PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 | 111--119
Tytuł artykułu

Rola państwa w kreowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the State Creation Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie przedsiębiorcy zmuszeni są zdobywać przewagę konkurencyjną, poszukując innych wartości niż ilość, jakość i cena. Unikalną wartością może być realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizacja działa w ściśle powiązanym, dwustopniowym makro- i mikroekonomicznym otoczeniu174. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo to takie, które dba o interesy swoich pracowników i społeczności lokalnej oraz środowisko, w którym funkcjonuje. Dobrowolne przyjęcie odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo to budowanie i wdrażanie strategii zaangażowania społecznego, przekraczającego zobowiązania prawne175. Artykuł przedstawia sposoby, w jakich państwo próbuje aktywizować przedsiębiorców do zachowań odpowiedzialnych społecznie. W artykule ukazano instytucjonalne wytyczne w ramach odpowiedzialnej działalności firm. W poszczególnych podpunktach pracy zaprezentowano działalność ministerstw zaangażowanych w realizację zrównoważonego rozwoju. Autorka w rozważaniach teoretycznych korzystała z literatury krajowej i obcojęzycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Today, businesses are forced to acquire a competitive advantage with another value than the quantity, quality and price. This value will provide the reliability, integrity activities conducted by the company. It is what makes customers more likely to decide to purchase foods or services. The organization works closely paired, two-step macro and micro environment. Responsible business is one that cares about the interests of its employees and the local community and the environment in which it operates. Voluntary assumption of responsibility by the company is to build and implement strategies of social engagement that exceeds legal obligations. This article presents the ways in which the state is trying to revitalize businesses to socially responsible behavior. In the various sections of work shown institutional guidelines under the responsible business owners. The author used the theoretical considerations of national and foreign-language literature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • 2. Büchner L.M., Corporate Social Responsibility and Sustainability from Global, European and Corporate Perspective, [w:] "Corporate Social Responsibility and Sustainable Governance", dostep: http://212.191.71.5/han/EbooksEbsco/web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/ pdfviewer? vid=4sid=158f72a0-9861-4934-84b4-146fd3e538f3%40sessionmgr115&hid=127
 • 3. CSR Management, Corporate Social Responsibility Report 2007, Hitachi Group; Full Sustainability Report 2007, VicSuper. Cyt. za: J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • 4. http://2012.kongresmsp.eu/pl/
 • 5. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2001/s/62/627/1
 • 6. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-socialresponsibility/ index_en.htm
 • 7. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
 • 8. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf
 • 9. http://www.mg.gov.pl
 • 10. http://www.mos.gov.pl/artykul/4216_krotka_informacja_nt_emas/16058_krotka_informacja_nt_emas.html
 • 11. http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/8183a2c86f4d7e2cdf8c3572bdba0bc6.pdf
 • 12. Kryk B., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze, [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • 13. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
 • 14. Nowakowska A., The Reverse Logistics Management with RFID Application, ALS. Advanced Logistic Systems. Theory and Practice Vol.2/2008.
 • 15. Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki, dostęp: http://odpowiedzialnybiznes.pl/ public/files/Raport2011.pdf
 • 16. Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • 17. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
 • 18. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 19. Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, red. M. Bonikowska, M. Grewiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.