PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 4 (38) | 757--767
Tytuł artykułu

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Agri-Food Foreign Trade and its Comparative Advantage in 2008-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie kierunków polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, jego wartości i struktury, a także ocena przewagi komparatywnej w handlu produktami. Przyjęty zakres czasowy dotyczył lat 2008-2013. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z publikacji Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki badań świadczą o stałym wzroście wartości obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, a także o stabilnym dodatnim bilansie handlu zagranicznego tymi produktami. W strukturze towarowej największy udział w latach 2008-2013 miały produkty roślinne (średnio 55,37% całkowitego eksportu i 65,08% całkowitego importu). Analizując zmiany wartości wskaźnika Lafaya w handlu poszczególnymi grupami produktów rolno-spożywczych w latach 2008-2013, zaobserwować można w pierwszej kolejności obniżenie wartości tego wskaźnika w przypadku produktów zwierzęcych ogółem (-4,24) przy jednoczesnym wzroście przewagi komparatywnej w eksporcie produktów roślinnych ogółem (+4,00). (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article was to show the directions, values, structure and assessment of comparative advantage of Polish foreign trade in agri-food products. Adopted time range covered the years 2008-2013. The analysis was based on the data from the statistical publications of the Institute of Agricultural and Food Economics and the Central Statistical Offi ce. The results indicate a constant increase in the value of foreign trade in agri-food products, as well as a stable positive balance of foreign trade of these products. In the commodity structure the largest share in the period 2008-2013 were plant products (an average of 55.37% of total exports and 65.08% of total imports). Analysing the changes in the value of Lafay indicator of diff erent types of agri-food products in 2008-2013 decrease can be observed in this ratio in the case of total animal products (-4.24) and a simultaneous increase of the comparative advantage in the export of plant products in total (4,00). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
757--767
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka, A., Poczta, W. (2014). Przemiany w rolnictwie. W: J. Nurzyńska, W. Poczta (red.), Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (s. 85-124). Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 • Baylis, J., Smith, S., Owens, P. (2014). The globalization of world politics. An introduction to international relations. Sixth Ediotion (s. 11). United Kingdom: Oxford University Press.
 • Chechelski, P., Judzińska, A. (2011). Wpływ kryzysu na polski przemysł spożywczy. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 • Cheong, D., Jansen, M., Peters, R. (2013). Shared Harvests: Agriculture, Trade and Employment. International Labour Office and United Nations Conference on Trade Development. Geneva: UNCTAD.
 • Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A. (2011). Polityka rolna w warunkach globalizacji: doświadczenia GATT/WTO (s. 9, 18). Warszawa: PWE.
 • Czyżewski, B. (2009). Kategoria renty gruntowej w ekonomii nurtu głównego i jej współczesne zastosowania. J. Agribus. Rural Dev., 2(11) 2009, 1-11.
 • Gryczka, M. (2013). Zmiany struktury geografi cznej i towarowej polskiego handlu zagranicznego w kontekście strategii Rewerse Innovation. Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. Zarz., 33, 103-104.
 • IERiGŻ - PIB (2009-2014). Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 2008-2014. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 • Kandogan, Y. (2005). Trade Creation and Diversion Eff ects of Europe's Regional Liberalization Agreements. William Davidson Inst. Work. Paper, 746, 1-32.
 • Kowalczyk, S. (2010). Agrobiznes w warunkach kryzysu globalnego. W: A. Grzelak, A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 150, 29-45.
 • Kułyk, P., Kur, J. (2010). Uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w warunkach globalizacji. W: A. Grzelak, A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 150, 59-73.
 • Lafay, G. (1992). The Measurement of Revealed Comparative Advantages. In: M. G. Dagenais, P. A. Muet (eds.), International Trade Modeling. London: Chapman & Hill.
 • Lizińska, W. (2009). Integracja z Unią Europejską a handel artykułami rolno-żywnościowymi polskich przedsiębiorstw z krajami trzecimi. Zesz. Nauk. SGGW Ser. Ekon. i Org. Gosp. Żywn., 75, 91-103.
 • Marks-Bielska, R., Lizińska, W., Serocka, I. (2014). The United States as the Trade Partner of Poland in the Context of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Olszt. Econ. J., 9(3), 201-213.
 • Pawlak, K., Kita, K. (2014). Skutki potencjalnej liberalizacji handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 111-122.
 • Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju (s. 145). Warszawa: PWE.
 • GUS (2009-2013). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego w latach 2008-2012. Warszawa: GUS.
 • Szajner, P. (2012). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Biul. Inf. ARR, 4, 2, 9, 12.
 • Szczepaniak, I. (2011). Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12). Probl. Roln. Świat., 11 (XXVI), 2, 125-137.
 • Szczepaniak, I. (2012). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności: praca zbiorowa (s. 15-16). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 • Vicard, V. (2009). On trade creation and regional trade agreements: does depth matter? Rev. World Econ., 145, 167-187.
 • Wilkin, J. (2014). Bilans 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich. W: I. Nurzyńska, W. Poczta (red.), Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (s. 11-23). Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 • Yilmaz, B., Ergun, S. J. (2003). The foreign trade pattern and foreign trade specialization of candidates of the European Union. Ezoneplus Working Paper No. 19.
 • Zaghnini, A. (2003). Trade advantages and specialization dynamics in acceding countries. ECB, Working Paper No. 249.
 • Zegar, J. S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Viner, J. (1950). The customs union issue. Carnegie Endowment for International Peace.
 • Molle, W. (2000). Ekonomika integracji europejskiej: teoria, praktyka, polityka. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza.
 • Wysokińska, Z., Witkowska, J. (2002). Integracja europejska: rozwój rynków. Warszawa-Łódź: Wyd. Nauk. PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.