PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 21--28
Tytuł artykułu

Funkcja uzdrowiskowa i dziedzictwo kulturowe jako katalizatory rozwoju małych miast

Warianty tytułu
Health Resort Function and Cultural Landscape as Catalysts for a Town's Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę aktywizacji prouzdrowiskowej historycznych obszarów małomiejskich, odznaczających się wyraźnie ukształtowanym krajobrazem kulturowym. Istotą problemu jest rola małego miasta w rozwoju nowego modelu funkcji uzdrowiskowej, a także próba wstępnej analizy przekształceń, jakim podlegają zasoby kulturowe na rzecz podnoszenia atrakcyjności miasteczka, a w szczególności wpływ funkcji uzdrowiskowej na strukturę historycznego centrum. Tak postawiony problem należy także postrzegać jako punkt wyjścia dla dalszych badań zmierzających do opracowania rozwiązań, wspomagających ochronę krajobrazu i tożsamości miasta, w warunkach współczesnych przekształceń prouzdrowiskowych. Badania, prowadzone metodą indukcyjną, objęły polskie miasta uzdrowiskowe o miejsko-zdrojowej strukturze, w których obszary miejskie ukształtowały się przed rozwojem funkcji zdrojowych. Analizie poddano cechy przestrzenne małego miasta pod kątem ich przydatności dla potrzeb funkcji uzdrowiskowej, charakter relacji funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy obszarem staromiejskim i zespołem zdrojowym, a także znaczenie tożsamości kulturowej miasta dla budowania atrakcyjności uzdrowiska. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że aktywizacja funkcji uzdrowiskowej, ukierunkowanej na profilaktykę i zintegrowanej z turystyką kulturową jawi się jako szansa na rewitalizację zespołów miejskich towarzyszących założeniom zdrojowym. Miasta uzdrowiskowe, wykorzystując swój potencjał kulturowy, mają szansę na realizację innowacyjnych produktów turystycznych, które mogą przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego i społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of activation of spa functions in the historic areas of towns, which have clearly shaped the cultural landscape. The essence of the problem is the role of a small town in the development of a new model of spa function and it is an attempt to identify ways to use cultural resources to the achievement of competitive advantage of the town, and in particular to determine the impact of the spa functions on the structure of the historical centre. This issue should also be seen as a starting point for further research to develop solutions that will help protect the identity of these towns. Inductive research concerned the Polish spa towns with a complex structure in which urban areas were created before the development of the spa. Analyses include the spatial characteristics of a town considered in terms of their suitability for the function of the spa, the nature of functional and spatial relationships between the areas of the old town and spa, as well as the importance of the cultural identity of the town to build the attractiveness of the spa. The study allows us to conclude that the activation of spa function, which is integrated with cultural tourism, is seen as an opportunity to revitalize the spa towns. In addition, the spa towns which use its cultural potential can realise innovative investments that can become an important element of economic and social development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Bogacz T., 2006, Kulturowe konteksty turystyki uzdrowiskowej, [w:] Iwanek T. (red.), Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", Wrocław.
 • Bott A., Szostak D., 2002, Turystyka uzdrowiskowa w regionie zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 2, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Burzyński T., Dryglas D., Golba J., Bartosik A., 2005, Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z. o.o. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Kraków.
 • Dryglas D., 2006, Kształtowanie produktu turystycznego w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Januszewska M., 2004, Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce, [w:] Panasiuk A. (red.), Markowe produkty turystyczne, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze.
 • Kaczmarek J., Kaczmarek S., 2009, Turystyka kulturowa - człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany, [w:] Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
 • Kłosek-Kozłowska D., 2007, Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Kosiński W., 2000, Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty architektoniczno-krajobrazowe, Politechnika Krakowska, Monografia 269, Kraków.
 • Liszewski S. (red.), 2008, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Lądka Zdroju, Okres programowania 2004-2007 i 2007-2009, 2004, Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój; źródło: http://bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl, data dostępu: 09.2009.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Lądka Zdroju, Okres programowania 2010-2015, 2010, Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój; źródło: http://bip. ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl, data dostępu: 06.2012.
 • Łoboda J., 2006, Niektóre uwarunkowania społeczne i dylematy współczesności a turystyka uzdrowiskowa, [w:] Iwanek T. (red.), Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław.
 • MacCannel D, 2002, Turystyka. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Majka T., Pacuła A., Bogdan T., 2003, Strategia Rozwoju Zintegrowanego Produktu Turystycznego 6 Gmin; Krynicy - Zdrój, Łabowej, Muszyny, Piwnicznej - Zdrój, Rytra, Starego Sącza - "Perły Doliny Popradu", Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa; źródło: http://krynica-zdroj.pl, data dostępu: 01.2014.
 • Majka T., Debis J., Wyszogrodzka K., Soegijanto-Janiszewska P., Mikołajczyk A., Wawrowska M., Grudzińska-Saja J., 2004, Strategia Program Budowy Marki Uzdrowiska Supraśl, Warszawa; źródło: http://um- -suprasl.pbip.pl, data dostępu: 09.2013.
 • Marciniak G., Piekarzewska M., Zajenkowska-Kozłowska A., Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r., GUS, Departament Statystyki Społecznej, Społecznej; źródło: www.stat.gov.pl, data dostępu: 05.2007.
 • Mazur J., 1993, Marketing usług turystycznych, First Bussiness Colege, Warszawa.
 • Mazurski K.R., 2006, Elementy krajoznawcze w ofercie uzdrowisk sudeckich, [w:] Iwanek T. (red.), Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, Wyższa szkoła Zarządzania Edukacja, Wrocław.
 • Mirek J., 2009, Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk, [w:] Deluga W. (red.), Turystyka we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Nawratek K., 2005, Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji, Universitas.
 • Pawłowska K., 2001, Idea swojskości miasta, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Pawłowski K., 2003, Geometryzacja jako czynnik dyscyplinujący organizację przestrzeni miejskiej, [w:] Studium Urbis, Gdańsk.
 • Plan rozwoju uzdrowiska Muszyna na lata 2009-2015, 2009, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; źródło: http://bip.malopolska.pl, data dostępu: 07.2012.
 • Pruchniewski S., Migdalska M., Wyszogrodzka K., Debis J., Kostrzewski P., Łukasiewicz P., 2000, Strategia rozwoju produktu turystycznego regionu Gołdap, Warszawa; źródło: http://bip.goldap.pl, data dostępu: 07.2012.
 • Radziewanowski Z., 2005, O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce, Wydawnictwo PK, Kraków.
 • Rewitalizacja obszarów miejskich w Muszynie, 2007, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; źródło: http://bip.malopolska, data dostępu: 07.2012.
 • Steinecke A., 1999, Turystyka w miastach historycznych: szansa i ryzyko. Spojrzenie niemieckie, [w:] Purchla J. (red.), Dziedzictwo a turystyka, Materiały Międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 17-20 września 1998 roku, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
 • Stępień Cz., 2004, Przeciętne dalsze trwanie życia osób w starszym wieku w Polsce w latach 1950-2002 i próba szacunku do 2012, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Strategia marki i promocji miasta Augustowa na lata 2010-2015, 2008, Urząd Miejski w Augustowie; źródło: http://um-augustow.pbip.pl, data dostępu: 05.2013.
 • Strategia Rozwoju Gminy Lądek Zdrój na lata 2004-2013, 2004, Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój; źródło: http://bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask. pl, data dostępu: 09.2009.
 • Strategia Rozwoju Miasta Augustowa na lata 2008-2015, 2008, Urząd Miejski w Augustowie; źródło: http://um-augustow.pbip.pl, data dostępu: 05.2013.
 • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród do Roku 2020, 2008, Urząd Miasta i Gminy Krasnobród; źródło: http://www.krasnobrod.pl, data dostępu: 09.2011.
 • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2008-2015, 2007, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; źródło: http://bip.malopolska.pl, data dostępu: 07.2012.
 • Wejchert K., 1947, Miasteczko polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Warszawa.
 • Węcławowicz-Bilska E., 2008, Uzdrowiska polskie. Zagadnienia programowo- przestrzenne, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Wysocka E., 1981, Kształtowanie przestrzenne uzdrowisk w Polsce, Arkady, Warszawa.
 • Wysocka E., 2001, Teoretyczne podstawy konkurencyjności w planowaniu przestrzennym, IGPiK, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.