PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (2) Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz. I) | 56--68
Tytuł artykułu

Drama jako metoda wyzwalająca kreatywność u dzieci i młodzieży

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Drama Methods in Unleashing Creativity in Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób metoda dramy staje się skutecznym sposobem wyzwalania kreatywności u dzieci i młodzieży w procesie nauczania? Część teoretyczna definiuje pojęcie dramy edukacyjnej, omawia możliwość zastosowania technik dramowych na różnych poziomach nauczania. Podkreśla również udział dramy w stymulowaniu rozwoju człowieka. Część praktyczna zawiera materiał egzemplifikacyjny, dotyczący m.in. przykładów różnych ćwiczeń i technik dramowych (np. wprawek dramatycznych, pomników, rzeźb), które umożliwiają komunikowanie się w sposób niewerbalny, odwołują się nie tylko do emocji uczniów, ale rozwijają ich kreatywność i intelekt, giętkość i oryginalność myślenia, ułatwiają samoocenę. Drama jako metoda nauczania na różnych poziomach kształcenia1 okazuje się być podstawą twórczej edukacji, bowiem nie tylko wyposaża ucznia w efektywną wiedzę, ale przede wszystkim ułatwia mu przeżycie treści programowych poprzez działanie i doświadczenie, łącząc emocjonalny i intuicyjny sposób uczenia się z intelektualnym2.(fragment tekstu)
EN
The article introduces the reader to the importance of drama methods in unleashing creativity in students. The theoretical part defines the concept of educational drama, discusses the possibility of using drama techniques at different stages of education. It also emphasizes the drama involved in the stimulation of human development. The practical part contains examples, regarding among other examples of the educational process different exercises and drama techniques to different stages of education. It also emphasizes the participation of drama in stimulating human development. The specificity of the article is an approximation of drama as a method of teaching - education, which refers to the student`s ceative expression, allowing him to build a role and monument, to create a sculpture, perform various types of exercise (for example. mobility, voice, developing empathy).(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • 1. Bujak-Lechowicz J.: Nauczyciele o dramie - przyczynek do dyskusji. "Nauczyciel i Szkoła" 2006, nr 3-4.
 • 2. Chrząszcz K.: Istota i funkcja dramy. "Wychowanie na co Dzień" 2007, nr 12.
 • 3. Dziedzic: A.: Teatr i edukacja. Poznań: Arka 2001.
 • 4. Dziedzic A.: Drama a wychowanie. Warszawa: Wydawnictwo CODN 1999.
 • 5. Dziedzic A.: Drama artystyczna czyli jak powstaje spektakl dramowy na przykładzie realizowanej z okazji Święta Dramy w Kielcach sztuki Elżbiety Wojnarowskiej Był kiedyś raj. "Wszystko dla Szkoły" 2006, nr 7-8.
 • 6. Gajak-Toczek M.: O budowaniu tożsamości narracyjnej uczniów poprzez działania dramowe na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. W: Skoro i tak gram... Edukacja kulturowa poprzez teatr. Red. G. Tomaszewska, D. Szczukowski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2009.
 • 7. Górniewicz J.: Kategorie pedagogiczne: odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość i wyobraźnia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego 2001.
 • 8. Kalaman R.M.: Humor jako specyficzny przejaw kultury więziennej. W: Poważnie - niepoważnie o edukacji. Poważnie - niepoważnie w edukacji. Red. A. Pluta, E. Sadowska, A. Bęczkowska. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej 2014.
 • 9. Kalaman R.M.: Oddziaływanie penitencjarne w zakładach karnych. W: Profilaktyka, opieka, wychowanie, resocjalizacja - wybrane aspekty. Red. K. Socha-Kołodziej, B. Zajęcka. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza 2005.
 • 10. Limont W.: Twórczość w aspekcie cyklu życia. W.: Twórczość - wyzwanie XXI wieku. Oprac. E. Dombrowska, A. Niedźwiedzka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2003.
 • 11. Luber D.: Współczesne tendencje w obszarze wspierania aktywności ucznia. "Nauczyciel i Szkoła" 2013, nr 2.
 • 12. Machulska H.: Środki teatralne w procesie nauczania i wychowania. "Drama" 1994, z. 1.
 • 13. Machulska H., Pruszkowska A., Tatarowicz J.: Drama w szkole podstawowej. Lekcje języka polskiego w klasach 4 - 6. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997.
 • 14. Maksymowicz L.: Drama jako metoda wspomagania rozwoju osobowości dziecka w wieku szkolnym. Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku 2002.
 • 15. Manowska A.: Świat wartości i norm etycznych młodzieży w Polsce i we Francji w kontekście zmian historycznych tych krajów. W: Wartości w pedagogice. Red. W. Furmanek. Rzeszów - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005.
 • 16. Pankowska K.: Drama. Konteksty teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013.
 • 17. Pankowska K.: Pedagogika dramy. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK 2000.
 • 18. Pieniążek M.: Szkolny teatr przemiany. Dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2009.
 • 19. Rovňanová L.: Profesijné pedagogické činnosti v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov. In: Hodnocení klíčových kompetencií ve školní edukaci. Eds. J. Malach, I. Červenková. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostrave 2014.
 • 20. Rovňanová L.: Vyučovacie prístupy v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov. "Edukácia. Vedecko-odborný časopis" [CD-ROM] 2015, roč. 1, č. 1.
 • 21. Szymik E.: Drama w nauczaniu języka polskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2011.
 • 22. Szymik E., Copik I.: Edukacja artystyczna jako forma prewencji zjawisk socjalnopatologicznych u dzieci i młodzieży. In.: SOCIALIA 2014. Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javov a jej profesionalizácie. Ed. J. Hroncová. Banská Bystrica: Belianum 2014.
 • 23. Tatarowicz J.: Niektóre "grzechy" wychowawcze szkoły; podjęte próby przeciwdziałania nim. "Drama" 1982, z. 2.
 • 24. Waloszek D. : Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dziecino podjęcia nauki w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK 2014.
 • 25. Way B.: Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1995.
 • 26. Witerska K.: Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach. Warszawa: Difin 2014.
 • 27. Witerska K.: Drama kreatywna - perspektywa rozwojowa. "Chowanna" 2011, t. 16 (36).
 • 28. Zielińska G.: Filozofia dramy w procesie twórczym. Dzieło - portret - maska. Wybrane zagadnienia. T. 1. Kraków: Universitas 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.