PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 19 | 7--21
Tytuł artykułu

Innowacje w sektorze energetycznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovations in Energy Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor energetyczny doświadcza obecnie bardzo głębokich przeobrażeń związanych z przejściem od energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energii odnawialnej, od scentralizowanego wytwarzania w stronę technologii rozproszonych oraz od oferowania wyłącznie energii w kierunku łączenia innowacyjnych produktów i usług z nią związanych. Kluczową rolę odgrywają w niej nowe technologie, które warunkują dynamikę zmian. Innowacyjne podejście pozwala zmienić dotychczasowy model biznesowy oraz wykorzystać szanse, jakie pojawiają się na rynku energii. Celem artykułu jest charakterystyka innowacji wprowadzanych na szeroką skalę na przestrzeni ostatnich lat w sektorze energetycznym w Polsce i na świecie w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportu, ochrony środowiska oraz wskazanie głównych barier, jakie nieodzownie pojawiają się przy tego typu działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
The energy sector is currently under a profound transformation connected with the transition from conventional energy towards the new technologies and renewable energy, from centralized manufacturing towards distributed technology and from exclusively offering energy towards combining innovative products and services associat-ed with it. The new technologies play a key role here as they determine the dynamics of changes. The innovative approach allows to change the current business model and take advantage of opportunities that arise in the energy market. The aim of the article is to characterize the innovation introduced on a wide scale in recent years in the energy sector in Poland and in the world within the production, storage, transportation, environmental protection and to present the main barriers that inevitably arise with this type of activity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Butryn W., Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjnej, "Innowacje" 2006, nr 28, dostęp: http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje28/strona10.htm
 • 2. Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, Komisja Europejska, Bruksela 2013, COM(2013) 17 final, dostęp: http://ec.europa.eu/transparency/ regdoc/rep/1/2013/PL/1-2013-17-PL-F1-1.Pdf
 • 3. Dubiński J., Koteras A., Możliwości składowania CO2 w strukturach geologicznych, "Energetyka" 2014, nr 1.
 • 4. Hołdys A., Pełna rezerwacja, "Polska Energia" 2014, nr 12.
 • 5. Kotowski W., Konopka E., Innowacje energetyczne w sektorze transportu drogowego, "Energia Gigawat" 2014, nr 4-5.
 • 6. Leszczyński T.Z., Hydroenergetyka w Unii Europejskiej, "Biuletyn URE" 2009, nr 6.
 • 7. Leung D., Caramanna G., Maroto-Valer M., An overview of current status of carbon diox-ide capture and storage Technologies, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2014, Vol. 39.
 • 8. Malko J., Wojciechowski H., Magazynowanie energii - nowe technologie, "Nowa Energia" 2015, nr 2-3.
 • 9. Pielesiek K., Wdrożenie projektów smart grid w Unii Europejskiej, "Inteligentna Energetyka, Raport Magazynu Menedżerów i Informatyków Computerworld", 2014.
 • 10. Płaneta B., Sobótka K., Magazynowanie lub komplementarne wykorzystanie energii elek-trowni wiatrowych, dostęp: www.energetykacieplna.pl
 • 11. Polskie firmy rzadko wprowadzają na rynek innowacyjne produkty, dostęp: www.odnawialnezrodlaenergii.pl
 • 12. Renewable Energy Capacity Statistics 2015, dostęp: www.irena.org
 • 13. Rolbiecki R., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna w transporcie, "Współczesna Gospodarka" 2015, nr 6.
 • 14. Smart Cities, "Inteligentne Sieci Energetyczne" 2013, nr 1, dostęp: http://www.inteligentnaenergia.com.pl/wp-content/uploads/2013/05/biuletyn-nr-1.pdf
 • 15. Soliński I., Soliński B., Solińska M., Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej, "Polityka Energetyczna" 2008, t. 11, z. 1.
 • 16. Thon F., Energetyka potrzebuje "nowej pary oczu". Przyszłość to innowacje, dostęp: http://www.rp.pl/artykul/1163332-Energetyka-potrzebuje--nowej-pary-oczu---Przyszlosc-to-innowacje.html
 • 17. Wiernek M., Marketing produktu w polskich przedsiębiorstwach gazowniczych na europejskim rynku energii, rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2008, dostęp: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/10076/full10076.pdf
 • 18. Zagórska K., Przyszłość biomasy na świecie - prognozy na 2030 r., dostęp: www.oze.pl
 • 19. Zawada M., Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka występującego na rynku energii elektrycznej w Polsce, [w:] Ryzyko na rynku energii, red. M. Zawada, Sekcja Wydawnictw Wy-działu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.
 • 20. Zawada M., Marketing Activities on the Energy Market in the European Union, Visnik Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika" nr 762 Logistika, 2013.
 • 21. Zawada M., Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym krajów Unii Europejskiej, [w:] Nekonferencny recenzovany zbornik v ramci riesenia projektov "VEGA, KEGA, APVV, ENER SUPPLY", Vyd. EKONOM, Bratislava 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.