PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 36--48
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo ekologiczne w usłudze ubezpieczeniowej

Warianty tytułu
Environmental Security in the Service Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnym świecie ogromną rolę przywiązuje się do ochrony środowiska naturalnego ze względu na pogłębiającą się jego degradację, wywołującą znaczące zmiany klimatyczne. Ludzkość doświadcza częstych katastrof takich jak: trzęsienia ziemi, huragany, powodzie [Przybytniowski, 2013]. Dlatego powstają instrumenty o charakterze prawno-finansowym przeciwdziałające zdarzeniom losowym w postaci ubezpieczeń, których celem jest nie tylko ochrona środowiska, ale również wpływanie na zrównoważony wzrost gospodarczy państwa. Ubezpieczenia ekologiczne stają się elementem zapobiegawczym w procesie zarządzania ryzykiem środowiskowym. Warto wspomnieć, że ochrona środowiska oznacza działanie lub zaniechanie zmierzające do ochrony zasobów przyrody, w tym: gleby, powietrza, wody oraz krajobrazów naturalnych i przekształconych przez człowieka [Kozyra, Rutkowska, 2006].(abstrakt oryginalny)
EN
In the modern world a tremendous role attaches to the protection of the environment due to the deepening its degradation that causes significant climate change. Humanity is experiencing frequent disasters such as earthquakes, hurricanes, floods [Przybytniowski, 2013]. Therefore created instruments of a legal and financial counteract random events in the form of insurance designed to protect not only the environment, but also influencing the sustainable economic growth of the state. Insurance ecological become part of prevention in the process of environmental risk management. It is worth mentioning that environmental protection means any act or omission aimed at protecting natural resources, including soil, air, water and natural landscapes and transformed by man [Kozyra, Rutkowska, 2006].(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; European Business Club Association e.V., Castel Oedheim
 • European Business Club Association e.V., Castel Oedheim
Bibliografia
 • 1. Adamowicz, M., 2004, Central and Eastern European Sustainable Agriculture, Integration of agricultural and environmental policies as a way for sustainable development of rural areas, www.ceesa.de/NitraPapers/Adamowicz.pdf.
 • 2. Borys, G., Ryzyko ekologiczne i jego systematyka na gruncie teorii ubezpieczeniowej, w. Czaja, S., (red), Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, Wydawnictwo l-Bis Wrocław, Jugowice-Wrocław: s. 21.
 • 3. Budzowski, K., (red), 2013, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. zoo - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków: s. 48.
 • 4. Chodyński, A., 2011, Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków: s. 263.
 • 5. Ciszek, M., 2012, Bezpieczeństwo ekologiczne i zrównoważony rozwój w aspekcie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studia Ecologiae et Bioethicae 10/1, s. 31-32.
 • 6. Czywilis, D., 2007, Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu teorii konstruktywizmu, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, nr 2, s. 267.
 • 7. Doś, A., 2011, Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa: s. 79.
 • 8. Dudzicz, P., Matraszek, P., Nowak, P., Szymański, Ł., 2012, Ubezpieczenia z głową, czyli ubezpieczeniowe ABC dla myślących przed szkodą. Poradnik klienta usług finansowych, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa: s. 6.
 • 9. Jendrośka, J., (red), 2012, Leksykon prawa ochrony środowiska, Wolters KluwerSA, Warszawa: s. 18.
 • 10. Kozyra, P., Rutkowska, M., 2006, Ubezpieczenia ekologiczne jako instrument finansowy w ochronie środowiska, www.ioz.pwr.wroc.pl/kozyra.pdf.
 • 11. Leśniewski, M.A., 2013, Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce, CeDeWu. PI, Warszawa: s. 74-77.
 • 12. Maśniak, D., 2003, Ubezpieczenia ekologiczne, Zakamycze, Kraków: s. 92.
 • 13. Michajłow, W., 1986, Problemy bezpieczeństwa ekologicznego świata i Polski, w: Rotfeld, A. (red), Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski, Warszawa: s. 182.
 • 14. Pacholarz, W.M., 2014, The European and global implications of the profabitable and renewable energy revolution, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9 (776), s. 76-87.
 • 15. Poskrobko, B., 2007, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa: s. 10.
 • 16. Przybytniowski, J.W., Pacholarz, W.M., 2015, Ekonomiczne i gospodarcze rozwoju sektora energetycznego w województwie świętokrzyskim, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 2-3/2015, s. 28-29.
 • 17. Przybytniowski, J.W., 2013, Financing Instrument for Risks Managing. Polish Experience, Business: Theory and Practice /Verslas: Teorija ir Praktika, Vilnius Gediminas Technical University, Vol. 14, No 3, s. 218, 223.
 • 18. Przybytniowski, J.W., 2013, Zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych na podstawie badań własnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 4 (759), s. 35-42.
 • 19. Przybytniowski, J.W., 2012, Ubezpieczenia gospodarcze jako finansowy instrument ograniczania ryzyka katastrof ekologicznych, w: Jędrzejczyk, I., Nowak, S., Przybytniowski, J.W., Sopoćko, A. (red), Regionalny program na tle strategii UE "Europa 2020" z uwzględnieniem roli ubezpieczeń na przykładzie województwa świętokrzyskiego, CONTACT, Poznań: s. 345.
 • 20. Sordyl, G., Płonka, M., 2010, Ubezpieczenia ekologiczne, jako metoda finansowania ryzyk w górnictwie, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1, s. 95.
 • 21. Zając, J., 2009, System bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Wojtaszczyk, A., Materska-Sosnowska, A., (red), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa: s. 41.
 • 22. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, (Dz.U Nr 78 poz. 483 z późn. zm).
 • 23. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (MP 2009 nr 34 poz. 501)
 • 24. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm).
 • 25. Ustawa z dnia 23 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U., Nr 124, poz. 1151 z późń. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.