PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 95 | 57--76
Tytuł artykułu

Samorządy zawodowe i zakres ich samodzielności w świetle doktryny oraz orzecznictwa

Warianty tytułu
Professional Autonomies (Self-Governments) and its Range of Independence in Light of Doctrine and Jurisdiction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorządy zawodowe stanowią istotną formę decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Zgodnie z Konstytucją RP sprawują one pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Powierzone im zadania publiczne samorządy realizują w sposób samodzielny, pozostając pod nadzorem państwa. Z punktu widzenia prawnego samorząd jest kategorią jednolitą. Ustawodawca nie ustanowił jednak, w odróżnieniu od jednostek samorządu terytorialnego, sądowych gwarancji ochrony samodzielności jednostek samorządu zawodowego. Kwestią problematyczną zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie sądowym, pozostaje określenie zakresu i granic przysługującej zrzeszeniom zawodowym samodzielności i niezależności w wykonywaniu zadań publicznych. Wątpliwości dotyczą w szczególności uchwalania korporacyjnych kodeksów etycznych, stanowiących podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych. W artykule przedstawiono kształtowanie się podglądów doktryny i orzecznictwa, dotyczących istoty i ustrojowej roli samorządów zawodowych oraz podstaw prawnych podejmowanych przez tego rodzaju zrzeszenia działalności.(abstrakt oryginalny)
EN
The professional autonomies (self-governments) are an essential form of decentralization of public administration in Poland. According to The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997 professional self-governments shall concern a profession in which the public repose confidence, with the proper practice of such professions in accordance with, and for the purpose of protecting, the public interest. Self-governments perform entrusted public task independently, under supervision of state. From the legal point of view self-government is homogeneous category. It was not established, as in case of the units of local government, that the independence of professional autonomies shall be protected by the courts. In literature, as well as in judicial jurisdiction, it is problematic to determine of range and borders of professional independence in performance of public task. The doubt concern especially corporate ethical code. The paper presents research and jurisdiction points of view concerning nature and structural role of professional self-governments in Poland.(original abstract)
Rocznik
Tom
95
Strony
57--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Bibliografia
 • Banasiński C., Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy, w: M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 180-199.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1927.
 • Duszniak S., Terminologia z zakresu czynności nadzorczych i kontrolnych, Gazeta Administracji 1948/1-2, s. 51-64.
 • Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 • Grelowski Z., Samorząd specjalny. Gospodarczy - zawodowy - wyznaniowy - według obowiązujących ustaw w Polsce, Oddział Księgarski "Społem" Zw. Gospod. Spółdz. R.P., Katowice 1947.
 • Izdebski H., Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez samorządy zawodowe, w: S. Legat, M. Lipińska (red.), Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2002, s. 33-38.
 • Jastrzębski R., Samorząd gospodarczy. Izba domów składowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2004/10, s. 2-11.
 • Kmieciak R., Ustrój i zadania samorządu zawodowego w: S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2008, s. 337-372.
 • Niedziński T., Postępowanie dyscyplinarne wobec radcy prawnego, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 2014/1, s. 115-132.
 • Pawłowski S., Ustrój i zadania samorządu zawodowego w Polsce, Forum Naukowe, Poznań 2009.
 • Przybysz P., Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych, Państwo i Prawo 1998/8, s. 67-78.
 • Radziewicz P., Decentralizacja jako pojęcie prawne, Kwartalnik Prawa Publicznego 2005/1-2, s. 7-34.
 • Rączka P., Nadzór nad samorządem zawodowym, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999.
 • Stahl M., Olejniczak-Szałowska E., Samorząd terytorialny. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1994.
 • Stahl M., Zagadnienia ogólne w: T. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 1-96.
 • Szydło M., Kompetencje publicznoprawne samorządów zawodowych, Samorząd Terytorialny 2002/3, s. 46-54.
 • Wyrembak J., Kodeks Etyki Lekarskiej a system prawa, Państwo i Prawo 2003/10, s. 30-44.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.