KC PZPR Wydział Zagraniczny, LXXVI-642, Informacja nr 16/85/174 o pobycie oficjalnej delegacji KC FPK w Polsce, Warszawa, 20.08.1985, k. nlb.
 • AAN, KC PZPR Wydział Zagraniczny, LXXVI-642, Materiał informacyjny, Katowice, 25.11.1985, k. nlb.
 • AAN, KC PZPR Wydział Zagraniczny, LXXVI-744, Notatka na temat aktualnego stanu stosunków polsko-francuskich [1987], k. nlb.
 • AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, LXXVI-745, Sprawozdanie z pobytu studyjnego w FPK, Warszawa, 18.07.1987, k. nlb.
 • AAN, KC PZPR, Sekretariat Komisji Międzynarodowej LXXVII-33, Sprawozdanie z pobytu we Francji delegacji studyjnej PZPR na zaproszenie KC FPK, 27.11.-3.12.1988, k. nlb.
 • Zob. m.in. AAN, KC PZPR Wydział Zagraniczny LXXVI-642, Gaston Plissonier au CC du Parti Ouvrier Unifie de Pologne, Paris, 25.03.1985 i 8.07.1985, k. nlb.
 • AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, LXXVI-745, Notatka z rozmów z FPK, 17-23.11.1987), k. nlb.
 • AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, LXXVI-748, Notatka informacyjna dotycząca ewolucji stanowiska PS wobec PZPR, Paryż, 13.06.1987, k. nlb.
 • AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, LXXVI-748, Wizyta delegacji francuskiejP.X[bd], k. nlb.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.